PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ett felsteg i politiken

I hjärtat av vår stad står Alléskolan, en skola som genom årtionden varit en hörnsten i Landskronas utbildningsmiljö. Dess förmåga att anpassa sig till en ökande efterfrågan, med en elevkår som nu uppgår till 393 och utvidgningen till tre parallellklasser i årskurserna 1–6 samt två i förskoleklassen, är bevis på dess framgång och betydelse i Landskrona stad.

Men med framgångar följer både praktiska och känslofyllda utmaningar. Det handlar inte enbart om fysiska utrymmen som blir otillräckliga; i centrum av denna situation står människorna som påverkas mest direkt: våra lärare, föräldrar och framför allt våra barn.

Genom namninsamlingar och personliga berättelser har en kraftfull röst av motstånd mot förändringar som kan underminera Alléskolans kärnvärden höjts. Dessa röster berättar om mer än bara siffror; de talar om trygghet, kontinuitet och en önskan om att bevara en miljö där våra barn kan växa och lära sig i trygghet.
I mars 2023 fastställde kommunfullmäktige i Landskrona stad ”Riktlinjer för barnkonventionen”, tillsammans med en ”Barnchecklista”. Dessa verktyg skapades för att stödja alla kommunala förvaltningar i deras beslutsfattande, med det primära målet att alltid prioritera barnens bästa. Trots införandet av dessa viktiga dokument har vi upptäckt betydande brister i hur barnens behov faktiskt tas i beaktande.

Trots de tydliga och välgrundade invändningarna som presenterats, har utbildningsnämnden – där en koalition bestående av Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och stöd av Sverigedemokraterna – gått vidare med ett djupt problematiskt beslut. Mot alla odds har de valt att godkänna förvaltningens förslag om att omlokalisera eleverna i årskurs 4–6 från Alléskolan till Seminariekolan. Detta beslut, fattat med en skrämmande brist på hänsyn till de ungas röster och behov, står som ett monument över en misslyckad politisk process.

Aqba Ar-Rawi (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).