PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

En andra tågförbindelse över Öresund

Helsingborg, Landskrona och Malmö fick en sista chans att presentera sina respektive förslag – och det blev nej till samtliga. Som jag ser det, är det märkliga i detta inte alls den danska transportministerns Benny Engelbrechts uttalande, utan det faktum att politiker på denna sidan Öresund inte vill begripa att jätteprojekt som dessa måste gynna både Danmark och Skåne (mer Skåne än Sverige) – inte endast att försöka göra Köpenhamn till en ”hållplats på vägen” mellan Stockholm och de Nordtyska metropolerna som Berlin, Hamburg, Bremen och Hannover .
Detta gäller i och för sig inte Malmös metrolinje till Köpenhamn. Där är det istället bara att konstatera att man bygger inte ”tunnelbanor” med 600 till 900 meters avstånd i princip överallt, utom mellan de två sista stationerna, som istället hamnar på 15-20 km från närmsta andra metrostation. Och man kan inte ha en metro med två biljettsystem (Hade det funnits ett utbrett metronät i Malmö hade saken kanske varit något annorlunda, men det gör det inte – och till dess lär Malmö få vara nöjda med sin redan existerande förbindelse).

I Helsingborg är det rena vansinnet – om färjetrafiken skall ersättas, måste det ju finnas en möjlighet att köra trafik runt Öresund, med stopp på de större stationerna. Inte bara tåg från Köpenhamn till Göteborg (och evt Oslo). Men ritningarna visar klart och tydligt att från Helsingör var ett dubbelspår tänkt att ansluta Helsingborg SÖDERIFRÅN – och endast söderifrån !!!

Dessutom måste Kystbanen (dubbelspåret Helsingör – Köpenhamn) endera breddas till fyra spår, eller så måste hastigheten sänkas betydligt. Trafiken från Helsingör söderut är mycket tät .

Så har vi kvar ”Europaspåret” från Landskrona. Och här finns faktiskt alla förutsättningar som behövs. En lågbro över den grunda Lundåkrabukten, en konstgjord ö samt en tunnel till Nordhavn, som är under utbyggnad. Och Västkustbanan har inte alls samma trafiktäthet som Kystbanen. M.a.o. det finns plats för fler tåg.

Och även från HELSINGBORG kommer det gå betydligt fortare att ta sig till Köpenhamn , via Landskrona än via Helsingör.

Men hur ställer man sig i Danmark till ett namn som ”Europaspåret” – redan i namnet avslöjas att det hela ses på med svenska ögon. ”CENTRALALTERNATIVET” (för centrala Öresund) skulle genast låta så mycket bättre. Eller åker de köpenhamnare som kommer utnyttja banan ”mot Europa” ?  Kommunen lät en dyr konsultfirma i Stockholm komma fram till den slutsatsen!

Och anslutningarna på danska sidan var uppåt väggarna galna. I princip skulle förbindelsen inte bli en del av det danska bannätet förrän god bit efter Köpenhamn.

Till Strandberg – kan du inte vara vänlig nog att låta en dansk konsultfirma (Köpenhamnsk) visa hur anslutning av spåren på danska sidan bör se ut. En tunnel som kommer i land där Nordhavn kommer övergå i Öresund om 10-15 år. Vidare en kort tunnel som ansluter till det danska nätet en bit norr om Österport station.

Loppet är absolut inte kört !  Och för att visa att Landskrona är seriösa, bör vi dessutom starta upp en passagerarlinje. Bilar blir svårt, men nog bör det finnas ett behov bland Köpenhamns 2 miljoner invånare att kunna ta sig en tura på Öresund. Att vi också skulle få nytta av en sådan linje blir extra bonus. När väl denna obehagliga smitta besegrats.

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).