PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Debatten om det nya handelsområdet

Svar till Jonas Esbjörnsson och Anders Kjellström 

Vårt nya handelsområde är bra för Landskrona. El-Giganten, Rusta, Kökscentrum och Subway har etablerat sig och Burger King är på väg. På andra sidan Österleden är sedan en tid tillbaka Biltema på plats, och området runt omkring planläggs för ytterligare handel. Vi slipper åka från Landskrona för att göra våra inköp, jobben blir fler hos oss och stadens attraktivitet och dragningskraft ökar.

Nu ska handelsområdet knytas samman med området runt stationen, och på sikt bli en helhet. Marken däremellan planeras för ytterligare handel och andra verksamheter. Detta leder till ett större utbud och fler jobb. För oss är det viktigt att denna nya handel blir tillgänglig för alla. Ny kollektivtrafik ska därför dras så att man kan nå området utan bil – detta är viktigt för miljön, men också avgörande för att göra de nya etableringarna tillgängliga för fler.

Därför planerar vi nu en buss-, gång- och cykelväg mellan stationen och det växande handelsområdet. För att detta ska vara möjligt måste vi köpa in Försäkringskassans gamla kontorsbyggnad vid stationen. Det är avgörande för att knyta ihop områdena och för att busstrafiken ska kunna dras till handeln. När gatan väl är färdig är valmöjligheterna för byggnaden oändliga; vi kan hyra ut eller sälja den för företagsverksamhet eller använda byggnaden för att täcka kommunala behov.

I detta perspektiv är det en oförklarlig politik som Landskronas socialdemokrater driver. För mindre än ett år sedan sade man nej till investeringspengar för bussgatan. Sedan sade man ja till planen för att bygga bussgatan, följt av ett nej till inköpet av fastigheten för att kunna bygga den. Begripligt?
Vill (S) inte ha kollektivtrafik till den nya handeln? Vill man inte att handelsområdet ska växa och utvecklas? Förklaringarna till (S) nya nej är både märkliga och ogenomförbara. Jonas Esbjörnsson tycker t.ex. att man ska köpa tomten som huset står på, men inte själva huset. Ett annat förslag är att bussgatan får en annan dragning, än det som samma parti just sagt ja till i planen. Landskronas socialdemokrater har gång efter gång, år efter år motarbetat de förslag som tillsammans lagt grunden för den utveckling som nu sker på många håll. Nej:en har varit många och återkommande.

Vi kan bara konstatera att det fortsätter. Nu är det nej till kollektivtrafik till vårt nya handelsområde och tvärstopp för den utveckling vi vill se vid stationen. Beklagligt. Konsekvenserna är uppenbara: Mindre handel i Landskrona, beroende av bil för inköp, färre jobb och bristande tillväxt. Känner någon igen sig? Landskrona, för inte så många år sedan.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Torbjörn Brorsson, Moderaterna
Elvir Mesanovic, Miljöpartiet

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).