PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Om utköp av tjänstemän på kommunen

2019-07-04 10:32

En chef på kommunens utbildningsförvaltning säger upp sig och får full lön under ett halvår, men slipper arbeta. Vare sig förvaltningschefen eller den politiska ordföranden ser något anmärkningsvärt i detta. En uppskattad medarbetare går vidare i karriären och allt har skett i samförstånd, säger man. En liten hänvisning görs till ett beräkningsfel i budgeten, som skapat ett underskott kring 20 miljoner, men det är inte detta som är skälet säger man.

Vad skall allmänheten tro. Är det normalt inom utbildningsförvaltningen att medarbetare som vill ”gå vidare i karriären” uppmuntras till detta genom att få några månaders arbetsbefrielse till full lön. Det är nog en princip som kan få epidemisk spridning, särskilt bland lärare som just nu så enkelt kan få nytt jobb.

Så det här är naturligtvis inte sant. Dimman sprids i ärendet och var och en får själv gissa vad som är sanningen. För mig låter det självklart att ”den avhållne medarbetaren” har blivit utköpt. ”Säg upp dig själv så får du ett halvårs ledighet, annars får du sparken utan lön” är nog det alternativ han fått. Och som plåster på såren kanske ett fint avgångsbetyg.

Men är det rimligt att bli utköpt för ett beräkningsfel i budgeten? Det låter inte heller riktigt rätt. Alla som arbetat med en lite större budget har en oro för att ett litet fel i en beräkningsformel kan finnas och ge ett felaktigt resultat. Det är mänskligt. Men en så stor avvikelse som 20 miljoner borde nog många i budgetprocessen kunna upptäcka och undra över. Så bakgrunden är kanske en helt annan? Vad vet vi inte.

I en demokrati är transparens och öppenhet så viktigt. Medborgarna och skattebetalarna har rätt att veta sanningen. Makten skall inte skydda sig genom att lägga ut dimridåer runt sina beslut. Att den här medarbetaren i verkligheten har tvingats lämna sin tjänst kan vara riktigt, men då har alla rätt att få veta varför. Särskilt på en förvaltning där det blivit så vanligt att ledande tjänstemän försvinner på kort tid.

Göran Nyström


Minnen av Selma

2019-07-04 10:16

Bilden av Selma väcker två obetydliga minnen.

När jag 1928 gick i första förberedande i Elementarskolan talade fröken gärna om Selma Lagerlöf, som undervisat och bott i skolan.
När hon  frågade, varför vi firar jul, svarade jag att antingen var det för  Jesusbarnets eller Selma Lagerlöfs skull.
Det kom i Landskrona Posten.

Min moster Mimmi, som var gift med rektor J.E. Nilsson, hade tydligen känt någon, som varit på kafferep med Selma, för moster talade om för  mig, hur det hade gått till. Selma visste inte, hur man uppför sig. Hon trodde det var bara att gå fram och ta en kaka, men hölls tillbaka med orden:
“Nej, Selma. Fruarna först.”

Göran Hammarström


Är Lisa Flinth utan ansvar eller ej?

2019-07-03 09:38

Vi gläder oss åt att Landskronas elever har fått förbättrade skolresultat, något som dock gäller för hela landet. Men ändock glädjande. 
Och vi gläder oss också över att Lisa Flinth bemöter oss. Om än med allehanda politiska floskler. 
Men vi kan i hennes inlägg konstatera att Lisa Flinth fortfarande inte bryr sig om de stora kostnader personalavhoppen kostar. Detta fick vi också klart för oss i en artikel i HD häromdagen där reportern ställde frågan: ” Har kommunen råd att fortsätta betala ut lön till folk som inte jobbar?”  Lisa Flinth svarade att hon var politiker och att man fick ta den frågan med en tjänsteman. Hon ansåg alltså att hon inte hade ansvar för dessa kostnader och hennes ”färdriktning” fick alltså kosta vad den kosta ville. 
Det tycks oss att L och treklövern  vid andra tjänstetillsättningar, t ex i kommunala bolag, verkligen styr upp dessa. Men kanske bryr man sig där inte heller om kostnaderna?
De är ju ”bara” politiker och vi är ju ”bara” skattebetalare. 

Lena Nilsson
Håkan Lans


Olika regler gällande föreningsbidrag

2019-07-02 10:31

Vi Sverigedemokrater vill göra en komplettering angående den artikeln, publicerad den 28/6 2019, där ordföranden Torbjörn Brorsson i individ- och familjenämnden gör en del uttalanden.

Att vi yrkade avslag på invandrarföreningarnas ansökan om föreningsbidrag, har sin grund i att det bl a råder oklarheter vad gäller riktlinjerna för bidrag till olika slags kulturföreningar.

De föreningar som kulturförvaltningen ansvarar för har t ex inte rätt till lokalbidrag, vilket är fallet för invandrarföreningar.
Detta ter sig väldigt märkligt eftersom det i båda fallen rör sig om kultur.
Vi Sverigedemokrater vill värna om vår kultur för att bibehålla vår svenska identitet.
Dessutom verkar det väldigt slutet då det bl. a. i texten antyds att syftet i invandrarföreningarna, är att tillvarata medlemmarnas kulturella identitet.
Övriga kulturföreningar har däremot ett krav på sig att vara öppna inför allmänheten och uppmanas att bedriva en utåtriktad verksamhet.
Det missgynnar kulturföreningar att inte kunna få lokalbidrag då det blir svårare att bedriva en framåtriktad verksamhet.
De här orättvisorna är något som vi Sverigedemokrater har påpekat i flera år, utan att det blivit någon förändring.

Kristina Drwiega Magnusson (SD) 
Ledamot i IoF

Mona Andersson (SD)
Ersättare i IoF

Relaterat:  Sex föreningar får dela på cirka 350 000 kronor


Skolans färdriktning

2019-07-01 10:20

Svar till Lena Nilsson och Håkan Lans.

Jag är stolt över förtroendet jag fått att leda utbildningsnämnden. Det finns ingen människa som är felfri, inte heller jag. Men jag kan lova att jag alltid gör mitt yttersta. 

Nämnden har under mina år som ordförande haft fokus på kunskap med målet att alla Landskronas unga ska lyckas i skolan. Utbildningsnämnden stoltserar med en fantastisk måluppfyllelse – en större andel elever går vidare till gymnasiestudier, betygsresultaten ökar och stadens nyanlända elever lyckas nära nog bäst i landet. Våra elever står sig väldigt väl när man jämför med andra kommuner även om andra har bättre förutsättningar än vad vi har. Det finns mer att göra men vi ska tillåta oss att vara stolta över det som görs – Landskronas elever, föräldrar och pedagoger lyckas. 

Ordförandes roll är att tillsammans med nämnden peka ut färdriktningen och göra prioriteringar. I rollen som ordförande anstränger jag mig för att vara lyhörd och inkluderande. För att detta ska lyckas är det avgörande att skilja på vad- och hur-frågor – politikerna ska hålla sig till vad-frågorna, vilka mål vi sätter för verksamheten och vad vi prioriterar. Hur-frågorna så som personalfrågor t ex anställning och avslut ansvarar tjänstemännen för. 

Jag är stolt över att medarbetar som växer och utvecklas i Landskrona erbjuds nya utmaningar på annat håll. Genom att alltid stötta den som får chansen att ta nästa steg i karriären och sedan hålla kontakten hoppas jag kunna bidra till att man ser Landskrona Stad som en arbetsgivare man kan tänka sig att återkomma till.

Bara med kunskap kan vi rusta dagens barn och unga för ett rikt vuxenliv med många möjligheter.

Lisa Flinth


Mycket dålig PR för Landskrona

2019-07-01 09:29

Så här ser det ofta ut på morgnarna vid denna årstiden och då framför allt vid Lagunen och längs strandpromenaden mot Nordkap.
Ansvariga inom Landskrona stad tycks inte förstå att sommaren med olika aktiviteter genererar mycket skräp och avfall! De tycks inte heller ha lärt sig att Landskrona ligger vid havet och att där finns fåglar som vid minsta chans drar ut skräpet ur papperskorgarna.  Har tidigare varit i kontakt
med Landskrona stad om papperskorgarna. Fick till svar att de håller på med att skaffa nya!

När man går runt i staden så se ser man att de satt upp nya papperskorgar. Men hör och häpna av samma öppna modell.
Skall det vara så svårt att införskaffa modeller som har lock som fåglarna inte kan få upp. Vidare så behövs det större papperskorgar och framför allt
att de töms regelbundet annars så är det ju ingen större vits.

Skärpning om Landskrona skall framhållas som en ren och fin stad som folk trivs i.
Jag är övertygad om att hade det sett så ut som det nu ofta gör i de nya bostadsområden som växt upp hade det kommit stora protester!
Inget ont faller på de som jobbar med renhållningen, de gör säkert sitt bästa. De hinner knappt vända ryggen till så är det nedskräpat igen.
Jag anser att med ökat antal boende har följt en mycket stor nedskräpning. Parkeringar där folk samlas ser ibland för bedrövliga ut, med förpackningar från färdigmat och alla dessa burkar som innehållit energidrycker!

Alltså skärpning Landskrona stad och givetvis dess invånare som använder gator och torg som avskrädesplatser. 
BEDRÖVLIGT ! BEDRÖVLIGT!

Kjell Andersson


Låt Säby fortsätta vara Säby

2019-06-28 14:26

Vi Sverigedemokrater röstade som enda parti NEJ till försäljningen av Tullstorp 7:53 i Säby vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni 2019. Det gamla stationssamhället Säby med sina småvillor utgör en pittoresk del som minner om småskalighet och genuin bykänsla. Med försäljningen av Tullstorp 7:53 möjliggörs en utbyggnad av samhället med 20 villor, vilket är positivt. Men försäljningen möjliggör också uppförande av en konferensanläggning i denna lilla by. Den förändring detta lilla samhälle kommer att genomgå med en konferensanläggnings- liknande verksamhet kommer att bli mycket märkbar för de boende i samhället. Trafiken till och från området kommer att öka och med den också en minskad rörlighet för byns barn. Bilarna måste naturligtvis kunna parkeras och parkeringsplatser för besökarna måste anläggas alternativt låta bilarna stå längs med bygatan. Visst är det bra att det byggs och att det finns entreprenörer som vill bygga i vår kommun, men vi tycker att uppförande av en konferensanläggning eller en större lokal i denna lilla by kommer att skada by karaktären kraftigt och förändra boendemiljön på ett mycket negativt sätt.

Säby har en unik karaktär av att vara ett småskaligt stationssamhälle, vilket vi tycker att denna by även ska få vara i framtiden. Vi Sverigedemokrater tycker att småbyarna ska få vara just småbyar – konferensanläggningar görs sig bättre i staden än i en liten by som Säby!

Sverigedemokraterna i Stadsbyggnadsnämnden
Emil Fennstam (SD)
Pia Törncranz (SD)
Olov Stråmark (SD)


Hur kan Lisa Flinth sitta kvar?  

2019-06-28 09:43

Personalavhoppen inom utbildningsförvaltningen i Landskrona når hela tiden nya höjder. Man räknar dessutom i vissa fall med miljoner i avgångsvederlag eller löneutbetalningar medan de avhoppade ( till skillnad från andra kommunanställda och de flesta andra ) är ”arbetsbefriade” tills de slutar. 

Felräkning på miljontals kronor i budgeten ”upptäcks” i efterhand. 

Motioner som skulle ha behandlats i nämnden glöms bort. 

Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden, har uttalat sig om detta och hon ser inga problem (enligt uttalanden i pressen). Hon ser ”positivt på att medarbetare tar karriärsteg”, hon anser att man är inne i en ”rekryteringsprocess”, hon hoppas på ”arbetsro” i förvaltningen, hon menar att det är ok att ”folk rör på sig

Vad det gäller felräkningen på miljoner vill Lisa Flinth vara ”transparent” i efterprocessen. Vad som stressade medarbetaren till felräkning anses bero på att det ”varit rörigt” på förvaltningen. 

Att motioner ”glöms bort” anser Lisa Flinth bero på ”den mänskliga faktorn” att den ”fallit mellan stolarna”. När det gäller avgångsvederlagen har jag inte sett, i pressen, att hon behövt ( eller velat) uttala sig. 
Alltmedan våra skattepengar rullar. 
I rikspolitiken hade misstroendevotum utlösts för längesen. 

Lena Nilsson
Håkan Lans  


Walk of Fame (?)

2019-06-27 11:18

Jag häpnar när jag läser  de senaste “landskronanamnen” som ska hyllas på Järnvägsgatan. Två Malmö-pågar, som är rikskända som som äkta “Malmeboar”.

Landskrona-listan kan väl inte vara helt tömd när namn som Åke Jönsson, Kjell Stensson, NES och kanske fler inte kommer på tal. Och Gabriel Jönsson och Selma Lagerlöf t.ex? Eller?…

LENNART ANDERSSON


Treklövern inför serviceavgift för toapapper

2019-06-26 11:10

Treklövern har nu beslutat att en obligatorisk serviceavgift på 100 kronor i månaden ska införas för kommunalt inköp av toalettpapper, hushållspapper, tvättlappar och rengöringsmedel. 

Vi, ledamöterna i Sverigedemokraterna, är inte nöjda med treklöverns beslut om införandet av en obligatorisk serviceavgift för omsorgstagare i särskilda boenden.  Vi anser dels att avgiften är för hög, dels att avgiften ska vara frivillig.  Av den anledningen biföll vi Socialdemokraternas yrkande om en avgift på 75 kronor/månad och att avgiften ska vara frivillig för omsorgstagarna att ansluta sig till. 
Vårt bifallsyrkande avslogs tyvärr av treklövern som är i majoritet i nämnden.

Vi anser det självklart att omsorgspersonalen ska handskas med, ur miljösynpunkt, godkända rengöringsmedel. På grund av arbetsmiljöregler behöver de privata inköpen i fortsättningen ske efter samråd med omsorgsförvaltningen.
Men, toalettpapper, hushållspapper och tvättlappar? Inte ens dessa personliga artiklar ska alltså omsorgstagarna eller deras anhöriga få inhandla och själva bestämma kvalitet och utseende på i fortsättningen. 

Vart har Treklöverns tidigare så högtidliga ord: Integritet, Respekt och Självbestämmande för omsorgstagarna, tagit vägen?

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser