PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Det finns inget som styrker Torbjörn Brorssons påstående

Svar till Torbjörn Brorsson (M), ordförande i Individ- och Familjenämnden. 

Vi är två förtroendevalda  SD-ledamöter som sitter i Individ- och Familjenämnden, med Torbjörn Brorsson som nämndsordförande.

Vi lyssnade på debatten i kommunfullmäktige i tisdags, gällande feriepraktikplatserna samt läste debattartikeln på Landskrona Direkt och på Min Mening i HD. Det är mycket märkligt när man säger att beslutet om att halvera antalet platser skulle vara ett beslut som är taget i full enighet över partigränserna. 

Detta skulle ge en besparing på 1,8 miljon för nämnden.

Det här stämmer inte! Vi i SD har inte varit med på det här beslutet, trots att Torbjörn Brorsson säger att vi varit delaktiga. Diskussionerna skulle ha skett i maj och september 2020, samt att beslutet skulle tagits på nämndmötet i januari 2021. Det finns inga protokollförda beslut avseende besparingarna på ferieplatserna. När man fattar dessa beslut så måste det finnas protokoll som är justerat, vi har också efterlyst dessa men får tyvärr inga sådana.

Vidare så skriver Torbjörn Brorsson att man som ledamot har ett ansvar att sätta sig in i vad man beslutar om. Ja, absolut är det så men om man inte har deltagit i ovannämnda beslut så kan man inte heller avkrävas något ansvar. Vi har gått igenom handlingar från 2020 och 2021 och kan inte finna något där gällande halvering av antalet sommarjobb.

Så vi efterlyser ett underlag och ett protokoll som styrker att vi i SD har deltagit i beslut om en besparing på 1,8 miljoner kronor gällande feriepraktikplatserna.

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot Individ- och Familjenämnden

Mona Andersson (SD)
Ersättare Individ- och Familjenämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).