PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kollektivavtal – en självklarhet (?)

Den svenska arbetsmarknaden är på många sätt världsunik, vi är ett av få länder i världen där i princip alla regler och villkor på arbetsmarknaden bestäms genom avtal mellan arbetsmarknadens parter; arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.

Det är denna drygt 80-åriga ordning som i folkmun brukar kallas för ”Den svenska modellen”. Denna modell bygger på två grundläggande förutsättningar:

1. Ett avtal förutsätter två jämbördiga parter. Modellen är därför beroende av en hög organisationsgrad och medvetenhet på båda sidor; att arbetsgivaren ansluter sig till sin organisation och att arbetstagarna ansluter sig till sin organisation.

2. Dessa två parter tecknar rikstäckande kollektivavtal, ett för varje specifik bransch, som genom att omfatta en majoritet av arbetstagarna blir legitimt och normerande för hela arbetsmarknaden.

Fördelarna med vår modell är många.

Löner och villkor avtalas fram mellan de två parter som har bäst koll på förutsättningar i respektive bransch, istället för att skiftande politiska majoriteter ska lagstifta om t.ex. minimilöner som sen ska gälla rakt av på alla arbetsplatser, trots sina vitt skilda förutsättningar.

Arbetstagarna kan använda sin kollektiva styrka för att förhandla fram löne- och villkorsförbättringar. De säljer ett löfte om att inte strejka i utbyte mot t.ex. löneökningar och arbetstidsförkortning.

Arbetsgivarna får den ensidiga rätten att leda och fördela arbetet, ett flerårigt avtal med fredsplikt från arbetstagarna ger en förutsägbarhet för verksamheten och, förutsatt att konkurrenten i grannkommunen också har tecknat avtal, så konkurrerar de genom produktförbättringar och effektiviseringar – inte genom att ge de anställda sämre villkor.

Problem uppstår först när arbetstagare väljer att stå utanför facket och arbetsgivare väljer att inte teckna avtal – då tappar hela modellen legitimitet.

Vi i Fackens S Landskrona upplever att det finns en stor kunskapslucka kring detta faktum hos den stora allmänheten. Vet gemene man att det inte finns någon minimilön enligt svensk lag, att en arbetsgivare kan betala 50 kronor i timlön utan att bryta mot någon lag? Detta regleras endast i kollektivavtal!

På samma sätt som minimilöner så regleras även villkor såsom t.ex. OB-tillägg, arbetstidsförkortning, extra försäkringsskydd och avsättning till tjänstepension endast i kollektivavtal. Även gällande sådant som regleras i lag, t.ex. arbetstider och semester, så finns oftast bättre skrivningar i kollektivavtalen.

Vi ser oroande på en utveckling när fler och fler arbetstagare väljer att stå utanför facket samtidigt som många företagare väljer att inte teckna kollektivavtal. Som konsument är det viktigt att tänka på att den enda garanten för att t.ex. de anställda på din favoritrestaurang har rätt till bra löner och villkor är att arbetsgivaren har kollektivavtal.

Har du anställda? Teckna kollektivavtal!
Är du konsument? Säkerställ att företaget som du handlar från har kollektivavtal!
Är du anställd? Gå med i facket – det är det bästa sättet att påverka arbetssituationen och villkoren för dig och dina arbetskamrater!

Med hopp om en bättre arbetsmarknad för alla – God jul och Gott nytt år önskar Fackens S i Landskrona.

Adis Heldic, Jenny Tillander, Jonas Esbjörnsson, Cecilia Hallberg Berndtsson, Marcus Frej, Anna Fernebro, Conny Lavin och Johan Hallberg Berndtsson.

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).