PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Sydkustleden och andra cykelfrågor

2019-05-17 08:05

Cykelturism växer snabbt. Bra förhållanden för cykling är en viktig del för att locka fler turister till Landskrona, men det är också viktigt för att öka intresset för cykling för våra egna invånare. Det främjar både människors hälsa och vår miljö. Vi kan se att Kattegattleden mellan Helsingborg och
Göteborg varit en stor succé, och jag har själv cyklat delen Helsingborg – Båstad i 2 etapper. Cykelvägarna är bra, tydligt skyltade och sammantaget är det lysande reklam för cykelturismen och för de kommuner som vägen passerar.

Nu skall det bli en invigning av Sydkustleden i Landskrona, men i verkligheten har ännu ingenting hänt. Enligt Skånes cykelplan är vägen Häljarp – Saxtorp klassad som bland de farligaste i Skåne och vägen Häljarp – Barsebäck är också väldigt dåligt lämpad för cykling, Det är framför allt riskabelt för familjer och barn samt vid dålig sikt att befinna sig på dessa vägar.

Det är därför utmärkt att Sydkustleden enligt kartorna skall gå Tallvägen – Parkstaden – Sjögårdsvägen – Scoutvägen och Stora Byvägen, men det krävs en skyltning NU och det krävs en del andra mindre billiga åtgärder. Bland annat måste det till en beläggning på en liten del av Sjögårdsvägen. Det blir ju extremt pinsamt om inget är gjort när invigningen hålls, och dessutom är det dålig reklam för Landskrona om den här leden uppfattas som betydligt sämre än andra cykelleder.

Långt ifrån alla cyklar på Sydkustleden, men för kortare utflykter är vägen ut mot Barsebäck väldigt vacker. I kommunens cykelplan står det att bron över motorvägen är olämplig och att man istället bör cykla genom Saxtorpskogen (ungefär samma cykelväg som Sydkustleden, men med Örebyvägen fram till tunneln under motorvägen vid Välanvägen). Trots detta finns det fortfarande skyltar som visar att man ska cykla till höger när Tallvägen kommer fram till Barsebäcksvägen. Tävlingscyklister och elitmotionärer kommer fortsatt att cykla på Barsebäcksvägen och det är helt nödvändigt med ett förbud mot tung genomfartstrafik.

Om vägen Häljarp – Saxtorp är olämplig för normala cykelturer, så är naturligtvis hela sträckan Häljarp – Saxtorp – Dösjebro ändå mycket värre. Här bör man relativt lätt få till en cykelväg via Häljenäsvägen och Tågerup genom att söka samarbete med markägarna. Viktigast är nu att se till att starten på Sydkustleden sker med flaggan i topp. Det är möjligt, men det krävs, att något händer NU.

Björn O Persson (M)


Ord på vägen

2019-05-14 11:12

Hej på er Landskrona Direkts läsare och alla ni andra! 
Är det bra med er? 
Här är det tipp topp. Mycket att göra den här inspirerande årstiden.
Även om jag förstås nästan aldrig är nöjd med det jag gör!

Här får ni några ord på vägen, att fundera på, denna dag:

“Mannen kan dö, men inte hans idéer.”

Carlos Marx
Mannen som bidrog stort, till mänskligheten. 

Tack för ordet! 
Vid pennan: Geula Viola Lesén 

P.s. Skydda er mot solen med hög solskyddsfaktor och var rädda om er. 


Floskeltestet

2019-05-13 09:14

Så har vi då fått ett gulaktigt brev istället för ett blått av Herr  Torkild Strandberg.
Vi läste och bestämde oss för att göra floskeltestet, det vill säga att man sätter inte framför påståenden och därmed visar att det är en floskel (floskel=tom fras, slitet uttryck, klyscha, enligt Synonymer.se) som Herr Torkild Strandberg framhåller i en av ton av detta-är-unikt-för-mig anda: 
Då blir det en lustiger läsning:
Inte fler jobb
Inte mindre bidragsbehov
Inte bra skola – inte god ordning och inte fokus på kunskap 
Inte minskning av brottsligheten
Och till sist Landskrona skall Inte vara i goda händer!

Hittar den gode Herr Torkild Strandberg någon i Landskrona som håller med?! Vi hittar inga politiska partier eller personer som tycker så.
Vi är däremot rädda att efter den senaste tidens beslut så finns det stora risker att:
Demokratin minskar i kommunen
Det blir dyrare att vara pensionär i kommunen
Segregationen i kommunens skolor ökar
Segregationen i boendet ökar

Och till sist Herr Torkild Strandberg sade för ett tag sedan: ”Alla kan inte bli akademiker”
Men vi kan nu konstatera att när det nu är dags för val igen säger Herr Torkild Strandberg: ”Med kunskap ökar våra barns och ungdomars möjligheter att leva ett rikt och gott liv”.

Herr Torkild Strandberg verkar vilja ta åt sig äran av vad som sker medan mycket faktiskt beror på vilken regering/budget vi har!

Med hälsningar
Håkan Lans
Lena Nilsson


Härslövs framtid

2019-05-07 09:57

Den 23 april hade Härslövs socialdemokratiska förening bjudit in alla Härslövsbor till ett öppet möte. På dagordningen stod nybyggnad  i Härslöv samt en kur vid busshållplatsen. Mötet öppnades av ordföranden Anders Karlsson som hälsade  ett 25-tal Härslövsbor välkomna. Ett särskilt välkomnande fick stadsdirektör Cristian Alexsandersson.

Stadsdirektören höll en bra information om sig själv och om kommunens olika aktiviteter. Närmast kommande aktivitet är invigning av utegym och skatebana.

Frågor som kom upp.

  • Utbyggnad  av Härslöv.
    I Härslöv finns det en färdig detaljplan på mark som är privatägd. Marken ligger ute till försäljning. Mötesdeltagarna önskade att kommunen kollar upp läget. Vid en eventuell tomtförsäljning är självbyggartomter av stort intresse. Stadsdirektören lovade att föra frågan vidare i organisationen.
  • Busskur i Härslöv
    Sedan länge har det varit ett stort önskemål att en busskur i Härslöv sättes upp. Motivet är att slippa stå ute i regn och rusk.

Härslövs s-förening planerar ett uppföljningsmöte längre fram i år.

Stadsdirektören avtackades med en varm applåd.

Stig L Hansson
Sekreterare i Härslövs socialdemokratiska förening


Har du någon lillsyrra Gretha?

2019-05-06 09:19

Allas vår Gretha Thunberg eldar på oss och försöker få oss att inse hur galet vi har ställt till det för vår framtid. Om vi inte omedelbart begriper det alldeles ohållbara och tar vårt ansvar för det vi ställt till med så blir vad Gretha försöker få oss att förstå ett faktum.

Att vi sedan ovanpå detta kaotiska scenario har nio kärnvapenländer varav flera har ledare med absolut förståndsmässigt tvivelaktiga meriter ger ju anledning till mer oro. Sällan pratar våra politiker om detta.

Har du någon lillsyrra Gretha?

Bengt Olson


Skräm måsar och trutar nu - Inte i juli

2019-05-03 08:40

Det händer att folk sätter upp ballonger och rovfågelattrapper i slutet av juli,
med förhoppning om att detta skulle få nästan färdighäckande måsfåglar att
försvinna. Men fågelskrämmorna har inte den ringaste effekt DÅ.
Det är NU gråtrutar (Larus argentus) och andra måsfåglar börjar lägga det
första av sina tre ägg. Det är NU det går att skrämma bort dem,  innan
äggen börjar ruvas. Äggen kläcks typiskt i början av juni.
 
Under tiden fram till dess ungarna uppnått en viss storlek vill de inte dra
någon som helst uppmärksamhet till sig.
 
Och till dem som inte tycker trutar och måsars häckningar på taken är
så förfärligt, sprid gärna ändå detta vidare. I juli finns inte ens chans att
få föräldrarna att överge sin avkomma. Och detta borde inte vara så svårt
att begripa ändå.
 
Pontus Eriksson


Därför ska jag demonstrera

2019-04-30 10:45

Första maj, äntligen är det dags för det säkraste vårtecknet av dem alla – första maj, arbetarrörelsens stora högtidsdag.

Vi samlas i på Rådhustorget i Landskrona kl. 10.45 och går mot Slottsparken, överallt i världen samlas människor för att visa att ett bättre samhälle är möjligt. Det är den dag på året som är tillägnad arbetande människor, du och jag.

Vi har mycket att kämpa för och det finns yttre makter som vill försämra våra villkor. De grundläggande önskningarna för oss människor är att få vara frisk. Att ha ett jobb att gå till. Att man veta att man kan betala räkningarna även om man skulle bli sjuk eller arbetslös.

Arbetsmiljön måste bli säkrare – dödsolyckorna på svenska arbetsplatser är alldeles för många.

Sjukförsäkringen behöver bli bättre – det är orimligt att människor som varit med och betalat den, ändå inte får ersättning när de blir sjuka.

Det livslånga lärandet måste bli verklighet – i vår globaliserade och digitaliserade värld är utbildning genom hela arbetslivet en avgörande del av välfärden.

Vi har många anledningar att fira första maj.
Vi tror på alla människors lika värde, på solidaritet och på demokrati.
Vi vill förändra samhället till det bättre och vi är övertygande om att vi kan göra det, tillsammans!

Jenny Tillander
Ombudsman, IF Metall Nordvästra Skåne
Ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona


Landskronahem svarar om Larvi

2019-04-29 09:29

Svar från Landskronahem gällande insändare från 2019-04-18 från Ann-Gerd Linander angående underhållsarbete i området  ” Larvi ”.

Landskronahem har från 2010 till dagens datum renoverat samtliga badrum med stammar i området. I samband med badrumsrenoveringen har ca 80 nya kök installerats enligt dåvarande tillvalsmöjligheter. I samtliga lägenheter har elen dragits om samt jordfelsbrytare installerats.

Landskronahem har gjort en översyn/utbyte utav hissar i höghusen. Landskronahem har även utfört spolning samt relining utav liggande stamavlopp. Dessutom har ny ventilation med styrning installerats i samtliga fastigheter.

Hårdgjorda ytor har Landskronahem underhållit löpande under åren, senaste åtgärden var infarten till området som asfalterades om under sommaren 2018.

Balkongerna har Landskronahem påbörjat en inventering på och lös puts kommer att tas bort. När inventeringen är klar vet vi hur pass omfattande behovet är och budget samt plan kan då upprättas.

Samtliga fönster i lägenheterna byttes under renoveringen 2010-2012 och fel på dessa avhjälps genom vår felanmälan.

Handikappshissarna uppfyller gällande krav och besiktigas årligen. Eventuella anmärkningar och underhåll utförs kontinuerligt.

Automatiska dörröppnare är en bostadsanpassning via Landskronastad. När bostadsanpassningarna ej är aktiva och är ur funktion tas dessa bort.

De plattlagda ytor som behövs åtgärdas, främst framför miljöhuset på Kapellvägen 3 C kommer att åtgärdas under sommaren 2019.

Med vänlig hälsning
Mikael Forsberg
VD AB Landskronahem


Svar till Anita Andersson angående 33 Lågor/Österport 

2019-04-24 08:58

Ombyggnaden av cirkulationsplatsen 33 Lågor är en viktig pusselbit i att skapa en tryggare och mer tillgänglig stadskärna. Genom att öppna upp och knyta ytterligare två gator till cirkulationen och samtidigt skapa en ny entré till vår vackra stadskärna kan vi bidra till bättre förutsättningar för fler att röra sig mellan stadskärnan, Öster och så småningom området på andra sidan spåren.

Att få sex gator att mötas i en cirkulation och samtidigt skapa en trevlig och tilltalande stadsmiljö, och entré, är en utmaning. Den mest lämpliga lösningen för detta är en så kallat ”shared-space”. Det innebär att en del av platsen, i detta fall, formas utifrån att alla trafikslag rör sig på de oskyddade trafikanternas villkor. Ytorna skiljs inte heller tydligt åt mellan trafikslagen utan alla får samsas åt på samma ytor. Lösningen bygger på att skapa vaksamhet bland trafikanterna. Det är numera en väl beprövad lösning, både i och utanför Sverige, som i mycket forskning, visat på hög trafiksäkerhet. Miljön kring det vi nu kallar ”Österport” är skyltad gångfartsområde. Det innebär alltså att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, ska framföras i gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående.

Tora Broberg
Stadsmiljöchef


Kopparhögarna

2019-04-23 10:01
Kopparhögarna lär åtminstone inte vara mindre giftiga än områdena norr om “Exan”. Hela 1800-talet och de första 25 åren av 1900-talet var området ett militärt skjutfält. När jag (under det sena 70-talet) gick på Västervångsskolans högstadium hittade vi mängder med blykulor och granatrester inte minst på de områden som då var åkrar, norr om skolan. Där lär finnas stora mängder av fosfor och svavel också. Ändå bebyggdes Svaneholm – och områden åt det hållet.
Ingen har tagit skada av nått bly eller arsenik i Kopparhögarna, som funnits i 70-80 år eller nått sånt. Skjutbanan som låg inne på fd Hilleshögsområdet var ju bara för luftgevär.
 
Några få uppsatta personer har uppenbarligen ont av att det finns 500-600 kolonier utanför stan – och vill nu brutalt förstöra för andra. Men givetvis togs ämnet inte upp före kommunalvalet. Inte i den form nu tycks föreligga i varje fall.
 
Så fort kolonierna eventuellt skulle tas bort, kommer man köra en grävskopa fram och tillbaka några gånger, för syns skull. Sen bygger man ut “katastrofområdet Koppargården” ändå!  (Det tycks vara samma obehagliga idéer som plågar Landskrona brevduveförening.) 
 
Så – kolonister och sympatisörer, sätt igång och mät bly och andra gifter  t.ex. runt Koriandergatan – man finner förvånansvärt ofta det man söker efter. Landskronas många kolonister måste sluta leden. Och det hårt – annars lär det sluta som det gjorde med Pilängstorget och Gullstrandskolan.  Jag vill tillägga att jag själv inte är kolonist. 
 
Pontus Eriksson


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser