PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Dåligt resultat för Landskronas hemvård – men det finns lösningar

Varje år gör socialstyrelsen en landsomfattande undersökning, där den upplevda nöjdheten bland dem som bor på våra äldreboenden och dem som har hemtjänst.
Resultaten för våra äldreboenden är goda – vi ligger en bra bit över riksgenomsnittet när det gäller sammantagen nöjdhet.
Tyvärr gäller inte detsamma för vår hemvård. Endast 82% av våra brukare är nöjda med hemvården vilket ska jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 88%. Siffran för Landskronas hemvård är ännu sämre om vi inte räknar med den dominerande privata utföraren, Aktsam, som har 91% nöjda brukare. Det mest alarmerande är att siffrorna inte går åt rätt håll. För varje år får vi allt sämre resultat. Denna nedåtgående spiral måste brytas.

En viktig åtgärd är att konkurrensutsätta tvätt och städ, vilket vi Sverigedemokrater föreslår i vår budgetskrivelse för 2019.
En sådan åtgärd skulle ha flera fördelar. En undersköterska är inte utbildad för att tvätta och städa, vilket för närvarande ofta ingår i deras arbetsuppgifter hemma hos brukarna. Undersköterskorna skulle då få koncentrera sig på de arbetsuppgifter som de har utbildning i, nämligen vård och omsorg. Detta skulle i sin tur medföra att yrket blir mer attraktivt. Brukarna framför ofta klagomål på just tvätt och städ, vilka sannolikt skulle minska om vi låter företag som är professionella och har utbildad personal överta dessa uppgifter.
Vi Sverigedemokrater kommer aldrig acceptera att Landskronas hemvård har en lägre kundnöjdhet än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).