PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Skräm måsar och trutar nu - Inte i juli

2019-05-03 08:40

Det händer att folk sätter upp ballonger och rovfågelattrapper i slutet av juli,
med förhoppning om att detta skulle få nästan färdighäckande måsfåglar att
försvinna. Men fågelskrämmorna har inte den ringaste effekt DÅ.
Det är NU gråtrutar (Larus argentus) och andra måsfåglar börjar lägga det
första av sina tre ägg. Det är NU det går att skrämma bort dem,  innan
äggen börjar ruvas. Äggen kläcks typiskt i början av juni.
 
Under tiden fram till dess ungarna uppnått en viss storlek vill de inte dra
någon som helst uppmärksamhet till sig.
 
Och till dem som inte tycker trutar och måsars häckningar på taken är
så förfärligt, sprid gärna ändå detta vidare. I juli finns inte ens chans att
få föräldrarna att överge sin avkomma. Och detta borde inte vara så svårt
att begripa ändå.
 
Pontus Eriksson


Därför ska jag demonstrera

2019-04-30 10:45

Första maj, äntligen är det dags för det säkraste vårtecknet av dem alla – första maj, arbetarrörelsens stora högtidsdag.

Vi samlas i på Rådhustorget i Landskrona kl. 10.45 och går mot Slottsparken, överallt i världen samlas människor för att visa att ett bättre samhälle är möjligt. Det är den dag på året som är tillägnad arbetande människor, du och jag.

Vi har mycket att kämpa för och det finns yttre makter som vill försämra våra villkor. De grundläggande önskningarna för oss människor är att få vara frisk. Att ha ett jobb att gå till. Att man veta att man kan betala räkningarna även om man skulle bli sjuk eller arbetslös.

Arbetsmiljön måste bli säkrare – dödsolyckorna på svenska arbetsplatser är alldeles för många.

Sjukförsäkringen behöver bli bättre – det är orimligt att människor som varit med och betalat den, ändå inte får ersättning när de blir sjuka.

Det livslånga lärandet måste bli verklighet – i vår globaliserade och digitaliserade värld är utbildning genom hela arbetslivet en avgörande del av välfärden.

Vi har många anledningar att fira första maj.
Vi tror på alla människors lika värde, på solidaritet och på demokrati.
Vi vill förändra samhället till det bättre och vi är övertygande om att vi kan göra det, tillsammans!

Jenny Tillander
Ombudsman, IF Metall Nordvästra Skåne
Ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona


Landskronahem svarar om Larvi

2019-04-29 09:29

Svar från Landskronahem gällande insändare från 2019-04-18 från Ann-Gerd Linander angående underhållsarbete i området  ” Larvi ”.

Landskronahem har från 2010 till dagens datum renoverat samtliga badrum med stammar i området. I samband med badrumsrenoveringen har ca 80 nya kök installerats enligt dåvarande tillvalsmöjligheter. I samtliga lägenheter har elen dragits om samt jordfelsbrytare installerats.

Landskronahem har gjort en översyn/utbyte utav hissar i höghusen. Landskronahem har även utfört spolning samt relining utav liggande stamavlopp. Dessutom har ny ventilation med styrning installerats i samtliga fastigheter.

Hårdgjorda ytor har Landskronahem underhållit löpande under åren, senaste åtgärden var infarten till området som asfalterades om under sommaren 2018.

Balkongerna har Landskronahem påbörjat en inventering på och lös puts kommer att tas bort. När inventeringen är klar vet vi hur pass omfattande behovet är och budget samt plan kan då upprättas.

Samtliga fönster i lägenheterna byttes under renoveringen 2010-2012 och fel på dessa avhjälps genom vår felanmälan.

Handikappshissarna uppfyller gällande krav och besiktigas årligen. Eventuella anmärkningar och underhåll utförs kontinuerligt.

Automatiska dörröppnare är en bostadsanpassning via Landskronastad. När bostadsanpassningarna ej är aktiva och är ur funktion tas dessa bort.

De plattlagda ytor som behövs åtgärdas, främst framför miljöhuset på Kapellvägen 3 C kommer att åtgärdas under sommaren 2019.

Med vänlig hälsning
Mikael Forsberg
VD AB Landskronahem


Svar till Anita Andersson angående 33 Lågor/Österport 

2019-04-24 08:58

Ombyggnaden av cirkulationsplatsen 33 Lågor är en viktig pusselbit i att skapa en tryggare och mer tillgänglig stadskärna. Genom att öppna upp och knyta ytterligare två gator till cirkulationen och samtidigt skapa en ny entré till vår vackra stadskärna kan vi bidra till bättre förutsättningar för fler att röra sig mellan stadskärnan, Öster och så småningom området på andra sidan spåren.

Att få sex gator att mötas i en cirkulation och samtidigt skapa en trevlig och tilltalande stadsmiljö, och entré, är en utmaning. Den mest lämpliga lösningen för detta är en så kallat ”shared-space”. Det innebär att en del av platsen, i detta fall, formas utifrån att alla trafikslag rör sig på de oskyddade trafikanternas villkor. Ytorna skiljs inte heller tydligt åt mellan trafikslagen utan alla får samsas åt på samma ytor. Lösningen bygger på att skapa vaksamhet bland trafikanterna. Det är numera en väl beprövad lösning, både i och utanför Sverige, som i mycket forskning, visat på hög trafiksäkerhet. Miljön kring det vi nu kallar ”Österport” är skyltad gångfartsområde. Det innebär alltså att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, ska framföras i gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående.

Tora Broberg
Stadsmiljöchef


Kopparhögarna

2019-04-23 10:01
Kopparhögarna lär åtminstone inte vara mindre giftiga än områdena norr om “Exan”. Hela 1800-talet och de första 25 åren av 1900-talet var området ett militärt skjutfält. När jag (under det sena 70-talet) gick på Västervångsskolans högstadium hittade vi mängder med blykulor och granatrester inte minst på de områden som då var åkrar, norr om skolan. Där lär finnas stora mängder av fosfor och svavel också. Ändå bebyggdes Svaneholm – och områden åt det hållet.
Ingen har tagit skada av nått bly eller arsenik i Kopparhögarna, som funnits i 70-80 år eller nått sånt. Skjutbanan som låg inne på fd Hilleshögsområdet var ju bara för luftgevär.
 
Några få uppsatta personer har uppenbarligen ont av att det finns 500-600 kolonier utanför stan – och vill nu brutalt förstöra för andra. Men givetvis togs ämnet inte upp före kommunalvalet. Inte i den form nu tycks föreligga i varje fall.
 
Så fort kolonierna eventuellt skulle tas bort, kommer man köra en grävskopa fram och tillbaka några gånger, för syns skull. Sen bygger man ut “katastrofområdet Koppargården” ändå!  (Det tycks vara samma obehagliga idéer som plågar Landskrona brevduveförening.) 
 
Så – kolonister och sympatisörer, sätt igång och mät bly och andra gifter  t.ex. runt Koriandergatan – man finner förvånansvärt ofta det man söker efter. Landskronas många kolonister måste sluta leden. Och det hårt – annars lär det sluta som det gjorde med Pilängstorget och Gullstrandskolan.  Jag vill tillägga att jag själv inte är kolonist. 
 
Pontus Eriksson

Kopparhögarnas koloniförening

2019-04-18 10:23

På senare tid har det skrivits en del om kopparhögarnas koloniförening och det har nu fastslagits enligt miljönämnden att det finns markföroreningar där det finns halter av arsenik. Miljönämnden beslutade därför att förbjuda uthyrning av marken för koloniändamål i dess nuvarande skick efter 2020-12-31.

Vi socialdemokraterna ifrågasätter inte miljönämndens undersökning, däremot anser vi att det är Landskrona Stads skyldighet att erbjuda ett rimligt alternativ till kolonisterna, exempelvis ett nytt koloniområde dit kolonisterna kan få hjälp att flytta sina stugor.

En liknande situation hade vi även vid Larvi, när vi byggde Västervångskolan (innan man kom till beslut att bygga skolan var platsen ett koloniområde). Alla kolonister fick efter beslutet att bygga Västervångskolan hjälp med att flytta sina stugor till annan plats. Det skulle vara orimligt att tvinga bort kolonisterna från Kopparhögarnas koloniområde utan att erbjuda dem en ny plats.

För många är koloniområdet synonymt med familj, glädje och en fin barndom. Vi ska inte glömma att kolonisterna har investerat väldigt mycket i sina kolonier då det är en plats som är betydelsefull för dem.

Mvh
Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Öppet brev till Torkild Strandberg och Landskronahem

2019-04-18 09:39

Här följer ett brev som sänts till kommunalråd Torkild Strandberg, samt alla i bolagsledningen och styrelsen för Landskronahem.
– Missnöjda hyresgäster på Larviorådet har fått nog, säger brevskrivaren Ann-Gerd Linander som trots att hon skickat sitt klagomål till en lång rad beslutsfattare inte fått något svar.  Nu väljer hon att istället göra sitt brev “öppet” i hopp om en reaktion från mottagarna.

 

Brev till kommunalrådet Torkild Strandberg samt till tjänstemän och politiker på AB Landskronahem

Vad tänker Landskrona Stad och Landskronahem göra åt misären i Larviområdets bostäder och omgivningar?

I minst tjugo år har hyresgästerna på Larviområdet klagat över de trasiga balkongerna. Stora bitar murbruk ramlar av och den rostiga armeringen syns bitvis, kittet runt fönsterna har flagat av för länge sedan.

Hur mycket vi än har klagat, har vi fått till svar ”Vi har inte råd nu. Så fort Sandvången blir såld så skall allt åtgärdas”.

Nu har det gått några år sedan dess och ingenting har åtgärdats ännu!

Fönsterna i källaren byttes ut för flera år sedan och hantverkarna lämnade arbetet halvfärdigt – de murade inte färdigt invändigt. Jag frågade varför dom inte gjorde det färdigt och de svarade att ”Landskronahem har sagt att dom ska göra detta själva”

Vi väntar fortfarande… Fönsterna läcker och lämnar smutsiga ränder efter sig på väggen. Jag har själv vittat väggen två gånger men nu räcker det.

Handikapphissarna har krånglat i många år och låter som tröskverk. Då kommer man med oljekannan – gång på gång. Samma sak med den automatiska dörröppnare vid soprummet. När det inte hjälpte längre med olja tog man bort låset istället, så nu får de gamla ställa ifrån sej rollatorn och försöka dra upp den tunga dörren. Det är jobbigt för dem, då dörren vill gå igen och stänga sig av sej själv.

Sedan får vi gå försiktigt och titta var vi sätter fötterna utanför husen, för plattorna på marken är trasiga med stora hål och ligger så ojämnt att man lätt snubblar över dom. 
Det är stor risk att man bryter både armar och ben. Med andra ord, stor skaderisk!
Så lätt det vore att byta ut de trasiga plattorna och jämna till det hela. 
Viljan finns helt enkelt inte!

Landskronahem har alltid sökt de billigaste hantverkarna, som man själv måste städa efter. Klagar man så ringer Landskronahem inte upp igen. Den röda ”klagolådan” har de tagit bort.

Nu förstår man vart pengarna tar vägen eftersom de planerar ett nytt miljardbygge. Egentligen borde Landskronahem få vite och se till att de sköter fastigheterna som de redan har.

Larviområdet hade varit det mest eftertraktade området i staden om det hade skötts ordentligt. Välbyggd planering, nästan ingen insyn, ett lugnt område med trevliga ljusa lägenheter, nära till grönområden och med den lummiga kyrkogården intill.

Hälsningar
Ann-Gerd Linander
på Kapellvägen 

 

Följande personer har fått kopia av detta brev:

Torkild Strandberg, kommunalråd

AB Landskronahems bolagsledning:
Patrik Karlsson, fastighetschef
Per-Olof Jensen, administrativ chef
Mats Persson, säkerhetschef
Jan-Erik Johnsson, boservicechef
Mikael Forsberg, VD

AB Landskronahems styrelse:
Ordförande Kenneth Håkansson
Vice ordförande Anders Kjellström
Mattias Adolfsson
Jan Nimmermark
Lena Andersson
Mecide Özer
Daniel Engström

Bilderna visar på det bristande underhåll som Ann-Gerd Linander påtalar.


Svar till Torbjörn Brorsson

2019-04-18 09:28

Tackar för ditt svar, det låter som staden har bra koll och jobbar förebyggande!
Sedan så får vi i Landskrona förhoppningsvis se ett positivt resultat av era ansträngningar.
Jag efterlyser svar från övriga partier i Landskrona på mitt inlägg “IS-återvändare”

Mvh/Kjell Andersson


Landskrona i Europa

2019-04-18 09:15

Liberalerna går in i EU-valkampen som det mest Europavänliga partiet. För oss som bor så nära Europa, som vi gör i Landskrona, är det det bästa valet men det blir också en utmaning beträffande den framtida fysiska infrastrukturen i Landskronas omgivningar och kopplingarna till Europalandet Danmark. 

Att Torkild Strandberg (L) valt Europaspåret som en möjlighet att ta sig snabbare från Landskrona till övriga Europa är en utmaning. Ett guldägg så här i påsktider. Det blir ett s.k. chicken-race med konkurrenterna. Och miljösmart.

Det är ju något visst med tågresor på gott och ont. De kan presenteras som aprilskämt. Eller som semesterminnen. Vid ett tillfälle fick jag motorstopp på franska Rivieran i Nice. Bilen fick vila sig. Den placerades på ett biltåg till Paris. Efter några dagar i den franska huvudstaden mådde bilen utmärkt liksom jag. Vi körde runt på Champs Élysée.

På den tiden – slutet på 80-talet – så fanns i närområdet bara ett riktigt listigt och ekonomiskt försvarbart sätt att transportera sig med bil. Det var att, när ”vi” skulle bege oss till Köpenhamn på en tjänsteresa, en arbetsresa (till och från jobbet) eller en nöjesresa, sätta bilen på båten i Landskrona, Malmö eller Helsingborg och sedan köra till de aktuella platserna. Nu finns alternativet bara via Helsingborg. En ekvation för Einstein att sy ihop.

Glad påsk!
Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


IS är inte förenligt med ett öppet samhälle

2019-04-17 10:17

Svar till Kjell Andersson

I slutet av mars föll Islamska Statens (IS) sista fäste i Syrien, och många av IS-krigarna och deras familjer finns numera i fångläger. EU och länder som Sverige diskuterar nu som mest vad man ska göra med dessa människor. IS kännetecknas av ett skräckvälde och sin förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter. De är både terrorister, fundamentalister och deras åsikter är inte förenliga med ett öppet och demokratiskt samhälle.

För egen del anser jag att man inte ska se mellan fingrarna med dessa personer. De bör ställas svars i de länder där brotten begåtts och är det möjligt så ska man frånta dem deras svenska medlemskap. Jag ser alltså allvarligt på att det finns återvändande IS-terrorister och får polisen, SÄPO eller andra myndigheter vetskap om att de vistas i Sverige så ska de gripas och lagföras. Samhället måste vara tydligt i sitt agerande.

Landskrona stad har sedan flera år tillbaka en upparbetad organisation för arbete med extremism. I gruppen ingår tjänstemän med olika kompetens från olika förvaltningar samt polis. Denna arbetsgrupp fungerar väl och man har ett bra och viktigt informationsutbyte. En viktig åtgärd som kan nämnas är att socialtjänsten har rätt att bryta sekretessen om någon gjort sig skyldig till ett brott som kan ge minst ett års fängelse och grundinställningen är att man ska följa detta

Vi vet inte idag om någon förväntas återvända men vi har fått indikation på att det finns personer som är folkbokförda i Landskrona, men som vistats i IS-miljöer i Syrien. Om dessa personer; vuxna och barn återvänder har kommunen en beredskap. Vuxna personer ska först och främst lagföras, men barnens situation måste utredas. SÄPO lämnar i de aktuella fallen en orosanmälan och vi kommer agera därefter. Dialogen med polis och SÄPO är central och från kommunens sida gör vi vad vi kan för att både ge och få information.

Torbjörn Brorsson, (M) ordf. Individ- och FamiljenämndenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser