PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Avskaffa delade turer inom omsorgen i Landskrona

”Delade turer förstör en hel dag”, säger personal inom hemtjänsten i Landskrona. ”Då arbetar vi först ett pass från kl 07.00 till 11.00, sedan har vi obetald uppehållstid till kl 16.30 och arbetar därefter till kl22.00”, fortsätter hon. 

(SD) inser att delade turer utgör en påfrestning för personalen i hemvården och att de ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa, dessutom innebär delade turer också stora begränsningar i den egna tillvaron. 

I stället för att tvinga personalen att arbeta delade turer, vill vi införa Söderhamnsmodellen, där det är frivilligt att arbeta delade pass och där uppehållsersättning, alternativt ledig tid, kan tas ut för tiden mellan de två arbetspassen.

I Sverigedemokraternas alternativbudget på Riksnivå, tillsammans med (M) och (Kd), så tillskjuter (SD) ekonomiska resurser för införandet av Söderhamnsmodellen.

Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden anser att Söderhamnsmodellen ska införas i Landskrona omsorg så fort som möjligt.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Mona Andersson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).