PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Karlslund, återigen på listan över en av de mest utsatta platserna i Sverige

Landskrona är en mycket vacker plats och det finns mycket som är bra med Landskrona. Trots att Landskrona är bra och vackert finns det stora utmaningar.  Karslundsområdet i Landskrona är en av Sveriges mest utsatta platser. I socioekonomiskt utsatta områden är det många som befinner sig långt från arbetsmarknaden och långt från det övriga samhället. För att komma ur den utsatthet som finns behöver många förutsättningar förändras.

Enligt SCB 2018 uppgick skattekraften per invånare i Landskrona till 83 procent av genomsnittet för riket vilket kan jämföras med 92 procent i Skåne.

Under tio årstid har skattekraften enligt SCB minskat.

I Norrestad är medianinkomsten 10 794 och i Glumslöv 28 221 enligt SCB.

Klassklyftorna blir större och samtidigt känner människor oror för framtiden.

Vi måste göra flera saker för att minska klyftorna i samhället.
1. Under allt för många år har Landskrona haft en alldeles för hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. För att bryta detta vill vi Socialdemokrater satsa på lokalt kunskapslyft. Detta för att öka utbildningsnivån. Allt för många människor saknar gymnasieutbildning.
Det handlar om att rusta människor att ta de jobb som växer fram och de jobb som näringslivet efterfrågar.
Vi socialdemokrater vill jobba med att få Högskola och Universitet till Landskrona. Detta skulle innebära en stor fördel för Landskrona att vara attraktiv för företag inom tjänstesektorn och tillverkningsföretag att vilja etablera sig i Landskrona.

2. Arbetsförmedlingens kontor i Landskrona kommer att läggas ner. Här är det viktigt att vi som kommun tillsammans med hela näringslivet tar ett gemensamt ansvar. Alla som bor i Landskrona som kan jobba, ska jobba. För Socialdemokraterna målet för full sysselsättning högs upp på dagordningen. Landskrona har inte råd att vara topplacerade när det gäller hög arbetslöshet.

3. En av dem är bostadspolitiken. Det politiska ansvaret för bostadsförsörjningen ligger i huvudsak för kommunerna och att de tar ansvar på olika sätt. I de flesta kommunerna är det egna allmännyttiga bostadsföretaget som är ett av de viktigaste verktygen för att förbättra den ifrågavarande situationen.

För att kriminalitet och psykisk ohälsa skall minska, krävs det att vi skapar trygga boenden för våra invånare. (Sampson m.fl 1997:923) menar att vad som händer inom bostadsområden delvis är ett resultat av socioekonomiska och bostadsfaktorer kopplade till bredare politiska och ekonomiska förhållanden. Dagens bostadsbrist slår hårt mot bostadssökande och är ett hinder för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. För att möta bostadsbristen måste nödvändiga investeringar göras i nybyggnation och underhåll. Vårt egna bostadsföretag Landskronahem ger kommunen möjligheter att agera på den lokala bostadsmarknaden. Det är glädjande att det finns nya planer för Karlslundsområdet såsom renoveringen av Koppargården 1 och Boklok-projektet. Vi skulle vilja se bostadspolitiken som helhet i Landskrona stad. Allmänytan skall värnas, skyddas och utvecklas, och det ska begränsas möjligheter att göra sig av med delar av sina allmännyttiga bostadsbestånd.

Kanske är det en relevant fråga att ställa om det verkligen är bostadsbolagets ansvar att stävja kriminalitet och öka välbefinnande hos sina hyresgäster.

Jag anser att vi ska se vår stad som en helhet och inte prioritera vissa områden framför andra. När det gäller Karlslundsområdet eller Norrestad, borde vi göra de åtgärder som bidrar till att minska kriminalitet och otrygghet. Vi vet att en del av dessa frågor är på nationell nivå men om åtgärderna som påbörjats nu, skulle påbörjats för ca 10 år sedan, hade dagens läge varit annorlunda.

– Vad kunde vi gjort bättre? Bättre boende, fler mötesplatser, och rusta upp området rejält med belysning. Alla aktörer skall vara med och påverka till det positiva. Landskronahems planer att bygga en lekplats i de nya detaljplanerna är just något sådant. För att minska segregation behövs även fler mötesplatser för stadens invånare.

Vi är övertygade om att detta går att göra. Minskade klassklyftor där människor försörjer sig själv genom att gå till jobbet.

Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).