PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Fler dietister till hemvården

I Sverige lider 40 000 äldre av undernäring.  Ytterligare 117 000  äldre är i riskzonen för undernäring. 

Detta enligt statistik från Socialstyrelsen (2017) över de 235 000 äldre över 65 år som har hemvård eller särskilt boende.

Med åldrandet följer inte bara nedsatt hörsel och syn utan också oftast nedsatt aptit och i många fall tugg – och sväljsvårigheter.

För lite eller näringsmässigt fel mat orsakar orkeslöshet och en ökad risk för fallskador och infektioner. Detta leder i sin tur till omfattande omvårdnadsbehov och ökade vårdkostnader, förutom sänkt livskvalitet och onödigt lidande. Dessutom har undernärda äldre en fyra gånger så hög risk att dö i närtid.

Dietisten är med sin kompetens den som kan upptäcka och förhindra undernäring. Bland landets 290 kommuner är endast 51 dietister anställda inom äldreomsorgen. 

Detta trots att landets kommuner är skyldiga att kunna identifiera och förebygga undernäring. (Socialstyrelsens föreskrift 2014)

Det är så skamligt och så ovärdigt att så många äldre människor i Sverige inte får i sig den mat och näring de behöver.

Ett av Sverigedemokraternas viktigaste valförslag för en värdig ålderdom är därför att anställa dietister för att förhindra undernäring och lidande. 

I Landskrona ska alla kunna åldras med värdighet!

Omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Karlsson (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Anette Galia Olsson (SD)
Curt Jansson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).