PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Den civiliserade borgerlighetens undergång

Den europeiska civilisationen står inför ett vägval, eller rättare sagt den europeiska borgerligheten står inför en utmaning och  ett krav på ställningstagande. Den måste förhålla sig till den tilltagande nationalistiska högerpopulismen som håller på att föra oss alla in i en återvändsgränd. Farsoten breder ut sig över Europa, auktoritära tendenser i Polen, Ungern, och Österrike och ett EU som till viss del slits i stycken.

Historiskt har alla svenska partier varit en del av den europeiska upplysningstraditionen, men detta verkar inte gälla längre. Denna tradition, med sin betoning av av tolerans, mänskliga rättigheter och universella värden, blir irrelevanta när en allians med högerpopulismen skulle kunna ge politisk majoritet i kommuner och riksdag.

I detta läge beter sig delar av svensk borgerlighet som hankatter i mars. De har en vittring av den politiska makten och alla andra hänsyn blir irrelevanta. Maktens sötma är så ljuv så att man är villig att sälja ut alla värden som man påstår sig stå för.

Vi som vill ge den europeiska civilisationen en annan riktning och återupprätta traditionen från upplysningen och värna demokratin och mänskliga rättigheter har därför en historisk utmaning. Vi måste i varje kommun, i varje region samt på nationell nivå göra vad vi kan för att förhindra detta samarbete och i värsta fall samgående mellan den civiliserade borgerligheten och populisthögern. Europas framtid är avhängigt av detta, antingen en framtid i den nationalistiska återvändsgränden eller ett fortsatt hyllande av öppenhet, universella värden och internationellt samarbete.

Vilken väg kommer den svenska borgerligheten att välja?

Anders Kjellström (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).