PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Arne Nilsson

2018-08-07 09:07

Mycket i Sverige utvecklas i rätt riktning tack vare en Socialdemokratisk ledd regering. Arbetslösheten minskar, sysselsättningen ökar och tillväxten är hög. Statens ekonomi är god. Statsskulden minskar och stora överskott innebär mer resurser att satsa på välfärden. Nya steg har tagits för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, höjda barnbidrag, mer resurser till kommuner och landsting för att klara den nära välfärden så som äldreomsorg, skola och sjukvård.

Den Socialdemokratiska regeringen gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder kronor. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kan komma kommunen till del genom riktat stöd. Vilket möjliggör att Landskrona kan tillsätta fler extratjänster inom äldreomsorgen om man vill.

Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. Det är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna.

Personalen måste få tid att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ett mål inom hemtjänsten är att personalen ska få en stund över för att kunna sätta sig ner och prata med de äldre. Omsorgen om våra äldre ska prioriteras. Äldre ska ha rätt till en värdig äldreomsorg som genomsyras av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande.

Vi vill se en kraftfull satsning på trygghetsboende, serviceboende där de boende har egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Landskrona kan bättre.

Jonas Esbjörnsson (S)


Havsbad mitt i stan, eller?

2018-08-06 10:00

Straxt innan SM-veckan här i Landskrona monterades jättefina strandstolar upp nere vid vattentornet. Landskrona Stad passade också på att lägga ut sand på två tredjedelar av den gräsmatta där folk tidigare legat och solat, även en “plantering”, rabatt eller något i den stilen iordningställdes .

“Planteringen” eller vad det skall föreställa vattnades ihärdigt några dagar, trots allmänna rekommendationer om sparsamhet med vatten, nu ser den ut så här (se bilderna nedan).  Den sand som lades på gräsmattan har blåst över halva “planteringen” resten är helt täckt av ogräs, det ser för bedrövligt ut. Inledningsvis blåste sanden även ut över fritidsbåtarna i hamnen.

Där gamla kallbadhuset tidigare låg finns nu en brygga med en skylt  “PRIVAT” undertecknat av “Doppingarna”.  Jag har viss förståelse för att badvännerna  “Doppingarna” är irriterade på att de själva får underhålla bryggan med allt vad det innebär och att sedan turister och allmänhet använder den. Vissa äldre herrar spatserar näck på bryggan och badar helt näck, om det är ett led i att skrämma iväg barnfamiljer eller egen njutning av nakenbad låter jag vara osagt.

Hur som helst får Landskrona Stad se till att komma överens med “Doppingarna”, det är en självklarhet att det skall finns en badbrygga för allmänheten där.  Halvhjärtade “genialiska” lösningar med lite sand och en “plantering” som är totalt misslyckat, en “privat” badbrygga, skämmer ut hela badplatsen.

Landskronas invånare, har badat på den udden i alla tider, nya bostäder är byggda i närområdet som naturligtvis ska ha tillgång till det närbelägna badet med en riktig brygga. Landskrona har ett unikt läge vid havet med möjlighet till ett havsbad i stort sett mitt i vår vackra stad, turister, gäster i småbåtshamnen är undrande om det är en badplats eller om de måste åka till Borstahusen och bada. Bedrövlig.

Den ensidiga satsningar till Borstahusen  börjar bli riktigt tröttsamma. Som Landskronabo undrar man i termer som vänskapskorruption, eller vad som annars kan ligga bakom besluten.

Många röster höjs om en vikande cityhandel och ett utarmat city, trots enormt fina möjligheter kan Landskrona Stad inte ordna, hålla reda på ett riktigt havsbad i stan, utan ser till så att alla turister och lokalbefolkning skall befinna sig i Borstahusen vid fint väder, där bland annat parkeringskaos råder. Hur tänker ansvariga i Landskrona Stad??

Maths Backelin

 


Fler dietister till hemvården

2018-08-06 09:10

I Sverige lider 40 000 äldre av undernäring.  Ytterligare 117 000  äldre är i riskzonen för undernäring. 

Detta enligt statistik från Socialstyrelsen (2017) över de 235 000 äldre över 65 år som har hemvård eller särskilt boende.

Med åldrandet följer inte bara nedsatt hörsel och syn utan också oftast nedsatt aptit och i många fall tugg – och sväljsvårigheter.

För lite eller näringsmässigt fel mat orsakar orkeslöshet och en ökad risk för fallskador och infektioner. Detta leder i sin tur till omfattande omvårdnadsbehov och ökade vårdkostnader, förutom sänkt livskvalitet och onödigt lidande. Dessutom har undernärda äldre en fyra gånger så hög risk att dö i närtid.

Dietisten är med sin kompetens den som kan upptäcka och förhindra undernäring. Bland landets 290 kommuner är endast 51 dietister anställda inom äldreomsorgen. 

Detta trots att landets kommuner är skyldiga att kunna identifiera och förebygga undernäring. (Socialstyrelsens föreskrift 2014)

Det är så skamligt och så ovärdigt att så många äldre människor i Sverige inte får i sig den mat och näring de behöver.

Ett av Sverigedemokraternas viktigaste valförslag för en värdig ålderdom är därför att anställa dietister för att förhindra undernäring och lidande. 

I Landskrona ska alla kunna åldras med värdighet!

Omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Karlsson (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Anette Galia Olsson (SD)
Curt Jansson (SD)


Kontantcentret i Gallerian

2018-08-06 09:02

”Vilket jävla land vi lever i”

Ovanstående kommentar kom från en person som skulle ta ut kontanter i det nya ”kontantcenter” som finns i gången mellan Nygatan och Norra Långgatan.  Anledningen var placeringen av automaterna och en kommentar om öppettiderna

Där uttagsautomaterna finns placerade är det dålig belysning, vilket gör att många känner obehag att gå in och göra sina ”bankärenden” Flera äldre vi känner, vill inte gå in i gången då de känner sig otrygga.  Någon har berättat att de blivit bestulna i samband med uttag. Först kl 10 på förmiddagen öppnas ytterdörrarna. Av kön och irritationsnivån vid automaterna att döma, var det en hel del som stått och väntat på att lokalerna skulle öppnas upp.  Frånsett denna rusning vid öppningen är lokalen mörk och ”ödslig” om dagarna. Så idén att placera automaterna här verkar inte speciellt genomtänkt. Irritationen är också riktad mot bankerna som vägrar att hantera kontanter.

Vi tror att det parti som lovar att ”tvinga” bankerna att återgå till en kontanthantering, skulle få många röster i valet i höst.

Ove och Birgitta Elf  


En politik för alla

2018-08-06 08:49

De senaste mandatperioderna har Landskrona styrts av en treklöver bestående av liberaler, moderater och miljöpartister med stöd av SD med en tydlig ideologisk inriktning. Det har satsats på byggnation för de som har råd och möjlighet att belåna sig för att köpa sig en egen bostad, friskolor och vinstdrivande vårdföretag har mottagits med öppna armar och företagare har omhuldats. De med en bra ekonomi och ett kunskapskapital har fått det allt bättre och vi får ständigt höra att det nu går bra för Landskrona.

Men alla känner inte igen sig i den bilden. Den ensamstående, deltidsarbetande mamman som inte får hyra en bostad, eleverna på de skolor som har de största behoven, de äldre som söker äldreboende för att de känner sig ensamma och otrygga eller de som inte kan ta del av Landskronas utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Vänsterpartiet verkar för ett jämlikt och solidariskt samhälle. Därför vill vi skapa ett Landskrona där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv. Landskrona ska vara en bra stad att leva i för gamla och unga, för män och kvinnor, för de med funktionsvariationer och för människor med olika bakgrunder och världsåskådningar. En förutsättning för detta är att vi har en stark gemensam välfärd och för att uppnå detta behövs en solidarisk omfördelning av våra skattepengar: Vi vill satsa mer resurser på förskola och skola, vård och omsorg, socialtjänst, fritid och kultur och miljö.

Vi vill helt enkelt skapa ett solidariskt Landskrona, där kampen mot arbetslösheten, mot sociala orättvisor och rasism står högt på dagordningen och där skola, vård, omsorg och föreningslivets villkor hör till Sveriges bästa.

Det är vår tur nu!
Christine “Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona


Pensionärsliv

2018-08-06 08:27

Jag har en enkel fråga till Landskronas fem manliga kommunalråd, jag inkluderar även de tre lojalitets entredjedelarna den här gången.

Hur lång tid behöver ni ha på er för att städa en tvårumslägenhet på si så där något mellan 45 – 55 kvadratmeter?

Innan vi går vidare så låt mig plocka några bitar ur ETC ledaren av den 16 juli i år av Ulrika Lindahl.
”Sverige har de senaste 20 åren genomgått ett systemskifte när det gäller äldreomsorgen. 40 000 platser på särskilda boenden för äldre har försvunnit.”

”Den största förändringen är att flera av Sveriges kommuner har avvecklat de så kallade servicehusen. Anpassade lägenheter för äldre, med personal och ofta med en gemensam restaurang och gemensamhetslokaler med olika aktiviteter.”

”Men servicehusen var dyra. Nu är ambitionen att de flesta äldre ska vårdas i hemmet i stället av hemtjänsten. Äldre vill bo kvar hemma heter det. Trots att det inte är riktigt sant.”

Jag är 87 år, sedan ett par år tillbaka är jag änkeman med en hårt sliten och skadad kropp men som fortfarande håller hyfsad intellektuell nivå. Jag får hjälp av Hemtjänsten med städning två gånger per månad och tvätt av mina kläder vid behov, hitintills var sjätte vecka.

Tills för någon dag sedan trodde jag att städningen omfattade en timma per gång, men det var fel, städaren disponerar enbart 25 minuter per gång. Tidsvilseledd eller har jag inte ställt de rätta frågorna, det överlämna jag till läsarna att bedöma.
Innan frågan till kommunalråden kan upprepas så skall följande ingå i städprocessen; damning, dammsugning, städning av kök och badrum och tvättning av golv av en lägenhet mellan 45 – 55 kvadrat meter.
Det här inga gratis tjänster man betalar för det man får. En gång per år får man deklarera inkomster och tillgångar och utifrån det fastställs taxan.

Så nu grabbar kommunalråd; Torkild Strandberg (L), Torbjörn Brorssons (M), Elvir Mesanovic (MP), Stefan Olssons (SD) och Jonas Esbjörnssons (S), klarar ni av att städa, rent och snyggt och dammfritt så även allergiker kan må gott i miljön och detta på 25
minuter.

Ta med i beräkningen att det kan sitta en ensam människa i en stol och titta på er medan ni jobbar och som gärna skulle vilja bryta sin isolering och byta några ord med er.

Gör nu inte som ni brukar med att försöka tiga bort det här, utan kom igen. I slutändan så är det ni som ligger bakom besluten.

Det är en förfärlig massa ogjort för Landskronas pensionärer!

Arne Nilsson


Replik till Torbjörn Brorsson och Jan-Åke Lindström (M)

2018-08-02 11:42

Bra förslag ! Det är av största vikt att kunna bevara vår historia i alla dess former !
Ännu bättre vore att (dessutom) återställa Landskrona Museum till att åter bli
ett äkta stadsmuseum. Förhistoria (stenålder, järnåler och bronsålder)
bör ställas ut på annan plats. Särskillt “hantverkargatan” (inklusive urmakeriet)
bör återställas. Stadsmuséets permanenta avdelning bör reflektera tiden från
omkring år 1400 och framåt. T.ex. Enoch Thulin-avdelningen bör utökas – kanske
med en flygsimulator.  Nästa vår är det 100 år sedan vår störste flygpionjär
störtade på Södra Fäladen (som en del av södra industriområdet hette på den tiden).
Men det finns även andra namn från förr. Vilka var personerna bakom gatunamn som
Suellsgatan, Tranchellsgatan, Brocksgatan – och vem var Reinhardt ? (Vars
grav på gamla kyrkogården få kan undgått att se.) 

Pontus Eriksson


Har omvärderat mina plågoandar getingarna

2018-07-31 15:19

En liten duvfjäder från duvparets bad.
Det här badet är tillhåll för allt från getingar till mina katter. Hoppas att nån igelkott eller hare tar sig ett nattbad med.
Tyvärr har inte humlorna hittat mina vattenreservoarer och jag har hittat ovanligt många döda i år.
Getingarna däremot sitter antingen och läppjar på poolkanten eller kör som det värsta brandflygplanet och bunkrar vatten.
Getingarna, som jag har ett kluvet förhållande till då dom bygger bo under taket. Det vore väl ok om dom inte trötta och bitska ramlade in i huset.
Nu har dom byggt sitt hus utanpå mitt, vilken miss, nu ser jag ju det! Vilket får mig att tänka. Anticimex.
Men så börjar jag tänka på den helt sanslösa körsbärsskörden. Liksom äpple, päron och även mitt fikon som dignar av frukt.
Jag var lite orolig i våras då det var så lite bin och humlor. Däremot var det en jäkla massa getingar alldeles för tidigt på säsongen.
Så getingboet får vara kvar ❤️

Tuva Nordli Lannes


Barns drömmar kan förändra världen

2018-07-31 14:57

Vi delar uppfattningen att det är bra att meritvärdena bland Landskronas elever ökar. Vi Socialdemokrater är stolta men inte nöjda. Vi kan inte vara nöjda så länge det finns barn som inte klarar grundskolan. Inga barn ska lämnas efter.

Vi tar lärarnas och barnens oro på allvar.  Alla skolor ska vara bra skolor. Vi vill satsa på skolan för att alla barn har rätt till en bra utbildning. I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Skolan ska vara trygg plats där varje elev kan lära och utvecklas. Att satsa på skolan är att investera i barns drömmar och Landskronas framtid.

Rapporter visar att skolan är hårt ansträngd. Arbetsmiljön med stress, stora grupper/klasser, mycket administration, avsaknaden av behörig personal, personalbrist, dåliga chefsrekryteringar är bekymmersamma och skapar onödig oro. Så ska det inte vara. Landskronas skolor skulle kunna vara mycket bättre.

Alla barn ska ges möjligheter att lyckas. Till skillnad från Liberalerna vill vi göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad och i det arbetet är skolan och barnomsorgen en avgörande komponent.

Pedagogernas tid måste användas bättre än vad den gör i dag. Låt proffsen få vara proffs. Mindre administrativa sysslor för pedagogerna och fler vuxna i skolan. Både högre lön och fler kolleger före skattesänkningar. Fler vuxna i skolan/barnomsorgen och färre välfärdsmiljonärer. Detta är avgörande för att Landskrona ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn och unga är framtiden. Därför säger vi ja till en trygg och jämlik skola för alla. Den 9 september avgör du vilken väg Landskrona ska ta.

Landskrona kan bättre.

Jonas Esbjörnsson (S)
2:e vice ordförande i Landskrona kommunstyrelse

Roger Lindskog (S)
2:e vice ordförande Utbildningsnämnden i Landskrona


Landskrona behöver ett nytt föremålsmagasin för konst och historiska föremål

2018-07-30 12:13

Landskrona har under åren tagit emot och köpt föremål som idag utgör en del av stadens konstsamlingar och historiska samlingar. Det är allt från tavlor och annat konst till historiska föremål som speglar stadens och dess invånares historia.
Endast en liten del av föremålen finns utställda på museet och på andra platser i vår stad.
Merparten finns i de olika magasin som kulturförvaltningen förfogar över. Det är bland annat uppe på vinden och i källaren på museet och på ytterligare två platser i kommunen.
De här lokalerna är inte ändamålsenliga och klimatmässigt är de direkt undermåliga. Bland annat förvaras en stor del av stadens konst längst uppe på vinden på museet och här saknas helt en klimatanpassning. Denna varma sommar har inneburit påfrestning för dessa tavlor och långsiktigt kommer behovet av konservering att öka.

Vi moderater vill att ett nytt föremålsmagasin ska bli verklighet så fort det är möjligt. I till exempel Helsingborg har man byggt Kulturmagasinet, som idag har bra klimatanpassning och där föremålen också förvaras på ett sådant sätt att de är enkla att ta fram och arbetsmiljön är också bra för personalen. Vi vill att man skapar något liknande i Landskrona, och gärna göra magasinet mera tillgängligt för landskroniterna. Att öppna upp magasinet blir ett mervärde för många och vi får ytterligare kultur att ta del av.

Ett bra magasin bör ha en luftfuktighet på 45-55 % och en jämn temperatur på mellan 18 och 20 grader. Dessutom bör inga föremål stå direkt på golvet och det finns även andra saker att ta hänsyn till.

Vi menar att man inte behöver bygga ett helt nytt magasin, utan göra en inventering av befintliga lokaler och anpassa dem till de krav som ställs på ett modernt föremålsmagasin. Det blir en merkostnad, men fortsätta med de provisoriska magasin som vi har idag är otänkbart.

Denna varma sommar har i högsta grad aktualiserat frågan om ett nytt föremålsmagasin och oberoende av de klimatförändringar vi står inför så måste vår konst och vårt historiska arv tas hand om.

Torbjörn Brorsson (M) kommunalråd
Jan-Åke Lindström (M) ledamot i kulturnämndenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser