PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

IS är inte förenligt med ett öppet samhälle

Svar till Kjell Andersson

I slutet av mars föll Islamska Statens (IS) sista fäste i Syrien, och många av IS-krigarna och deras familjer finns numera i fångläger. EU och länder som Sverige diskuterar nu som mest vad man ska göra med dessa människor. IS kännetecknas av ett skräckvälde och sin förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter. De är både terrorister, fundamentalister och deras åsikter är inte förenliga med ett öppet och demokratiskt samhälle.

För egen del anser jag att man inte ska se mellan fingrarna med dessa personer. De bör ställas svars i de länder där brotten begåtts och är det möjligt så ska man frånta dem deras svenska medlemskap. Jag ser alltså allvarligt på att det finns återvändande IS-terrorister och får polisen, SÄPO eller andra myndigheter vetskap om att de vistas i Sverige så ska de gripas och lagföras. Samhället måste vara tydligt i sitt agerande.

Landskrona stad har sedan flera år tillbaka en upparbetad organisation för arbete med extremism. I gruppen ingår tjänstemän med olika kompetens från olika förvaltningar samt polis. Denna arbetsgrupp fungerar väl och man har ett bra och viktigt informationsutbyte. En viktig åtgärd som kan nämnas är att socialtjänsten har rätt att bryta sekretessen om någon gjort sig skyldig till ett brott som kan ge minst ett års fängelse och grundinställningen är att man ska följa detta

Vi vet inte idag om någon förväntas återvända men vi har fått indikation på att det finns personer som är folkbokförda i Landskrona, men som vistats i IS-miljöer i Syrien. Om dessa personer; vuxna och barn återvänder har kommunen en beredskap. Vuxna personer ska först och främst lagföras, men barnens situation måste utredas. SÄPO lämnar i de aktuella fallen en orosanmälan och vi kommer agera därefter. Dialogen med polis och SÄPO är central och från kommunens sida gör vi vad vi kan för att både ge och få information.

Torbjörn Brorsson, (M) ordf. Individ- och Familjenämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).