PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inget slöseri – bara medmänsklighet!

Svar till Alinda Zimmander:

Alinda skriver i dessa spalter att det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar
när Omsorgsförvaltningen inte låter dem med hemtjänst som befinner sig på
nivå 6 (de mest intensiva insatserna) få plats på något av våra äldreboenden,
eftersom hemtjänst på nivå 6 är dyrare än en plats på ett boende.
Alinda har både rätt och fel. De som befinner sig på nivå 6 kostar mer än plats
på äldreboende. Förvaltningen avslår aldrig ansökningar om plats på
äldreboende av denna grupp. Tvärtom. Under januari och början av februari
tog förvaltningen kontakt med alla nivå 6-brukare och frågade dem om de
önskade plats på ett boende. Samtliga tackade nej till erbjudandet. De önskade
bo kvar i sina hem.
Vi hoppas verkligen att vi är överens med dig, Alinda, om att inga äldre ska
tvingas in på ett äldreboende om de önskar bo kvar hemma, trots att det kostar
skattebetalarna mer.

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande Omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).