PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inget trovärdigt skolparti

Har sedan valet lyssnat på och läst utsagor om skolan av L-ledaren Johan Pehrson.
Pehrson pratar mycket om att ta krafttag mot den så kallade marknadsskolorna. Med dessa menas privatägda friskolor.

Icke seriösa aktörer skall stoppas från att bedriva skolverksamhet, säger han. Hur dessa krafttag skall gå till är ännu oformulerat.

Undrar också hur han ska hitta dessa oseriösa aktörer?
Friskolornas verksamhet omgärdas nämligen av strikt sekretess och kan inte granskas av kommunen. Kommunen är inte ägare och huvudman för verksamheten.
Den som sätter sitt barn i en icke kommunal skola frånsäger barnet rätten till stöd och hjälp av kommunal förvaltning. Avsaknad av särskilt stöd, mobbingtrakasserier eller annat ett skolbarn kan råka ut för handläggs inte av kommunen. Så eventuella klagomål får man göra i skrivelser till skolinspektionen, såvida inte skolan vill ta tag i problemen. Friskolornas verksamhet är helt sluten och kan bara granskas av nämnda skolinspektion.

Sen kan man undra vad Pehrson räknar som seriöst.
Är Kunskapsskolans pengaförflyttning av våra skattemedel till religiösa skolor i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten i utbyte mot vapenhandel en seriös skolverksamhet? Skolor där man bedriver koranstudier och delar upp pojkar och flickor?

Är IES förflyttning av våra skattemedel, avsedda till skolbarnen, till skatteparadis en seriös verksamhet? Såsom paret Bergström och en hel del andra skololigarker gör? I aktiebolag där både Pehrson och Edholm haft ägarinnehav.

Liberalerna Pehrsons och Edholms väg till att bli ett trovärdigt skolparti är i sanning mycket lång.

Lena Nilsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).