PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

C är högst ansvarig för elkrisen

Svar på Sven Svederbergs (C) insändare om elkrisen

Det var den borgerliga regeringen 1991-1994, där Centerpartiet ingick, som inledde arbetet med att reformera elmarknaden som en del i ett större avregleringsprogram för att ”återställa en fungerande marknadsekonomi” (Prop 1993/94:162). Processen inleddes av regeringen Ingvar Carlsson redan 1990 och genomfördes slutligen av socialdemokraterna 1996. Det innebär alltså dels att elmarknaden har varit avreglerad i 25 år, dels att den genomfördes i enighet över blockgränsen, där Centerpartiet sa ja. Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor. En bärande tanke med en avreglerad marknad är att investeringar ska ske på marknadsmässiga villkor. I verkligheten har elmarknaden sedan avregleringen varit föremål för energipolitik som systematiskt har syftat till att driva investeringar i en viss riktning. Särskilt viktiga har åtgärderna varit som införts för att ställa om till förnybar elproduktion och för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Energipolitiken bestäms både i Sverige och på EU-nivå.

Regeringens lösning: el-bidrag för att betala skyhöga skatter
Människor runt om i landet tvingas nu leva med konsekvenserna av regeringens energipolitik. 400% ökning av elpriset jämfört med december 2020 är ett faktum. Det är inte bara elpriset som rusat i höjden, även drivmedelspriserna har skenat. Efter årsskiftet nådde dieselpriset över 20 kr per liter, (näst) högst i världen. Nu försöker regeringen rädda ansiktet genom att betala ut el-bidrag till en tredjedel av Sveriges hushåll, bara för att vanligt folk ska kunna betala samma regerings skyhöga skatter. Socialism i ett nötskal.

När regeringen med stödpartier valde att avveckla Ringhals 1 & 2 blev det uppenbart att höga elpriser var att vänta, då vi som en följd av detta blir mer beroende av den fossila elproduktionen i våra grannländer. Mindre vindkraftsproduktion när det blir riktigt kallt i kombination med ökad efterfrågan på el under vintern i Sverige är inget nytt. Därför föreslog SD i höstas, som enda parti, ett tillfälligt slopande av elskatten under de värsta månaderna – vilket övriga partier då sa nej till.

 Nu tävlar istället samma partier om att genomföra vårt förslag. I panik betalar regeringen nu ut el-bidrag till de hushåll som drabbats av högst elräkningar. Bidraget motsvarar dock enbart hälften av de skatteintäkter som tagits i samband med de höjda elpriserna, resten behåller Magdalena Andersson och co. Sverigedemokraterna föreslår istället en sänkning av elskatten som idag motsvarar ca 25% av kostnaden på elräkningen. Vi föreslår även en sänkning av bensinskatten som utgör omkring 60% av bensinpriset. Dessa skattelättnader skapar möjlighet att planera sin vardag för svenska hushåll såväl som en konkurrenskraftig industri. Vi förespråkar utöver detta en betydligt lägre reduktionsplikt än regeringen.

Med våra förslag får alla mer kvar i plånboken. Redan den 1 maj kommer en första efterlängtad sänkning av skatten på drivmedel att genomföras som en följd av SD/M/KD-budgeten. Ett regeringsskifte till hösten är absolut nödvändigt för att få tillbaka energipriserna till en nivå som svenska hushåll klarar av och förtjänar.

Därför väcker det ett löjets skimmer över Sven Svederbergs (C) påstående om att det är Socialdemokraternas och Miljöpartiet som skapat dagens elkris/elmarknad. Faktum är att Svens parti är högst ansvarig för hur dagens elkris/elmarknad ser ut, även om han försöker lura landskronaborna till att tro något annat.   

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).