PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

En politik för alla

De senaste mandatperioderna har Landskrona styrts av en treklöver bestående av liberaler, moderater och miljöpartister med stöd av SD med en tydlig ideologisk inriktning. Det har satsats på byggnation för de som har råd och möjlighet att belåna sig för att köpa sig en egen bostad, friskolor och vinstdrivande vårdföretag har mottagits med öppna armar och företagare har omhuldats. De med en bra ekonomi och ett kunskapskapital har fått det allt bättre och vi får ständigt höra att det nu går bra för Landskrona.

Men alla känner inte igen sig i den bilden. Den ensamstående, deltidsarbetande mamman som inte får hyra en bostad, eleverna på de skolor som har de största behoven, de äldre som söker äldreboende för att de känner sig ensamma och otrygga eller de som inte kan ta del av Landskronas utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Vänsterpartiet verkar för ett jämlikt och solidariskt samhälle. Därför vill vi skapa ett Landskrona där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv. Landskrona ska vara en bra stad att leva i för gamla och unga, för män och kvinnor, för de med funktionsvariationer och för människor med olika bakgrunder och världsåskådningar. En förutsättning för detta är att vi har en stark gemensam välfärd och för att uppnå detta behövs en solidarisk omfördelning av våra skattepengar: Vi vill satsa mer resurser på förskola och skola, vård och omsorg, socialtjänst, fritid och kultur och miljö.

Vi vill helt enkelt skapa ett solidariskt Landskrona, där kampen mot arbetslösheten, mot sociala orättvisor och rasism står högt på dagordningen och där skola, vård, omsorg och föreningslivets villkor hör till Sveriges bästa.

Det är vår tur nu!
Christine ”Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).