PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ingen skall bli utförsäkrad och sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar

Att vara långtidssjukskriven är ingen rolig situation att vara i. Inte nog med att du är sjuk, du måste också oroa dig för att eventuellt bli utförsäkrad och behöva klara dig utan inkomst. 

Sjukförsäkring är inget bidrag. Skillnaden mellan bidrag och försäkring är att den senare bygger på att en premie har betalats in, vilken ger försäkringstagaren rätt till ersättning (under vissa villkor). Arbetslöshetsförsäkring är ett annat exempel på försäkringar. Bidrag får man utan att ha betalat någon försäkringspremie, till exempel på basis av behov.

De tidigare allianspartierna vill alla spara miljarder på sjukförsäkringen visar tidningen Arbetets genomgång av partiernas skuggbudgetar. Varför inte istället börja med att omvandla förslagen i Claes Janssons sjukförsäkringsutredning (En begriplig och trygg sjukförsäkring, SOU 2020:6 och En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26), som 3,5 miljoner löntagare ställt sig bakom, till praktisk politik?

Vi Socialdemokrater tycker att de sjuka inte ska straffas ännu mer utan sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar.

I budgeten för 2022 ska vi stärka sjukförsäkringen genom ett antal åtgärder:

  • Taket i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio prisbasbelopp, det innebär att den högsta ersättningen per dag höjs från 821 kronor till 1 021 kronor.
  • Rehabilitering ska vara möjlig även efter dag 365 i sjukförsäkringen.
  • Sjukförsäkringen för äldre förbättras, så att deras arbetsförmåga inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
  • Deltidare och behovsanställda ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen.

Det är ett steg i rätt riktning för att laga dagens sjukförsäkring. Men mer behöver göras.

Idag har vi ett system där det är Försäkringskassan som avgör om du är arbetsför eller inte, det borde väl i alla fall vara läkaren som bedömer detta. Det finns exempel där Försäkringskassan avfärdat läkarintyg (underlaget för att beskriva arbetsförmågan) och ansett personerna som arbetsföra, där de sjukskrivna avlidit av sina sjukdomar en kort tid efter att de blivit utförsäkrade.

Riksrevisionen har funnit att bristfälliga medicinska underlag ytterst sällan kompletteras. Konsekvensen om underlagen inte kompletteras är att risken för felaktiga beslut ökar.

Vi Socialdemokrater i Fackens S i Landskrona anser att det är viktigt att:

  • Försäkringskassan ser till att ha rätt underlag så handläggningen blir så rättssäker som möjligt
  • Läkarens bedömning väger tyngst så att ingen skall riskera att bli utförsäkrad
  • Sjuka ska ha rätt att vara sjuka

Adis Heldic ordförande,
Cecilia Hallberg Berndtsson ledamot i Fackens S i Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).