PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Håller med

Maths Backelin – Huvudet på spiken ! Istället för fortsatt immigration (från utlandet eller norrifrån kan ofta kvitta, faktiskt) bör Landskrona, precis som du påpekar satsa på ungdomarna. Återupprättandet av en bra gymnasieskola, byggande av standard-hyresrätter till rimliga hyror, avsedda för främst Landskrona-uppväxte bosättare i 20-årsåldern samt för t.ex par som separerat. Och en nysatsning på nöjeslivet – inte t.ex ”ett ställe där man kan ta sig en rejäl  macka för 170-190 kronor i en gemytlig miljö” (som en företrädare för ett bostadsbolag i stan uttryckte saken till mig) – utan snarare ställen där en öl går på 35 kr.
 
Henrik Igelström (S) – Håller med i stora drag. Skattemedel skall inte användas för subventioner till kommersiellt baserad välfärd.
Vill tillägga – Om man förbjöd stafettläkare nationellt – eller i varje fall överallt där det inte råder brist på bosatta läkare, skulle krisen på vårdcentralerna upphöra. Vi måste också (nationell fråga) utbilda många fler läkare, (inkl. anpassad läkarutbildning för översjuksköterskor. Många av de bästa allmänläkarna har ofta gått ”den långa vägen”)

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).