PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Flygande färjor i linjetrafik till hösten

Tidningen Dagens industri (di.se)publicerar  en artikel.

https://www.di.se/digital/klart-candelas-flygande-farjor-i-linjetrafik-till-hosten/

Landskronaborna har redan drabbats av ekonomiska förluster  i form av både lägre inkomster och fastighetsvärden bl. a., som en följd av att båtförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn upphörde för drygt 20 år sedan, d.v.s. efter Öresundsbrons invigning förste juli 2000.

Den återupptogs aldrig, trots otaliga påpekanden från min sida och arkitekt SAR Bengt Hellborg, som f. ö. varit Sveriges yngste stadsarkitekt. Landskronas position på en udde utan pendlingsmöjlighet till Köpenhamn får negativa konsekvenser  för befolkningens välmående säger Bengt Hellborg , som nu även tagit fram ett förslag till bebyggelse vid Skeppsbrokajen.

I Landskrona kommuns Årsredovisning 2000 daterat  2001-02-15 sidan 4 finns en redogörelse under rubriken “Kommunikationer” vari det talas om förbättrade pendlingsmöjligheter genom tillkomsten av västkustbanan. Lars Wallstén, som då var kommunstyrelsens ordförande, noterar:  “Även båtförbindelsen med Köpenhamn är inne i en positiv utveckling. Ökat resandeunderlag ger fler och bättre turer, vilket i sin tur genererar ytterligare resenärer. Till och med under lågsäsong omfattar turlistan nu avgångar alla veckans dagar och sena hemturer fredagar och lördagar ger landskronaborna möjligheter att delta i det stora nöjesutbudet i Köpenhamn. “

Och så till Candela båtarna
Att flyga på vattnet, så kan man förenklat uttrycka vad det handlar om. Morgondagens teknik för persontransporter utvecklas nu successivt med fokus på klimatsmarta lösningar. Det handlar också om att spara tid när du ska förflytta dig från din bostad till din arbetsplats.

När Europaspåret lanserades så fanns den tekniken inte. Det är faktiskt dags för Landskronas starke man, d.v.s. du Torkild Strandberg att helt enkelt byta fot.

Om landskronaborna ska kunna spela en roll i öresundsregionen, Örestad, Greater Copenhagen, så räcker det inte med en lobbyverksamhet. Även om sådan är dagens melodi. Du Torkild ska förstå, att i Köpenhamn möts jag med applåder, i Landskrona med tystnad.

Båtförbindelser är med dagens teknik otroligt flexibla. Det är dags att vi träffas för att reda ut begreppen. Den nya tekniken är inte aprilskämt. Här har faktiskt riktiga affärsmän en roll att spela. En båtförbindelse förkortar restiden från Skeppsbron i Landskrona till Köpenhamn H från en timme och 25 minuter (med trådbuss + tåg) till 45 minuter (med båt + Metro).

Tidsbesparingen öppnar upp för daglig normalpendling för landskronabor till och från arbetet. Med detta sagt så påverkas fastighetsvärdena i Landskrona. Högre löner i Köpenhamn. Senaste redovisningen av arbetslösheten i Landskrona är dyster.

Så har det varit sedan Öresundsvarvet lades ner.  Och  kronans fall etc,  etc…..

Tommy Jonasson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).