PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Fråga och svar om barnäktenskap

I Sverige tillåts idag äktenskap med barn om giftermålet ingåtts utomlands. De senaste årens rekordstora flyktinginvandring har satt ljus på frågan då flera små flickor uppdagats varit gifta med betydligt äldre män när de tillsammans med dessa sökt asyl i Sverige. Svenska myndigheter ser på då det i nuläget fattas skarp lagstiftning för att stoppa männen.

Att ens frågan om barnäktenskap är uppe för diskussion i Sverige år 2018 känns bara det för mig helt overkligt. Självklart ska barns rätt till trygghet och välmående gå före ofta okända äldre mäns rätt till barns kroppar och liv.

I min värld får ingen tid gå till spillo för att ingripa och rädda flickorna. Vi ska säkerställa att alla barn behandlas lika i Sverige och ges en trygg uppväxt. Sexuellt utnyttjande av barn och tvång att ingå äktenskap får aldrig under några omständigheter accepteras.

I förra veckan samlade tillslut riksdagen stöd för att ta bort de undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att hundratals barn lever under dessa hemska omständigheter. I Sverige ska det vara förbjudet att äldre män tar ett litet barn som deras fru.

Alliansen med Sverigedemokraterna menade att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att göra om lagstiftningen så de äktenskap som dessa män ingått med barnen omedelbart ogiltig förklaras när de söker asyl i Sverige.

Men Socialdemokraterna röstade emot. Socialdemokraterna ville inte skärpa lagstiftningen. Tvärtom försvarade flera S-ledamöter dagens ordning.

Varje dag, vecka och månad som går utan att vi vuxna agerar är bortkastad barndom och trygghet för dessa små flickor. Riksdagens socialdemokrater borde ta sitt vuxenansvar.

Flera hundra barn lever i dessa äktenskap i Sverige. Här i Landskrona kan vi anta att någon eller några av dem finns. Det som händer i politiken på riksplanet påverkar alltså vår vardag och verklighet här hemma. Det spelar med andra ord roll vem vi väljer till att företräda oss i riksdagen.

Niklas Karlsson (S) är Landskronas riksdagsledamot. Igår hörde jag av mig till riksdagens informationstjänst och tog del av det protokoll från sammanträdet i frågan om barnäktenskap som hölls den 21/3, det vill säga förra onsdagen.

Niklas Karlsson närvarade när frågan diskuterades och han röstade i voteringen nej till att stoppa barnäktenskap. Det låg ett färdigt förslag på bordet om att stoppa äktenskap med barn. Niklas valde att inte agera.

Vad är dina argument för att äldre utländska män ska få utnyttja och tvinga små flickor, barn, här i Sverige till äktenskap och sex, Niklas?

En politiker har sin integritet att försvara och människors förtroende att förvalta. Inte minst borde det vara en del av uppdraget att ge en röst åt dem som ingen röst har.

Erik Rantzow (MED)
Riksdagskandidat, Medborgerlig Samling.

 

SVAR DIREKT

Ingen, och jag ber Erik Rantzow läsa det en gång till. Sakta. Ingen, i Sveriges Riksdag är för barnäktenskap. Från höger till vänster råder total enighet om detta. Den debatteknik Rantzow nu ägnar sig åt är så graverande att den inte kan ursäktas med varken ungdomligt oförstånd eller dåligt omdöme. Det gör mig beklämd när jag inser vilken nivå på valrörelsen vi har framför oss. Rantzow har tydligen bestämt sig för att dra runt dynghögen.

I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig, och ska vara det. Före sommaren kommer regeringen med ett konkret lagförslag där även äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har anknytning till Sverige ska förbjudas. Men först ska alla remissvar från rättsväsende med mera analyseras. Så stiftar man nämligen lagar i vårt land.

Att medvetet sprida uppgiften att vi socialdemokrater röstat nej till en lag mot barnäktenskap är alltså både felaktigt och djupt ohederligt. Däremot reserverade vi oss i riksdagen mot att ta initiativ till en lagskärpning – eftersom en sådan redan utreds. Från den 1 januari 2019 kommer den nya skärpta lagen gälla.

Niklas Karlsson (S)

 

Varför publicerar vi överhuvudtaget Erik Rantzows insändare?
Frågan om vem som, mot allt sans och vett, skulle vara för barnäktenskap har under dagen svämmat över på sociala medier.
Fejknyhter halvsanningar och skarvande från såväl politiker som allmänhet vill vi naturligtvis inte sprida vidare. Därför vill vi belysa problemet och uppmana våra läsare att vara källkritiska. Vi uppmanar våra insändarskribenter att vara detsamma.
Metros Viralgranskaren (som vi litar på) har tittat mer noga på vad som sades i riksdagen i onsdags. Under eftermiddagen har flera av landets stora tidningar hakat på och också granskat uppgifterna.
Med detta sagt vi vill inte begränsa någons yttrandefrihet men tänk också på att du som insändarskribent eller för den delen publicist i sociala medier har ett ansvar för att debatten hålls anständig.

https://www.metro.se/artikel/nej-regeringen-r%C3%B6stade-inte-nej-till-en-lag-mot-barn%C3%A4ktenskap

Håkan Karlsson och Kary Persson,
redaktörer för Landskrona Direkt

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).