PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Avslutande replik till Jonas Esbjörnsson

Jonas Esbjörnsson har fel om SD:s syn på vinster i välfärden.

Som vanligt är Jonas Esbjörnsson dåligt påläst när han debatterar.
SD har inte vänt i frågan  när det gäller vinster i välfärden. I Sverigedemokraternas valplattform från 2014 som antogs av ombuden på vår valkonferens så säger vi samma sak som nu:
”Vinster inom välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten, genom sortering av elever, patienter eller brukare och inte heller genom försämrade arbetsvillkor för personalen. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning. Sverigedemokraterna vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten”

Samtidigt visar en undersökning från Demoskop på att 7 av 10 anser att privata aktörer inom välfärden är viktig för valfriheten. Socialdemokraterna vill ta bort människors frihet att välja. Ni har misslyckats med att återuppbygga välfärden och nu vill ni göra tillgängligheten och valfriheten ännu sämre. Inte ens era egna politiker tror att ett vinsttak förbättrar välfärden. Bara 14 procent. http://www.vardforetagarna.se/ 2018/06/rodgrona- kommunpolitiker-tvivlar-pa- vinsttaket/

Valfrihet är inte bara en ekonomisk fråga, utan är även viktigt därför att det ger väldigt många medborgare ett bättre liv än vad de hade haft om maktfullkomliga likriktande och centraliserande socialdemokratiska kommunpampar hade fått bestämma allting. Valfrihet gör det möjligt att i privat regi driva vidare nedläggningshotade landsbygdsskolor så att barnen inte behöver åka orimligt långt till skolan varje dag. Valfriheten gör att barn med särskilda behov och begåvningar kan välja en utbildning som passar just dem och där de känner sig trygga och sedda.

Lite fakta till Jonas och Socialdemokraterna:
– Oberoende bedömare (PwC) hävdar att det finns betydande risk att merparten av de privata företagens verksamhet avvecklas om regeringens vinstförslag gått igenom.
– Valfriheten försvinner till förmån för offentligt monopol. Både vi och brukarna vill ha en hög grad av valfrihet.
– 340 000 ungdomar som går på friskolor och 300 000 anställda i vård, skola och omsorg berörs av av S förslag och riskerar sina utbildningsplatser och jobb.
– Om 10 år har Sverige 400 000 fler unga (0-19 år) 325 000 fler äldre (65+). Lägger vi ner privata aktörer kommer vi inte att klara den demografiska utvecklingen, både privata och kommunala aktörer måste främjas till att investera i välfärden.
– Kvinnor driver mer än dubbelt så många välfärdsföretag som män. Nästan tre gånger så många kvinnor som män är anställda i den privata välfärdssektorn. Socialdemokraterna driver därmed en kvinnofientlig politik.
– Undersökning från SCB visar att en klar majoritet av löntagarna tycker det är viktigt med en mångfald av arbetsgivare att välja mellan – oavsett arbetsplats. Vidare skiljer sig vare sig löneläget eller personalomsättningen avsevärt åt mellan privat och offentlig sektor.

Socialdemokraterna ansåg innan valet 2014 att ett vinsstak var en dålig åtgärd men nu har Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet tvingat er till detta.

”Inför s-kongressen hösten 2009 ledde Ylva Johansson (S) och dåvarande Metall-ordföranden Stefan Löfven det så kallade välfärdsrådslaget för att ena partiet i frågan om vinster i välfärden. Deras rekommendation var att släppa tanken på vinstförbud och i stället ställa skarpa kvalitetskrav på såväl kommunala som privata utförare i vård, skola och omsorg. De riktade viss självkritik mot att Socialdemokraterna nedprioriterat kvalitetsdebatten och varnade tydligt för vinstförbudslinjen. ”Vi ska inte reglera vad pengar inte ska användas till”, sa Ylva Johansson. Kongressen gick på deras linje. Inför valet 2014 höll den nye partiledaren Löfven fast vid sin uppfattning. Han var mycket tydlig med att vinst självfallet inte ska förbjudas. ”Det är omöjligt. Det låter sig inte göras”, sa han i partiledardebatten. Han och hans parti var ett skydd mot socialiseringspolitiken hos Vänsterpartiet.”

Min fråga till Jonas Esbjörnsson: Varför har Ni ändrat er om vinster i välfärden? Det stavas Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).