PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Besöksförbud, igen!

Regeringens Coronastrategi med besöksförbud på äldreboende fr o m mars t om augusti i år, blev en katastrof för de äldre. De som var svaga och sjuka dog på sina äldreboenden, ofta utan en anhörig vid sin sida. Äldreboenden blev en dödsfälla, det var där smittorisken framför allt fanns. Resursbristen på handsprit, visir, munskydd och förkläden var stor. Dessutom fanns inte heller kunskapen om att viruset eventuellt var luftburet och att smitta även sprids av asymtomatiska bärare.

Den 1:e oktober slopades Regeringens besöksförbud på alla äldreboende i Sverige eftersom resursbristen var åtgärdad, kunskapen om viruset var större och besöksförbud upplevdes inhumant mot de äldre Det finns inte heller bevis för att det är anhöriga som drar in smitta på äldreboenden. Nu har Covid-19 slagit till på äldreboende i Landskrona och oron för äldre och sköra hyresgäster är naturligtvis stor hos alla. Av den anledningen har Landskrona stad infört besöksförbud på äldreboende från och med 29:e oktober. Ett förbud som egentligen endast Regeringen kan utfärda.

Vi Sverigedemokrater i omsorgsnämnden anser att besöksförbud är fel väg att gå för att bekämpa smitta på stadens särskilda boende/äldreboende. Att omsorgspersonalen är frisk och inte bär på Covid-19 smitta är helt avgörande för att gamla och sköra ska klara sig från pandemin. Av den anledningen anser vi att det är bättre att kontinuerligt, en gång per dag, testa personalen för Covid-smitta. Ett sådant test tillsammans med ett febertest av personalen bör införas så fort som möjligt så att asymtomatisk smittbärande personal kan sättas i karantän.

Vidare bör vi tillåta besök av anhöriga, visserligen reglerade och med viss restriktivitet, eftersom allt annat är omänskligt och oanständigt mot våra äldre och sköra.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD)
Ersättare omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).