PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Helhets- och skönhetstänkande kring Lägerplatsen

Lägerplatsens nybygge blir en arkitektonisk pärla, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i en artikel i HD/LP.
Då verkar det som att det på Stadsbyggnadskontoret inte längre finns något av det helhets- och skönhetstänkande som tidigare satt sin prägel på vår så vackert bebyggda stad. Det tycks då att det varken ses till estetisk helhet eller miljömässig sådan.

De tilltänkta husen är fula, fyrkantiga kolosser i mörkt tegel med 4 våningar och det i en omkringliggande miljö som staden tidigare beslutat att lägga i en ”Bevarandeplan” (2017) vars utseende sedan 20 och 30-tal blev konserverat och inte får ändras på.
Stadens ledning har sedan tidigare en uttalad policy om att det är marknadskrafterna som kan och ska styra nybyggnationen och dess utseende, inte fritidspolitiker.

Lägerplatsen fungerar idag som en del i ett mångfaldigt rekreationsområde. Hundägare och motionärer från hela Landskrona ställer sina bilar på
nuvarande parkeringsplats under rastning och jogging längs havet och den vackra ”Linjen” mellan centrum och Borstahusen.

Dessutom utgör Lägerplatsen ett biologiskt vandringsstråk för allehanda växter och djur mellan Exercisfältet, Granet samt stränderna i norr och syd. Det är detta som är Pärlan med Lägerplatsen inte en förtätad byggnads och livsmiljö.

Byggbolaget Midroc börjar inte bygga förrän tillräckligt många förbundit sig att köpa och när du förbinder dig vet du inte hur lyhört det är eller hur insynen från grannarna blir. Du vet inte heller att det är en tuff trafikmiljö med många bilar och höga farter som går förbi tomten både på Artillerigatan och Karl XI:s väg med Strandvägen som största förbindelselänk.

Det farligaste man kan göra enligt all ekonomisk expertis är att köpa en bostad som är osedd. Du kan riskera att få ligga ute med pengar långt innan du kan flytta in. Under väntetiden kan du behöva betala bokningsavgift och förhandsavgift. Nybildade föreningar har oftast höga skulder så då kan månadsavgiften behöva höjas den dag räntorna stiger vilket man måste räkna med i dagens verklighet.

Birgitta Alm

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).