PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Härslövs socialdemokratiska förenings årsmöte

Härslövs S-förening hade 20200225 årsmöte i Härslövs Folkets Hus.

Ordförande Anders Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Stig Hansson läste upp verksamhetsberättelsen för 2019.
Mötet beslöt att godkänna ovanstående.
Ekonomisk årsredogörelse och revisionsrapport upplästes.
Styrelsen beviljades sedan att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Efter detta skedda val.
Anders Karlsson omvaldes som ordförande för 2 år.
Kenneth Dahlgren fick även förtroendet att fortsätta som ledarmot i styrelsen i 2 år
Bengt Johansson ,Eivor Jönsson och Annette Nilsson omvaldes som ersättare i 1 år

Mötet fortsatte med de av föreningen sedan länge drivna frågor nämligen följande.
-Busskur vid hållplatsen i Härslöv.
Här har det givit reultat.I vår skall det byggas en helt ny busskur,och ändring av befintlig hållplats år också på gång.

-Utbyggnad i Härslöv.
Här har S-förening i många år drivit frågan om utbyggnad i Härslöv.
I rådande läge finns det ett markområde som är detaljplanerat som är till salu.
S-föreningen tycker att priset är för högt,och jobbar på alternativa lösningar.
Samarbete sker med Landskrona Stad och markägare för att finna lämplig mark att bebygga.

Mötet avslutades dagen till ära med kaffe och fastlagsbulle

Stig Hansson
Sekreterare

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).