PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Hemester med avstånd – inbjudan till debatt!

Öppet brev till Torkild Strandberg (L) och Niklas Karlsson (S).

Många menar att timing är halva vägen till framgång. Att identifiera faror i tid är ett problem för många.
Plötsligt får vi ett krig, en pandemi eller ett olycksfall att hantera.
Mina första frågor – vid den debatt jag nu inbjuder er till – kan vara:
Hur förbereder man sig för det oförutsägbara?
Finns ideologiska skillnader er emellan?
Vad innebär det för den praktiska politiken lokalt, regionalt etc?
I vår tid är det NU rätt tid att tänka efter och agera. Man kan inte sitta och vänta till nästa kris. Plats och exakt tidpunkt får bestämmas senare.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).