PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kommandoran regerar fortfarande på våra äldreboenden

I Nya Katthult vill Kommandoran i all sin vishet införa besöksförbud på äldreboenden även fortsättningsvis. Syftet lär vara att förhindra smittspridning till de äldre och det kan ju vid en snar anblick tyckas vällovligt. I en annan kommun någon helt annanstans ska ett kriminellt gäng ha satt upp vägbommar. Avsikten har varit att förhindra personer från andra kriminella nätverk att ta sig in i bostadsområdet och orsaka våldsamheter och dödsfall. Detta kan ju sett från det kriminella gängets sida betraktas som en gärning med ett gott syfte.

Vad är likheterna mellan gärningar? Båda är olagliga och borde medfört straffansvar. Var i ligger de fundamentala olikheterna mellan gärningarna? Att ett kriminellt gäng begår kriminella handlingar faller helt naturligt. För det är just det som definierar dem. Av en kommunledning som ska företräda och arbeta på kommuninvånarnas uppdrag förväntas däremot inget annat än att den ska följa gällande lagar. Vilka signaler sänder ledningen ut till kommuninvånare, när den tar lagen i egna händer? ”Begå lagbrott om ni har ett gott syfte med brottet!”

Nu tänker kanske några att detta händer i Ungern eller i Belarus. Men nej så fel ni har, detta sker i Sverige, i Sverige som ska vara en rättsstat! Besöksförbud har hittills haft väldigt liten effekt för att minska smittspridningen då majoriteten av den orsakas av personalen. Men nu avser tydligen Katthult att också i framtiden införa förbud oavsett statens regelvidriga stöd.

Ett besöksförbud kan jämställas med en omyndigförklaring. Att i sitt eget hem på ett boende inte få träffa sina anhöriga innebär en kraftigt försämrad livssituation. Ett förbud kan medföra sämre mental hälsa, att boende kan tappa livsgnistan, något som i slutändan kan orsaka för tidiga dödsfall.

Men i Katthult förfäktar Kommandoran envetet att man avser att fortsätta med  rättsövergreppen i form av besöksförbud, utegångsförbud och inlåsning om så krävs. Tiden här verkar ha stått stilla sedan dagarna i fattigstugan i gamla Katthult. Nej det är tid för Emil att gräva en ny varggrop som Kommandoran kan stå på huvudet i och därigenom sättas i karantän för all framtid. Det är dags för det stora tabberaset!

”Guds ängler gråter”
Osvald Ärnflykt

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).