PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Gratis resor till Hven

Intressant undersökning bland de ledande politikerna i Landskrona om 70 + gratis resor till och från Hven.

  1. Min begäran om gratisresande för 70 + till och från Hven, gäller självklart alla berörda personer inom Landskrona Stad. Inte enbart de som är mantalsskrivna på ön. Därmed faller argumentet att detta skulle vara olagligt.
  2. Kostnaderna för att låta 70 + även kunna resa gratis till och från Hven är försumbara i sammanhanget. De som är 70 + och bosatta på ön är ett litet antal och de övriga 70 + i Staden som resor till Hven en dag för att cykla är lätt räknade. Det går lätt att ta reda på hur många 70 + som resor med färjorna till och från Hven. Det är bara att ta ut statistik från bussarna på ön som erbjuder 70 + gratis resor på Hven.

Det finns enligt min uppfattning inga argument för att 70 + gratis resor inom Landskrona Stad inte skall skall gälla resor med Stadens egna färjor till och från Hven.

Björn Lind
 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).