PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ge äldre rätt att väja

När Omsorgsnämnden tog beslut om Digital hjälp, frågade både S och SD om de som behövde hjälpen, kunde tacka nej till hjälpen och i stället få personlig hjälp. Svaret vi fick var att så var fallet. Men till vår förvåning är det inte så. Här har Treklövern gjort en egen tolkning av vårt beslut.

Man måste ta hänsyn till de människor det gäller. Detta är äldre människor som i många fall inte känner till eller litar på tekniken. Det Treklövern nu gjort är att dela upp de äldre i ett A lag och ett B lag. De som accepterar det digitala och känner sig bekväma med tekniken har en lägre ribba för att få hjälp, medan de som inte känner sig trygga med tekniken har en högre ribba.

Vi Socialdemokrater anser att det alltid skall vara behovet som skall styra och att den enskilde själv skall kunna välja om de vill ha digital hjälp eller personlig hjälp.
Vi tror på att människor gör ett rationellt val utifrån sina förutsättningar och sin känsla av trygghet.

Eva Örtegren (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).