PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

En anständig sorti

Oppositionsrådet Fatmir Azemi (S) har på debattplats ifrågasatt Attendos vara eller icke vara i Landskrona (2021-05-04). Detta utifrån den kritik som riktats mot Attendos verksamhet inom äldrevården, som bl.a. även medfört att vite (600.000 kr) blivit aktuellt.

Enligt Azemi (S) har kvalitén i Attendos verksamhet varit undermålig under många år.
Jag förstår Azemi (S) så att brukarna/vårdtagarna inte fått det de betalat för. Detta är anmärkningsvärt.
Varför betala? I min värld håller man inne betalningen om entreprenören (i detta fall Attendo) inte presterar enligt avtal. Är det så att ”gamlingarnas” anhöriga inte vågar sätta makt bakom kritikorden? Sen spelar det ingen roll om tjänsteutövaren är privat eller statlig/kommunal.
Privata aktörers vara eller icke vara i vårdbranschen hör således inte hemma här. Här handlar det om att Attendo ska göra rätt för sig vis á vis vårdtagarna – d.v.s. betala tillbaka till dem som drabbats. En klumpsumma 10.000.000 kronor är lagom.

Azemi (S) lyfter även fram ”tystnadskulturen” som ett problem. Personalen (aktörer inom vårdbranschen) vågar inte föra fram sina klagomål. Vad värre är, är att de inte vågar vittna i domstol om omständigheter av betydelse, för värdering i pengar av de missförhållanden som förevarit på ett äldreboende. Jag har ett par exempel i den genren. Här blir det väldigt skarpt i och med att myndigheter blir inblandade. Sekretessproblem etc. etc.

Ovanstående skrevs innan Attendo fick ”förnyat förtroende” att driva äldreboendet på Skiftesvägen. Det beslutet påverkar inte min uppfattning. Att lova bot och bättring hjälper inte!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).