PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Fäll inte träden

Att fälla ett stort uppvuxet träd tar inte många minuter men att ersätta det tar 100 år. De som har att besluta om avverkning av träd i Landskrona borde tänka efter åtskilliga gånger. Nu är det tydligen aktuellt att fälla ett antal mycket stora träd utmed Österleden. Skälet är att det behövs fler parkeringsplatser. Bilar och konsumtion anses alltså viktigare än att spara dessa träd. Det är kortsiktigt tänkt. Vi lever i en tid av infrastrukturell omvandling. Om 10 – 15 år kommer vi inte att ha bilar som vi har dem idag. Dieseldrivna bilar kommer snart att få körförbud i innerstäderna. Vi kommer också att få se självkörande bilar som inte behöver parkeras i stan. Behovet av parkeringsplatser kommer alltså att minska.

Träden utmed Österleden kommer då att ha offrats helt i onödan och vi kommer djupt att beklaga det. Träd är oerhört viktiga, inte bara i skogar, utan även i stadsmiljö. De bidrar med skönhet och grönska, men de står också för en rad ekosystemtjänster. De ger svalkande skugga och fungerar som vindfång. Träd binder stora mängder vatten vid nederbörd och är alltså ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten. De skapar också en bättre luftkvalitet och hjälper till att reglera temperaturen i en stad. De binder koldioxid och dämpar växthuseffekten. De kan också fungera som naturliga korridorer för insekts- och fågelfaunan.

Klimatförändringarna förväntas ge ett allt varmare sommarklimat. Träden får då en ökad betydelse genom att de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer. Vi skulle önska att Landskrona inför en policy att värna om stadens träd. Kortsiktig bekvämlighet ska inte gå ut över dem. Träden ska uppskattas som människans bundsförvanter i det ekosystem som vi är helt beroende av för att överleva.

6 mars 2018

Eta Christensson
Johanna Ivarsson
Ameli Frostell
Kristina Westman
Lotta Thosteman
Anette Bergmasth
Lisbeth Lindell
Feministiskt initiativ, Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).