PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kära potentiella fackliga medlem, 

Alla vi arbetare har ett gemensamt intresse. Vi vill alla ha bättre löner och villkor. Vi vill även ha en bra arbetsmiljö, makt att påverka och inflytande över vår arbetssituation. Jag har då åtminstone aldrig träffat någon som vill ha det motsatta. 

Det enda sättet vi kan uppnå dessa gemensamma mål är genom att vi organiserar oss, i en fackförening där vi tillsammans ständigt arbetar för att tillvarata våra intressen gentemot arbetsgivaren. 

Alternativet är att vi står själva och på egen hand försöker uppnå ovan nämnda saker, med den givna konsekvensen att vi måste konkurrera med varandra genom sämre löner och villkor. Detta eftersom arbetsgivaren då enkelt kan spela ut oss mot varandra och på så sätt öka sin egen vinst. 

Svensk arbetsmarknad fungerar på så sätt att arbetsgivare och arbetstagare tecknar kollektivavtal om vad som ska gälla på arbetsplatsen, den s.k. Svenska modellen. Visste du t.ex. att det inte finns någon minimilön enligt svensk lag? Detta regleras endast i våra kollektivavtal. Andelen arbetare som är medlemmar i vår förening är en avgörande faktor för vår förhandlingsstyrka och i slutändan hur bra avtal vi lyckas teckna med vår motpart. Draget till sin spets så beror detta på att vårt viktigaste vapen i avtalsförhandlingar om våra rikstäckande kollektivavtal är vårt hot om strejk. Vår förhandlingsposition blir starkare ju högre organisationsgrad (andelen av berörda arbetare som är medlemmar) vi har eftersom en total arbetsnedläggelse då blir mer kostsam för vår motpart. 

  En fundamental regel i vårt fackliga arbete är att säkerställa att den som inte är medlem kostar lika mycket för företaget som den som är medlem, annars kommer vi konkurrera ut varandra genom sämre villkor i ett ”race to the bottom”. Men för varje organiserad arbetare blir vi alla starkare och för varje oorganiserad arbetare blir vi alla svagare! Man ”åker inte snålskjuts” genom att inte vara medlem – man skjuter sig själv i foten! 

På samma tema så existerar det en vanlig missuppfattning om att det inte spelar någon roll om man är medlem eller inte, eftersom man ”ändå får samma sak”. Detta är felaktigt av flera skäl men kanske framförallt för att det antyder att våra förhandlingsresultat är oberoende av vår organisationsgrad – när det i själva verket är precis tvärtom! Är du en av dom som på senare år kanske tänkt, sagt eller hört att ”- Facket är inte vad det en gång var – nuförtiden har arbetsgivaren all makt!”? Ha då i åtanke att i mitten på 90-talet var nästan 90% av arbetarna medlemmar i ett LO-förbund, idag 2022 så är det knappt 60%! En enorm skillnad – en skillnad som den ena parten vinner på och den andra förlorar. 

Frågan är; vems sida står du på? 

Med kamratliga hälsningar,
Conny Lavin – stolt medlem och förtroendevald i IF Metall Nordvästra Skåne

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).