PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kom med och fira vänskap och partnerskap i Norden!

På lördag, 23 mars, är det Nordens dag. En dag som kommer att firas runt om i våra grannländer och i Sverige, så även här i Landskrona. I samarbete med Landskrona stad och andra föreningar kommer Föreningen Norden i Landskrona att bjuda på ett nordiskt arrangemang för alla landskronabor. Platsen för det hela blir Rådhuset, såväl innanför som utanför de röda tegelväggarna. Vi är på plats från klockan tio och kommer att informera om nordisk samverkan och föreningens verksamhet. Det kommer även att bjudas på nordiska smakbitar och språkliga klurigheter. Det kommer att finnas något för alla, såväl unga som vuxna.

Strax efter klockan ett kommer kören Aquarello att bjuda på nordisk körmusik från Rådhusets trappa och vår förutvarande borgmästare Gunlög Stenfelt hälsar välkommen. Därefter öppnas dörrarna upp till Landskronas nygotiska pärla. Väl där inne får vi ta del av Landskronas nordiska historia och husets historia, ciceroner är Sven-Erik Thosteman och Fredrik Svensson. Men det bjuds även på musik med Cecilia Holmstrand Duo och kören Aquarello. Vi rundar av det hela klockan halv tre. Varmt välkomna!

Men varför firar vi då Nordens dag?
Norden kan stoltsera med ett av de äldsta regionala samarbetena i världen. Det är ingen tillfällighet att just Norden ligger i framkant inom många områden såsom hållbarhet, konkurrenskraft och innovation. Hundra år av samarbete över de nordiska gränserna har bidragit till att forma våra samhällen, som kännetecknas av gemensam välfärd och individuell frihet. Men samtidigt står vi i dag inför utmaningar, såväl sociala och ekonomiska som miljömässiga och säkerhetspolitiska. Utmaningar som talar för ett fördjupat samarbete inom Norden. 

Föreningen Nordens opinionsundersökning Nordenbarometern 2023 visar att nordiskt samarbete har ett starkt folkligt stöd. Hela 90 procent av svenskarna instämmer helt eller delvis i påståendet att det behövs mer samarbete inom Norden för att klara utmaningarna. Men detta är inte en fråga enbart för regeringarna runt om i Norden. För att samarbete ska vara långsiktigt hållbart och utvecklande krävs intresse och engagemang även inom regioner, kommuner, föreningsliv och näringsliv. Och inte minst ett folkligt stöd, intresse och engagemang. 

En huvuduppgift för Föreningen Norden är att uppmuntra till och möjliggöra möten, dialoger och samarbeten i Norden. Hållbara och fungerande samarbeten bygger på tillit och samhörighet, något som byggs och förstärks när människor möts och lär känna varandra. Men att uppmuntra till och möjliggöra möten kan inte enbart vara en uppgift för Föreningen Norden. Den uppgiften delar vi med andra, inte minst med kommunerna. 

Vi vill därför uppmana Landskrona stad att ta nya tag när det gäller våra vänorter. Det handlar om att både fördjupa och bredda kontakterna, så att förenings- och näringsliv och enskilda landskronabor intresseras och engageras. Vi vill även uppmana Landskrona stad att rikta ett särskilt fokus mot unga landskronabors möjligheter att få erfarenheter av och etablera kontakter i våra grannländer, exempelvis genom nordiskt ungdomsutbyte. Det är de unga som bygger det framtida samarbetet i Norden!

Jan Nilsson
Ordförande Föreningen Norden i Landskrona 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).