PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Chef köptes ut för miljonbelopp

I Landskrona stad arbetar vi efter värdegrunden BRA där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.

Vi bidrar till att skapa goda arbetsplatser som präglas av engagemang och arbetsglädje. Vi tar ansvar för att vara goda förebilder för Landskrona.

Så beskrivs värdegrunden BRA när man loggar in på Landskrona stads hemsida.

Frågan är bara, om vi gör detta i verkligheten?

Jag som oppositionsråd i Landskrona är mycket kritisk till de beslut som tagits angående överenskommelsen mellan Landskrona stad och den operative HR-chefen. Enligt Landskrona Direkt, ”Chef köptes ut för miljonbelopp”, så har båda parterna kommit överens om att inte diskutera orsaken.

Varför skriver man på hemliga klausuler är min fråga?

Vidare står det i värdegrunden BRA att vi ska ha en positiv inställning till vårt uppdrag där vårt arbetssätt präglas av helhetssyn för den kommunala verksamheten och där vi prioriterar kommuninvånarnas behov och intressen.

Frågan är på vilket sätt gynnas kommuninvånarna genom att spendera skattebetalarnas pengar på detta vis. Det finns bättre sätt att spendera skattebetalarnas pengar än att köpa ut chef efter chef. Istället kunde man belönat personal som har slitit dagligen under pandemikrisen och som infunnit sig på sin arbetsplats utan att ha möjligheten att arbeta på distans. Man väljer istället att köpa ut nästkommande chef innan föregående stadsdirektörs tid är ute.

Vad är det för signaler vi ger ut till allmänheten?

Hur kan det vara möjligt att få igenom ett så ej genomtänkt beslut?

Vill vi vara den arbetsgivaren?

Fatmir Azemi

 

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).