PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Hemvården i Landskrona

Det var glädjande att läsa Stefan Olssons insändare angående hemvården och att någon politiker tänker på alla de som dagligen sliter för att göra livet bra för våra gamla, de ska hedras. Men värt att notera är att hemvården i Landskrona Stads regi har djupare problem än vad som nämns. Dålig arbetsmiljö, stress, bristande förståelse och i en del fall ren inkompetens hos ledare är bara några exempel.

När en anhörig till mig tog upp att schemat inte tillåter toalettbesök eller att lunch inte hinns med regelbundet blev svaret från arbetsgivaren Landskrona Stad att hen inte fick jobba kvar och ska förflyttas. Återigen ser vi hur repressalier används mot de som påtalar sin arbetsmiljö och man blir behandlad som skräp.

Tyvärr verkar inte Omsorgsförvaltningens chef, stadens HR-chef och ledande politiker förstå vad de egentligen håller på med, nämligen att tydligt bryta mot arbetsmiljölagen etc. Så jag uppmanar er som jobbar inom hemvården att stå upp för era rättigheter och högljutt påtala det som sker. Facken verkar helt ha resignerat, kanske inte konstigt när samma individer sitter i decennier som lokala ordföranden. Detta är framförallt om något en kvinnofråga, en fråga om respekt för en hel yrkeskår. Stå på er och låt oss hoppas ni och er situation snart blir uppmärksammad på högre nivå hos myndigheterna. För på det lokala planet är det i regel bara munväder.

Fredrik Rosengren

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).