PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Föreningsbidrag till alla

Det har sedan många år rått stora oklarheter när det gäller föreningsbidrag. Men nu görs det en utredning som ska leda till att det blir mer rättvist i besluten.
Varje enskild nämnd beslutar om fördelningen gällande de föreningar som berörd nämnd ansvarar för.
Det finns en del kriterier att uppfylla för den sökande föreningen, bland annat ska det vara fritt från religiösa och politiska inslag och man får inte ha ett kapital som överstiger ett prisbasbelopp (48 300 kr), samt att medlemmarna ska vara folkbokförda i Landskrona stad.

Vid senaste sammanträdet i Individ och Familjenämnden hade vi att ta ställning till en ansökan om bidrag till en förening som tillhör en kristen församling. Verksamheten består i att stödja hälsa och integration för bland annat asylsökande barn och ungdomar, tex att anordna läxhjälp, lägervistelse och andra slags aktiviteter.

Föreningens kapital överstiger prisbasbeloppet med 15 899 kr. Vidare har det inte bifogats någon medlemsförteckning på de barn och ungdomar som det omfattar. Detta är en
förutsättning för att erhålla ekonomiska medel.

Bidragsansökan bifölls av Treklövern tillsammans med Socialdemokraterna.
Vi Sverigedemokrater avslog ansökan samt lämnade in en skriftlig reservation.
Anledningen till vårt beslut var att vi anser att regler ska följas, dvs att i det här fallet var prisbasbeloppet för föreningen överstigande det som beslutats i direktiven. Dessutom finns det ett religiöst inslag i den aktuella föreningen, vilket också tydligt framgår att det inte får förekomma.

Treklövern och Socialdemokraterna i Individ och familjenämnden följer inte det egna regelverket utan de tycker att man ska vara flexibel och se vad det är för en förening och
vilken nytta den gör för samhället. Som i detta fallet gäller det både svenska och asylsökande barn och ungdomar som får läxhjälp, det bedrivs även söndagsskola mm, det är väl behjärtansvärt att man tycker så men man kan inte ha regler som bygger på tyckande.

Men så är inte fallet i Individ och familjenämnden, där är det fritt fram antingen man är berättigad eller ej, det som avgör om du får föreningsbidrag är vad ledamöterna i  Treklövern och Socialdemokraterna tycker.

Vi Sverigedemokrater vill att man ska vara konsekvent i samtliga beslut så att alla föreningar som kvalificerar sig ska få föreningsbidrag och inga andra.

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Mona Andersson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).