PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Fler i arbete ger fler självförsörjande

Det är helt oacceptabel att Landskrona har 7666 personer som inte är självförsörjande.

Det är glädjande att skattekraften ökar men vi kan inte vara nöjda med så låg självförsörjningsgrad i Landskrona. Bland dem sämsta i Skåne.

Trots flera företagsetableringar i Landskrona så ligger arbetslösheten bland de högsta i Skåne. Arbetslösheten bland utrikesföda kvinnor är 24,3 %, och utrikesföda män 21,3%. Totalt ligger vi på 11,3 % arbetslösa i Landskrona. Det är alldeles för höga siffror för Landskrona där en stor andel invånare kommer från andra länder. Att få ett jobb är avgörande för att bli en del av det svenska samhället. Alla arbetslösa ska ges en individuell bedömning och åtgärder av god kvalitet som skapar bästa möjliga förutsättningar för en hållbar anställning. Det ska läggas mer fokus på integrationsfrämjande aktiviteter och satsningar på arbete och utbildning. Möjligheten att utbilda sig, med ett tydligt fokus på bristyrken, ska öka på alla nivåer. Vi har fortfarande en alldeles för hög andel av dem som försörjer sig genom sjukpenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder, och ekonomiskt bistånd. Det är ett tecken på att vi i genomsnitt har en dålig hälsa bland våra invånare i Landskrona i jämförelse med riket.

Landskrona stad har flera aktörer som jobbar med att minska arbetslösheten, exempelvis arbetsmarknadsråd, Tillväxt Landskrona, utbildningsförvaltning och näringslivet. Frågan är om vi har lyckats?

Vi måste skapa ännu fler projekt, vi måste hitta andra lösningar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs fler och mer individuellt utformade insatser för att skapa jobb eller utbildning för personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

Jag är medveten om att arbetslöshet beror på att man saknar rätt kompetens, en del behöver mer kunskap i form av yrkesutbildningar och andra åtgärder. Det behöver finnas ett batteri av arbetsmarknadspolitiska verktyg för att arbetslösa, och långtidsarbetslösa ska få det stöd de behöver för att möta kunskapskraven på arbetsmarknaden.

Fatmir Azemi (S), kommunalråd.

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).