PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ja till Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn!

Tommy Jonasson har på Planket ställt en fråga till moderaterna i Landskrona gällande hur vi ställer oss till Europaspåret kontra H-H-förbindelsen. Bakgrunden är en debattartikel skriven av ett antal företrädare för moderaterna i västra Sverige, Region Skåne samt i Helsingborg, där man tar upp behovet av en ny fast förbindelse mellan Skåne och Själland och argumenterar för H-H-förbindelsen.  
Detta ställningstagande är ingen nyhet för oss i Landskrona. Inte heller är det obekant att samtliga partier har svårighet att få gehör för Europaspåret, vi är trots detta övertygade om att det alternativet är att föredra och att det medför större fördelar jämfört med en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Att bygga en sådan tunnel på en av de djupaste platserna i Öresund kräver stora landanslutningar därmed stora ingrepp på land. Dessutom har de själländska politikerna varit tveksamma, då det skulle resultera i en ny stor järnväg längs Öresundskusten, där det redan idag är tättbebyggt.
Med Europaspåret från Landskrona till Hovedbanegården i Köpenhamn förkortas restiden till Själland för våra kommuninvånare men även för exempelvis hallänningar som skulle ta sig till Köpenhamn på kortare tid än med en järnväg via H-H. Ytterligare en fördel är att gods kan transporteras via Europaspåret, vilket är betydligt svårare på H-H.
Det finns således en stor mängd fördelar med Europaspåret och vi som är företrädare för Landskrona måste upplysa våra kolleger i andra kommuner, regioner och riksdag om detta återigen, men i ärlighetens namn har det varit svårt att få deras intresse för denna fråga. Det vanligaste svaret vi får när vi för Europaspåret på tal är att vi har kommit för sent in i matchen. Vi menar att det är ett oväsentligt argument, då fördelarna för denna lösning är övervägande.  
För den som vill veta mer om Europaspåret så kan man gärna ta en titt på ett klipp på Youtube.
Torbjörn Brorsson (M). Kommunalråd
Annika Segerlund (M). Ordförande för moderaterna i Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).