PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inga besparingar inom omsorgen

I en debattartikel påstår Eva Örtegren och Jonas Esbjörnsson, båda s-märkta, att treklövern rustar ned omsorgen genom ständiga nedskärningar. Ett sorgligt rekord i osaklighet och felaktighet även med socialdemokratiska mått mätt.

Sanningen är att omsorgen fick ett effektiviseringsuppdrag på 2,9 miljoner kronor, vilket i runda tal motsvarar fyra promille av vår totala budget. Det är just effektiviseringar som gäller, inte besparingar. Genom bland annat ny teknik som nu upphandlas och ett nytt schemaläggningssystem som redan är infört inom hemtjänsten kommer den summan att uppnås och innebära förbättringar för både brukarna och personalen.

Omsorgen går under 2021 mot ett budgetöverskott på 11-13 miljoner. Det tyder ju sannerligen inte på att vi är underfinansierade. Större delen av överskottet har sin förklaring i att hemtjänsten har färre brukare än beräknat och att vi har haft färre sökande till våra äldreboenden. Det beror sannolikt på pandemin som har gjort människor mer tveksamma till att nyttja hemtjänst eller flytta till ett äldreboende. Ingen vet i skrivande stund när och om vi kommer att få ett mer normalt, före Covid 19 tryck på hemtjänst och äldreboende. Skulle detta ske redan 2022 har kommunledningen garderat sig genom att avsätta drygt 20 miljoner kronor som är till för att förvaltningar ska kunna söka tilläggsanslag om så behövs. Självklart glömmer s-skribenterna att nämna det.

För oss i treklövern handlar omsorgen om så mycket mer än bara fler händer, ett socialdemokratiskt honnörsuttryck. Kvalitén på arbetsinsatserna är minst lika viktig. Personalen ska kunna arbeta med vetenskapliga metoder, erfarenhet och kunna fatta egna kloka beslut. Därför driver vi tillsammans med utbildningsförvaltningen omsorgslyftet där våra biträden läser sig till undersköterskekompetens på betald arbetstid. Vi har också anställt sjuksköterskor för att kunna handleda undersköterskorna i det dagliga arbetet. I syfte att renodla undersköterskornas arbete inom hemtjänsten samarbetar vi med teknik- och serviceförvaltningen som utför städning och tvättning, vilket tidigare föll på hemtjänstpersonalen. Vi utbildar sk stjärninstruktörer för att höja kompetensen hur personalen möter brukare med demenssjukdomar. Alla våra boenden är snart Silviacertifierade, vilket är motsvarigheten till stjärninstruktörer inom boendesidan. Vi gör alltså stora satsningar på att höja kompetensen och därmed statusen för vår hemtjänstpersonal. Vi vill undvika att hemtjänsten blir ett genomgångsyrke för att skapa stabilitet och kontinuitet.

Alla dessa åtgärder innebär inte en quick fix. Jag är dock övertygad om att de kommer att innebära väsentliga förbättringar så att vi kan uppnå fullmäktiges mål att tillhöra de 25 bästa och de 25 mest kostnadseffektiva procenten i landet.

Jan Allan Beer (L) ordförande omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).