PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Följ Lidingös exempel om bosättningslagen

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallad bosättningslagen, trädde i kraft i mars 2016Enligt bosättningslagen ska Landskrona stad, i detta fall fastighetsägare som ingår i Stadsutvecklingsbolaget erbjuda bostäder under de 2 år som räknas som etableringstid. 
Till skillnad från kraven på asylboendena finns det inga specifika krav när det gäller bostäder för nyanlända. Vilken typ av bostad som kommunen ska erbjuda de nyanlända med anvisningsrätt är inte reglerat. De bostäder som kommunen erbjuder ska uppfylla vanliga generella krav på bostäder, men i vilken upplåtelseform och avtalsvillkor väljer kommunen själv.

I Landskrona infördes en uthyrningspolicy 2013 som sedan reviderades 2015. Policyn, som SD står bakom, innebär att inkomst skall kunna styrkas och att hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. 

Trots avsaknad av specifika lagar, trots Landskronas uthyrningspolicy och trots avsaknad av inkomst erbjuds nyanlända bostäder direkt. Detta motiveras med att migrationsverket står för kostnaden de två första åren. 

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda nyanlända permanenta hyreskontrakt. Detta fastslår kammarrätten i Stockholm, som därmed ger bl.a. Lidingö, Solna och Nackakommun rätt att säga upp kontrakten. I bosättningslagen saknas bestämmelser om hur länge en nyanländ har rätt att bo i den bostad som kommunen har anvisat henne eller honom till. 

Ska en kommun vara skyldig att ge permanenta bostäder till nyanlända, vid sidan av kommunens och de privata fastighetsbolagens kö? 
Hur kan kommunen motivera att ett större ansvar tas för nyanlända, medans andra grupper lämnas till sitt öde?

För oss Sverigedemokrater är det viktigt att alla ska behandlas lika, att alla har samma rättigheter och skyldigheter, oavsett om man kommer från Afghanistan eller Arjeplog. 

Inget hindrar kommunen att i stället tilldela tvååriga, tillfälliga kontrakt – vilket vi tycker att de fastighetsägarna i Landskrona som tar emot nyanlända bör göra. 
Bostäder som erbjuds under etableringstiden bör ha en begränsad kontraktstid på 2 år. De som eventuellt förlorar sina subventionerade bostäder ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden, precis som alla andra som behöver en bostad. 

Vi kan inte ha ett system där vissa går före i bostadskön och får permanenta hyreskontrakt beroende på vem som betalar in hyran. Det är djupt orättvist och där man samtidigt kringgår stadens uthyrningspolicy. Nyanlända har genom egen handlingskraft tagit sig till Sverige och har därmed också visat initiativförmåga att forma sina egna liv. Genom att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den enskilde individen att forma sitt eget liv, inklusive sitt egna boende, visar samhället respekt för denna handlingskraft och visar tydligt och klart dess önskan att undvika att den enskilde individen hamnar i ett livslångt bidragsberoende.

Det här är en viktig principfråga

För mer än ett år sedan ställde Sverigedemokraterna en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L), om han var beredd att följa Lidingös exempel. Svaret vi fick var att han ville avvakta domen från kammarrätten i Stockholm. Domen har kommit och ger kommunerna rätt att säga upp hyreskontraktet för nyanlända när etableringen upphör efter två år. Torkild Strandberg (L) är också ny ordförande i Stadsutvecklingsbolaget där dessa frågor diskuteras och beslutas. Nu är det dags att gå från ord till handling och föra en bostadspolitik som inte behandlar människor olika beroende var de kommer ifrån och som låser in dem i ett bidragsberoende. Torkild, vågar du behandla alla lika?

Vi vågar!

Stefan Olsson (SD)
Pia Törncrantz (SD)
Daniel Engström (SD)
Emil Fennstam (SD)
Olov Stråmark (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).