PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Mycket snack och lite energi, anser SD

2019-07-17 11:27

På senare tid har risken för kapacitetsbegränsningar och lokal effektbrist blivit mer aktuell, inte minst i Södra Sverige. Problemet består dels av att nätet lokalt inte kan överföra tillräckligt med el så att exempelvis nyanslutningar möjliggörs, dels av att produktionen inte är tillräckligt hög.

För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill Sverigedemokraterna föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning, för såväl hushåll som näringsliv.

Den 1 juli släppte Svenska kraftnät sin årliga rapport till regeringen som redovisar hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits. Rapporten innehåller också en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern samt en prognos för kraftbalansen på längre sikt. 

Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med el under höglastsituationer krymper. 

Enligt prognosen för vintern 2019/2020 har Sverige ett nationellt underskott på 1 000 MW vid en normal vinter och 2 000 MW vid en tioårsvinter 

Detta förklaras med att tillkommande effekt i form av vind- och solkraft har låg förväntad tillgänglighet under den kallaste vinterperioden. Vind-och solkraft ska ersätta kärnkraft, ettproduktionsslag med hög förväntad tillgänglighet vintertid.

Kärnkraftverken Ringhals 2 (904 MW) planeras att stänga i slutet av 2019 och Ringhals 1 (880 MW) stängs senast i slutet av 2020. Dessa stängningar kommer att medföra en tydligt försämrad effektbalans för Sverige.

Vindkraft är det kraftslag som växer mest i Sverige. Vindkraften kan dock inte bidra till effektbalansen under vinterns kalla perioder med samma tillgänglighet som den kärnkraft den ersätter och dess produktion är inte planeringsbar (beroende av vind eller sol).

Vindkraftens tillgänglighet är högre under vintertid jämfört med resten av året, men under perioder med sträng kyla (just när förbrukningen i Sverige oftast är som högst) avtar tillgängligheten. 

Det finns indikationer på att en betydande andel kraftvärme kan försvinna ur det svenska elsystemet, pga. kraftigt ökade skatter. 

Beskattningen av leveranssäker elproduktion leder till att kraftvärme ersätts med värmeverk, som bara producerar värme och inte el. Samtidigt subventioneras vind- och solkraft som inte är planeringsbara och driver på så sätt fram en destabilisering av det svenska elsystemet.

Ett ökat underskott innebär att Sverige blir mer beroende av import. Kraftvärmen finns i huvudsak i Södra Sverige där underskott redan råder under vinterns kallaste timmar.

I Södra Sverige importeras el från Danmark, Tyskland, Litauen och Polen. Mycket av denna el som importeras är fossila bränsle t ex kolkraft. Möjligheten att importera el under timmar med hög efterfrågan beror i första hand på om det finns ett produktionsöverskott i grannländerna. Skulle även dessa länder övergå till förnybar, icke planeringsbar energi,skulle samma behov av att importera el från grannländerna råda hos dem. 

Detta är en följd av den Energiöverenskommelsen som slöts 2016, där ett huvudmål är att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040. 

Konsekvenserna att fasa ut ett planeringsbart energislag till förmån för ett icke-planeringsbart energislag börjar nu visa sig. 

Varningssignalerna har kommit från såväl elbranschen som företag under en längre tid, där de har påtalat risken förkommande elbrist i Sverige. 

Vi kunde läsa i tidningen för någon vecka sen att företag som vill etablera sig i Landskrona kanske får avbryta sina planer på utbyggnad i framtiden pga. elbrist, och detta är bara ett exempel som vi har haft i Skåne den sista tiden.

Ändå fortsätter regeringen att bedriva en politik som förvärrar problematiken för regionen – detta på initiativ av Miljöpartiet.

Hur ska Sverige kunna växa, vara konkurrenskraftigt mot omvärlden om regeringen inte kan upprätthålla samhällskontraktet genom att garantera el till våra företag och samhället i stort? 

Med digitalisering, automatisering och elbilar kommer det att krävas en omfattande utbyggnad i samhällets infrastruktur. Denna utbyggnad förbrukar extrema mängder av el.

Parallellt med att problemen med elbrist uppdagas, så kommer rapporter ifrån Tyskland och Kina på att vindkraftverken har en stor miljö- och klimatpåverkan. De stora vindkraftparkerna påverkar miljön på ett mycket negativt sätt – fågeldöd, insektdöd, ljud och skuggor påverkar både djur och människor. I vattnet stör vindkraftverkens vibrationer och kraftfält fiskarnas miljö. 

Förnybar energi är inte planeringsbart  och tillförlitligt och kan därför inte utgöra stommen i Sveriges energiproduktion.

Det är viktigt för Sverige som nation att ha kontroll över sin egen energiförsörjning. En hög grad av självförsörjning är att föredra för att säkerställa att Sveriges behov av energi tillgodoses. Medborgare, företagare, vår välfärd är alla beroende på att denna produktion äger rum på ett robust, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt och finns tillgänglig när vi behöver det som mest.

Sverigedemokraterna anser således att vi ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjningssituation för i första hand Sverige. 

Sverigedemokraterna i Miljönämnden
Fredrik Malm
Per Olsen
Pia Törncrantz


Fimpar överallt

2019-07-17 10:43

Att ta en promenad i centrum, är som att gå omkring i en askkopp. Dessa förbannade fimpar och annat skit överallt, och då speciellt utanför butiker eller platser där folk samlas. Det är sorgligt att denna vackra stad skall vara en stor soptipp.

Jag föreslår att kommunen tar ett krafttag tillsammans med stadens fastighetsförvaltare och städar upp, gör staden ren. Sätt därefter upp ordentligt med papperskorgar och askkoppar, det bör väl hjälpa lite.

Kanske en ny slogan, ”Håll Landskrona rent”

Med vänlig hälsning
Percy Olsson


Stoppa biogasbussarna

2019-07-17 10:28
Nu har det hänt igen – en gasdriven buss exploderade i Helsingborg i fredags. Exakt samma sak hände i Stockholm i våras – och har även inträffat i Holland och andra ställen.
Holland:
Stockholm:
Helsingborg:
 
Inga av dessa händelser tycks ha varit normala trafikolyckor. Det är bara en tidsfråga innan det händer igen. Måste vi behöva uppleva 25-30 döda eller svårt brännskadade i Landskrona innan politikerna tar sitt förnuft till fånga?
 
Dessutom körs linje 3 numera allt oftare även den på biogas, inte på de elektriska ledningar som monterats upp i halva stan för ändamålet. Trolleybussen medför förvisso en viss förfulning av stan, men de lär inte explodera som biogasbussarna gör.
 
Diesel är otvivelaktigt det bästa drivmedlet för tung trafik. Jag vill föreslå att förbjuda andra drivmedel för tung trafik i Landskrona, intill dess ett säkert drivmedel finns.
 
Pontus Eriksson

Walk of Fame igen

2019-07-09 11:24

Så här lyder kriterierna för att få en sten på Landskrona’s Walk of Fame: ”någon som växt upp, verkat eller på annat sätt gjort staden känd. Tanken med Walk of Fame är att visa detta samt intressera innevånare och besökare för stadens historia”.

En av de två som hedras i år är Björn Afzelius. Björn Afzelius? Född i Landskrona? Nej, han var Smålänning. Har växt upp i Landskrona? Jo, som tonåring gick han på läroverket något år, men inte längre än att han flyttade till Malmö och tog studenten där. Verkat i Landskrona. Knappast, han hade nog med sin läxor att göra. Gjort Staden känd? Vet ni någon som kopplar namnet Afzelius med Landskrona? Näe, han e ju en Malmöpaug! Finns det något som han har skrivit som nämner Landskrona? 

Kanske i en textrad? Inte vad jag vet. Ansåg han sig själv som Landskronabo? Knappast. Det gäller för den delen en hel rad av de som hedrats med en sten. T.ex. har skådespelarna Lassgård och Haber från Skånska Teatern var sin sten men Peter Oskarson, som skapade Skånska Teatern och var dess eldsjäl finns inte med.

500 medlemmar i Rotary och Frimurarna tycker att Björn Afzelius har gjort Landskrona berömt, för de har röstat fram honom. Jag kommer att tänka på Anna Maria Lenngren’s dikt ”Porträtterna”. Googla om ni glömt klassikern.

Dags att ändra om valproceduren innan Walk of Fame får ett löjets skimmer över sig. Låt Landskrona Stad vara med om att välja vem som har gjort stan berömd och ta med företag. Förresten, Torkild, visste du vem Björn var innan du läste i tidningen att han gjort stan berömd?

Nils-Eric NES Svensson


Om utköp av tjänstemän på kommunen

2019-07-04 10:32

En chef på kommunens utbildningsförvaltning säger upp sig och får full lön under ett halvår, men slipper arbeta. Vare sig förvaltningschefen eller den politiska ordföranden ser något anmärkningsvärt i detta. En uppskattad medarbetare går vidare i karriären och allt har skett i samförstånd, säger man. En liten hänvisning görs till ett beräkningsfel i budgeten, som skapat ett underskott kring 20 miljoner, men det är inte detta som är skälet säger man.

Vad skall allmänheten tro. Är det normalt inom utbildningsförvaltningen att medarbetare som vill ”gå vidare i karriären” uppmuntras till detta genom att få några månaders arbetsbefrielse till full lön. Det är nog en princip som kan få epidemisk spridning, särskilt bland lärare som just nu så enkelt kan få nytt jobb.

Så det här är naturligtvis inte sant. Dimman sprids i ärendet och var och en får själv gissa vad som är sanningen. För mig låter det självklart att ”den avhållne medarbetaren” har blivit utköpt. ”Säg upp dig själv så får du ett halvårs ledighet, annars får du sparken utan lön” är nog det alternativ han fått. Och som plåster på såren kanske ett fint avgångsbetyg.

Men är det rimligt att bli utköpt för ett beräkningsfel i budgeten? Det låter inte heller riktigt rätt. Alla som arbetat med en lite större budget har en oro för att ett litet fel i en beräkningsformel kan finnas och ge ett felaktigt resultat. Det är mänskligt. Men en så stor avvikelse som 20 miljoner borde nog många i budgetprocessen kunna upptäcka och undra över. Så bakgrunden är kanske en helt annan? Vad vet vi inte.

I en demokrati är transparens och öppenhet så viktigt. Medborgarna och skattebetalarna har rätt att veta sanningen. Makten skall inte skydda sig genom att lägga ut dimridåer runt sina beslut. Att den här medarbetaren i verkligheten har tvingats lämna sin tjänst kan vara riktigt, men då har alla rätt att få veta varför. Särskilt på en förvaltning där det blivit så vanligt att ledande tjänstemän försvinner på kort tid.

Göran Nyström


Minnen av Selma

2019-07-04 10:16

Bilden av Selma väcker två obetydliga minnen.

När jag 1928 gick i första förberedande i Elementarskolan talade fröken gärna om Selma Lagerlöf, som undervisat och bott i skolan.
När hon  frågade, varför vi firar jul, svarade jag att antingen var det för  Jesusbarnets eller Selma Lagerlöfs skull.
Det kom i Landskrona Posten.

Min moster Mimmi, som var gift med rektor J.E. Nilsson, hade tydligen känt någon, som varit på kafferep med Selma, för moster talade om för  mig, hur det hade gått till. Selma visste inte, hur man uppför sig. Hon trodde det var bara att gå fram och ta en kaka, men hölls tillbaka med orden:
“Nej, Selma. Fruarna först.”

Göran Hammarström


Är Lisa Flinth utan ansvar eller ej?

2019-07-03 09:38

Vi gläder oss åt att Landskronas elever har fått förbättrade skolresultat, något som dock gäller för hela landet. Men ändock glädjande. 
Och vi gläder oss också över att Lisa Flinth bemöter oss. Om än med allehanda politiska floskler. 
Men vi kan i hennes inlägg konstatera att Lisa Flinth fortfarande inte bryr sig om de stora kostnader personalavhoppen kostar. Detta fick vi också klart för oss i en artikel i HD häromdagen där reportern ställde frågan: ” Har kommunen råd att fortsätta betala ut lön till folk som inte jobbar?”  Lisa Flinth svarade att hon var politiker och att man fick ta den frågan med en tjänsteman. Hon ansåg alltså att hon inte hade ansvar för dessa kostnader och hennes ”färdriktning” fick alltså kosta vad den kosta ville. 
Det tycks oss att L och treklövern  vid andra tjänstetillsättningar, t ex i kommunala bolag, verkligen styr upp dessa. Men kanske bryr man sig där inte heller om kostnaderna?
De är ju ”bara” politiker och vi är ju ”bara” skattebetalare. 

Lena Nilsson
Håkan Lans


Olika regler gällande föreningsbidrag

2019-07-02 10:31

Vi Sverigedemokrater vill göra en komplettering angående den artikeln, publicerad den 28/6 2019, där ordföranden Torbjörn Brorsson i individ- och familjenämnden gör en del uttalanden.

Att vi yrkade avslag på invandrarföreningarnas ansökan om föreningsbidrag, har sin grund i att det bl a råder oklarheter vad gäller riktlinjerna för bidrag till olika slags kulturföreningar.

De föreningar som kulturförvaltningen ansvarar för har t ex inte rätt till lokalbidrag, vilket är fallet för invandrarföreningar.
Detta ter sig väldigt märkligt eftersom det i båda fallen rör sig om kultur.
Vi Sverigedemokrater vill värna om vår kultur för att bibehålla vår svenska identitet.
Dessutom verkar det väldigt slutet då det bl. a. i texten antyds att syftet i invandrarföreningarna, är att tillvarata medlemmarnas kulturella identitet.
Övriga kulturföreningar har däremot ett krav på sig att vara öppna inför allmänheten och uppmanas att bedriva en utåtriktad verksamhet.
Det missgynnar kulturföreningar att inte kunna få lokalbidrag då det blir svårare att bedriva en framåtriktad verksamhet.
De här orättvisorna är något som vi Sverigedemokrater har påpekat i flera år, utan att det blivit någon förändring.

Kristina Drwiega Magnusson (SD) 
Ledamot i IoF

Mona Andersson (SD)
Ersättare i IoF

Relaterat:  Sex föreningar får dela på cirka 350 000 kronor


Skolans färdriktning

2019-07-01 10:20

Svar till Lena Nilsson och Håkan Lans.

Jag är stolt över förtroendet jag fått att leda utbildningsnämnden. Det finns ingen människa som är felfri, inte heller jag. Men jag kan lova att jag alltid gör mitt yttersta. 

Nämnden har under mina år som ordförande haft fokus på kunskap med målet att alla Landskronas unga ska lyckas i skolan. Utbildningsnämnden stoltserar med en fantastisk måluppfyllelse – en större andel elever går vidare till gymnasiestudier, betygsresultaten ökar och stadens nyanlända elever lyckas nära nog bäst i landet. Våra elever står sig väldigt väl när man jämför med andra kommuner även om andra har bättre förutsättningar än vad vi har. Det finns mer att göra men vi ska tillåta oss att vara stolta över det som görs – Landskronas elever, föräldrar och pedagoger lyckas. 

Ordförandes roll är att tillsammans med nämnden peka ut färdriktningen och göra prioriteringar. I rollen som ordförande anstränger jag mig för att vara lyhörd och inkluderande. För att detta ska lyckas är det avgörande att skilja på vad- och hur-frågor – politikerna ska hålla sig till vad-frågorna, vilka mål vi sätter för verksamheten och vad vi prioriterar. Hur-frågorna så som personalfrågor t ex anställning och avslut ansvarar tjänstemännen för. 

Jag är stolt över att medarbetar som växer och utvecklas i Landskrona erbjuds nya utmaningar på annat håll. Genom att alltid stötta den som får chansen att ta nästa steg i karriären och sedan hålla kontakten hoppas jag kunna bidra till att man ser Landskrona Stad som en arbetsgivare man kan tänka sig att återkomma till.

Bara med kunskap kan vi rusta dagens barn och unga för ett rikt vuxenliv med många möjligheter.

Lisa Flinth


Mycket dålig PR för Landskrona

2019-07-01 09:29

Så här ser det ofta ut på morgnarna vid denna årstiden och då framför allt vid Lagunen och längs strandpromenaden mot Nordkap.
Ansvariga inom Landskrona stad tycks inte förstå att sommaren med olika aktiviteter genererar mycket skräp och avfall! De tycks inte heller ha lärt sig att Landskrona ligger vid havet och att där finns fåglar som vid minsta chans drar ut skräpet ur papperskorgarna.  Har tidigare varit i kontakt
med Landskrona stad om papperskorgarna. Fick till svar att de håller på med att skaffa nya!

När man går runt i staden så se ser man att de satt upp nya papperskorgar. Men hör och häpna av samma öppna modell.
Skall det vara så svårt att införskaffa modeller som har lock som fåglarna inte kan få upp. Vidare så behövs det större papperskorgar och framför allt
att de töms regelbundet annars så är det ju ingen större vits.

Skärpning om Landskrona skall framhållas som en ren och fin stad som folk trivs i.
Jag är övertygad om att hade det sett så ut som det nu ofta gör i de nya bostadsområden som växt upp hade det kommit stora protester!
Inget ont faller på de som jobbar med renhållningen, de gör säkert sitt bästa. De hinner knappt vända ryggen till så är det nedskräpat igen.
Jag anser att med ökat antal boende har följt en mycket stor nedskräpning. Parkeringar där folk samlas ser ibland för bedrövliga ut, med förpackningar från färdigmat och alla dessa burkar som innehållit energidrycker!

Alltså skärpning Landskrona stad och givetvis dess invånare som använder gator och torg som avskrädesplatser. 
BEDRÖVLIGT ! BEDRÖVLIGT!

Kjell AnderssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser