PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Förvaltningsrätten avslår torghandlarnas överklagan

Förvaltningsrätten bedömning är bland annat att de särskilda bestämmelse endast gäller för dom som har ingått avtal med kommunen och därmed inte är att anse som föreskrifter enligt ordningslagen.

Man kan således med fog anta att det är frivilligt att ingå avtal med kommunen när man står på torget och säljer.

Förvaltningsrätten konstaterar även att det överklagade beslutet troligtvis kommer att få motsvarande konsekvenser för enskilda torghandlare som en lokal ordningsföreskrift

Resultatet blir alltså att för den som inte tecknar avtal med kommunen endast har att följa den lokala föreskriften. T.ex. Själv bestämma hur utseende på marknadsståndet.

Samtidigt som den som ingår avtal med kommunen har att rätta sig efter de särskilda reglerna som kommunen utfärdar. T.ex. Se till att marknadsståndet ser ut så som kommunen bestämmer.

Om alla ska tvingas teckna avtal med kommunen som innehåller regler som inte får förekomma i torgstadgan torde ett överklagande till Kammarrätten stå för dörren.

Stig Wiklund

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).