PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Internationella kvinnodagen 8 mars

Idag är det den Internationella kvinnodagen och avdelningen uppmärksammar kvinnans situation i världen. Allas lika värde är grunden för IF Metall, vårt förbund bekämpar alla former av diskriminering och orättvisor. Därför är kvinnans kamp också fackets kamp och anledningen till att vi är för kvinnans frigörelse, och är mot exempelvis vårdnadsbidrag som låser fast kvinnan utan möjlighet till egen försörjning.

Kvinnogrupper över hela världen firar idag internationella kvinnodagen. Dagen firas också i FN. 1977 antog FN:s generalförsamling en resolution, som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag, vilket ledde till att även politiskt neutrala kvinnoorganisationer började delta. 1980 proklamerade FN 8 mars som internationell kvinnodag.

Om 11 veckor, söndagen den 26 maj är det val i Sverige till Europaparlamentet, en röst på Socialdemokraterna kommer att innebära fortsatt kamp för kvinnors rättigheter, såväl i EU som i hela världen och inte enbart i Sverige.

IF Metall är ett förbund som arbetar aktivt för ökad jämställdhet. Vi är en
feministisk organisation med en tydlig vision för vårt jämställdhetsarbete.

Visionen om ett jämställt arbetsliv I det jämställda arbetslivet finns inte kvinnojobb och mansjobb. Där arbetar kvinnor och män sida vid sida i en arbetsmiljö som kan anpassas efter varje enskild arbetare. De delar på de utvecklande och stimulerande arbetsuppgifterna, liksom på de monotona och ensidiga. De utvecklas tillsammans och stärker sig själva och
företaget. De har en god löneutveckling. I det jämställda arbetslivet har därmedkvinnor samma löneläge som männen.

Föräldrarna delar på föräldraledighet och VAB-dagar. Vill familjen korta
arbetstiden för barnens skull är det lika väl mannen som kvinnan som går ner i arbetstid. Deltidsarbete är inte kvinnoarbete.

I IF Metall tas allas kunnande och erfarenhet till vara. Kvinnor och män arbetar tillsammans i styrelser, förhandlingsdelegationer, skyddskommittéer, arbetsgrupper – för ett hållbart arbetsliv för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder och sexuell läggning.

Stöd i lag och avtal
Vårt arbete för jämställdhet har stöd också i lagen. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
Arbetet ska omfatta arbetsförhållanden, lön och andra  anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling samt möjligheter att förenaförvärvsarbete med föräldraskap. Arbetsgivaren ska här samverka med arbetstagarna.
På många avtalsområden finns därtill särskilda jämställdhetsavtal

IF Metall Nordvästra Skåne

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).