PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Förskolan igen

Efter att jag haft en insändare inne om förskolan så fick jag  dels höra att det var bra att det kom upp om hur situationen är på förskolan, men också att det var större barngrupper än det jag hade angett på vissa förskolor i vår stad. Jag blev helt chockad när det kom till min kännedom att det finns förskolor som har 26 barn inskrivna på en 3 – 5 års avdelning. För dessa barn har de en personaltäthet på 2,85 anställda. Hur ska personalen hinna med att se barnen och kunna skapa en bra verksamhet för dem? Personalens arbetsmiljö måste vara väldigt dålig, likaså miljön för barnen. Detta tycks våra sittande politiker acceptera och tycka att det är helt okej samtidigt som friskolorna prioriteras och har möjlighet att med tillskjutna medel bedriva sin verksamhet. Förutom att våra sittande politiker prioriterar privata företag inom skola och barnomsorg så läggs det pengar på planer om ett tunnelbygge mellan Landskrona – Köpenhamn, sex miljoner närmare bestämt. Dessutom har det köpts in en fastighet vid stationen där Försäkringskassan höll till tidigare. Om jag inte missminner mig så gick den notan på 23 miljoner. Det är mycket pengar som hade kunnat användas till barnomsorg, skola och äldreomsorg i den kommunala verksamheten istället.

Jag var på ett möte där politiker var inbjudna och då satt Lisa Flint och sa att hon värnade om förskolan och skolan. Det rimmar väldigt dåligt i mina öron. Då borde man som politiker gå in och säga att det inte är acceptabelt med så stora barngrupper. Svaret på detta är väl att de som politiker inte lägger sig i enskilda förskolors och skolors sätt att bedriva sina verksamheter. Det kan väl aldrig vara meningen att förskolecheferna och rektorerna ska pressa in så många barn som möjligt för att få budgeten att gå ihop?

Maja Anselius

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).