PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Härslövs framtid

Den 23 april hade Härslövs socialdemokratiska förening bjudit in alla Härslövsbor till ett öppet möte. På dagordningen stod nybyggnad  i Härslöv samt en kur vid busshållplatsen. Mötet öppnades av ordföranden Anders Karlsson som hälsade  ett 25-tal Härslövsbor välkomna. Ett särskilt välkomnande fick stadsdirektör Cristian Alexsandersson.

Stadsdirektören höll en bra information om sig själv och om kommunens olika aktiviteter. Närmast kommande aktivitet är invigning av utegym och skatebana.

Frågor som kom upp.

  • Utbyggnad  av Härslöv.
    I Härslöv finns det en färdig detaljplan på mark som är privatägd. Marken ligger ute till försäljning. Mötesdeltagarna önskade att kommunen kollar upp läget. Vid en eventuell tomtförsäljning är självbyggartomter av stort intresse. Stadsdirektören lovade att föra frågan vidare i organisationen.
  • Busskur i Härslöv
    Sedan länge har det varit ett stort önskemål att en busskur i Härslöv sättes upp. Motivet är att slippa stå ute i regn och rusk.

Härslövs s-förening planerar ett uppföljningsmöte längre fram i år.

Stadsdirektören avtackades med en varm applåd.

Stig L Hansson
Sekreterare i Härslövs socialdemokratiska förening

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).