PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Det har gått för långt

I dag är det ett tvång för demenssjuka personer att pröva alla insatser inom hemvården innan man får ett särskilt boende. 

Om de sjuka och deras anhöriga har önskan att bo hemma skall de givetvis få det. 

Även om de dementa och de anhöriga har insett att det inte håller att bo hemma, måste man prova och prova. Trots att de dementa misslyckas gång på gång. 

Trots allt det fantastiska arbete som de flesta av våra anställda gör, så far många av de dementa och deras anhöriga mycket illa. Många äldre lever i förnedring och i vissa fall även i misär. 

Många anhöriga kör fullständigt slut på sig själv eftersom stadens resurser för hemtjänst och hemvård inte räcker till. 

Personal gråter och säger till anhöriga att det är tur att det finns anhöriga som kan hjälpa till. 

Våra äldre dementa som jobbat och slitit i hela sitt liv är värda ett bättre liv.

Vi Socialdemokrater anser att taket för att få ett boende måste sänkas.

Eva Örtegren (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).