PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inga fler privata skolor, tack

Utbildningsnämnden (UN) och deras förvaltning har det inte lätt!

Externa kostnader, alla områden har röda siffror, stora räknefel, vad kan mer gå fel? Jo, just det, privatiseringen…….

Vi har sen 2010 under liberalernas ledning ökat procenten privata skolor från 15-30%, en fördubbling, vad kan det innebära för UN och dess förvaltning? De säger ju att alla skolor ska vara lika och ha lika förutsättningar!?! Men om vi bara tittar på detta året (2019); elevpengen minskades i januari månad, de kommunala skolorna fick alltså mindre ersättning från och med januari 2019.
Vad gäller då de privata skolorna? Jo, inga ändringar under läsåret vad gäller elevpengen vilket ger de privata skolorna samma elevpeng ända fram till juni 2019.

Varför är det så? Naturligtvis ska de kommunala skolorna bara anpassa sig! Men de privata aktörerna måste ha tid att anpassa sig!?! Detta innebär ju givetvis att UN måste spara lite extra under första halvåret! Sen har de privata skolorna gått ihop och överklagat beslutet av minskad elevpeng! Vad kan detta innebära innan året är slut? Jag våndas……

Tro det eller ej, de privata skolorna har alltså i princip inte behövt dra in en enda krona förutom om de har fått lite högre vinstkrav förstås….. kan de kommunala skolorna spara kan väl de privata tycker investerarna..
Då kommer nästa fråga som oroar mig ännu mer….. vissa skolor i privat regi går på knäna!! Konkursen ligger nära, de går inte tillräckligt med vinst och ett tu tre har de kommunala skolorna 100-300 elever mer att ta hand om!! Naturligtvis är det en kontrollerad konkurs från de privata aktörerna, alla bidrag man precis fått in går till sista låneinbetalningen klart! Vilken chock att vi måste gå i konkurs!! Också har vi elever med mindre elevpeng dagen efter som ska delas upp på de kommunala skolorna!!! Tänk ett ännu värre scenario, vi har skolor i privat regi upp runt 50% och katastrofen är runt hörnan? Kommunen klarar inte av att ta emot alla elever, inga sparbeting i världen kan klara av de ekonomiska konsekvenserna! Vad ska då kommunen göra? Jo, betala ut en massa pengar för att hjälpa de privata skolorna att överleva då man har skolplikt!

Detta måste vi begränsa i tid, låt oss sätta en gräns för antalet skolor i privat regi omedelbart! Annars kommer kommunen aldrig att klara av katastrofen som både du och jag kan räkna ut……och de privata aktörerna!! Ännu mer pengar dit kapitalismen frodas!!

Man kan säga att problemen redan börjat när man tittar på lärarkåren! Kommunen minskar i alla led, ett 20-tal tjänster är redan borta. Men vem ska lämna? Lärarna tittar på varandra, vi är redan underbetalda, ska man se sig om efter ett annat arbete? Då helt plötsligt kommer en privat skola som siktat in sig på en lärare med speciell inriktning och erbjuder en tjänst med bra betalning klart! Läraren blir nyfiken som man förstår, går till sin rektor och kollar läget. Jo, egentligen är det inte där vi kan dra in men låt gå, vi sätter in en annan lärare utan den speciella utbildningen eller så håller vi hålet öppet till nästa år med diverse vikarier! Jaha, än en gång är det den kommunala skolan som blir utsatt gentemot den privata.

Blir det verkligen jämt till slut? Nix, inte under de närmaste 100 åren känns det som! Vi måste värna om våra barn i alla läge, ge de alla samma chans! Endast då kommer samhället kunna komma tillbaka! Låt oss starta med att sätta en gräns för hur stor procent det kapitalistiska systemet ska kunna käka från de kommunala pengarna som ska ge oss ett jämnt och fungerande samhälle!!

J-O Niklasson.

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).