PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Torbjörn Brorsson

2019-04-18 09:28

Tackar för ditt svar, det låter som staden har bra koll och jobbar förebyggande!
Sedan så får vi i Landskrona förhoppningsvis se ett positivt resultat av era ansträngningar.
Jag efterlyser svar från övriga partier i Landskrona på mitt inlägg “IS-återvändare”

Mvh/Kjell Andersson


Landskrona i Europa

2019-04-18 09:15

Liberalerna går in i EU-valkampen som det mest Europavänliga partiet. För oss som bor så nära Europa, som vi gör i Landskrona, är det det bästa valet men det blir också en utmaning beträffande den framtida fysiska infrastrukturen i Landskronas omgivningar och kopplingarna till Europalandet Danmark. 

Att Torkild Strandberg (L) valt Europaspåret som en möjlighet att ta sig snabbare från Landskrona till övriga Europa är en utmaning. Ett guldägg så här i påsktider. Det blir ett s.k. chicken-race med konkurrenterna. Och miljösmart.

Det är ju något visst med tågresor på gott och ont. De kan presenteras som aprilskämt. Eller som semesterminnen. Vid ett tillfälle fick jag motorstopp på franska Rivieran i Nice. Bilen fick vila sig. Den placerades på ett biltåg till Paris. Efter några dagar i den franska huvudstaden mådde bilen utmärkt liksom jag. Vi körde runt på Champs Élysée.

På den tiden – slutet på 80-talet – så fanns i närområdet bara ett riktigt listigt och ekonomiskt försvarbart sätt att transportera sig med bil. Det var att, när ”vi” skulle bege oss till Köpenhamn på en tjänsteresa, en arbetsresa (till och från jobbet) eller en nöjesresa, sätta bilen på båten i Landskrona, Malmö eller Helsingborg och sedan köra till de aktuella platserna. Nu finns alternativet bara via Helsingborg. En ekvation för Einstein att sy ihop.

Glad påsk!
Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


IS är inte förenligt med ett öppet samhälle

2019-04-17 10:17

Svar till Kjell Andersson

I slutet av mars föll Islamska Statens (IS) sista fäste i Syrien, och många av IS-krigarna och deras familjer finns numera i fångläger. EU och länder som Sverige diskuterar nu som mest vad man ska göra med dessa människor. IS kännetecknas av ett skräckvälde och sin förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter. De är både terrorister, fundamentalister och deras åsikter är inte förenliga med ett öppet och demokratiskt samhälle.

För egen del anser jag att man inte ska se mellan fingrarna med dessa personer. De bör ställas svars i de länder där brotten begåtts och är det möjligt så ska man frånta dem deras svenska medlemskap. Jag ser alltså allvarligt på att det finns återvändande IS-terrorister och får polisen, SÄPO eller andra myndigheter vetskap om att de vistas i Sverige så ska de gripas och lagföras. Samhället måste vara tydligt i sitt agerande.

Landskrona stad har sedan flera år tillbaka en upparbetad organisation för arbete med extremism. I gruppen ingår tjänstemän med olika kompetens från olika förvaltningar samt polis. Denna arbetsgrupp fungerar väl och man har ett bra och viktigt informationsutbyte. En viktig åtgärd som kan nämnas är att socialtjänsten har rätt att bryta sekretessen om någon gjort sig skyldig till ett brott som kan ge minst ett års fängelse och grundinställningen är att man ska följa detta

Vi vet inte idag om någon förväntas återvända men vi har fått indikation på att det finns personer som är folkbokförda i Landskrona, men som vistats i IS-miljöer i Syrien. Om dessa personer; vuxna och barn återvänder har kommunen en beredskap. Vuxna personer ska först och främst lagföras, men barnens situation måste utredas. SÄPO lämnar i de aktuella fallen en orosanmälan och vi kommer agera därefter. Dialogen med polis och SÄPO är central och från kommunens sida gör vi vad vi kan för att både ge och få information.

Torbjörn Brorsson, (M) ordf. Individ- och Familjenämnden


Cykla vid 33 lågor

2019-04-15 15:55

Hur är tanken man ska cykla vid rondellen vid Thorn?

Kommer man från stan och ska ut på Österleden är det inte markerat var man ska korsa Regeringsgatan.

Detsamma gäller även när man ska över Östergatan för att sen komma ut på själva cykelbanan. Och kommer man från andra hållet är man lika förvirrad var man ska bli av.

Däremot så är det markerat med trafikmärke på själva Österleden precis innan rondellen att där kan man cykla över för att sen behöva korsa Österleden igen för att komma på cykelbanan ner mot City Gross. Alltså, man får cykla över en större led två gånger om man ska hålla sig på cykelbanan.

Vad är anledningen till att man ska korsa Österleden två gånger för att ta sig ut på cykelbanan?

Anita Andersson


Svar till Stefan Olsson

2019-04-15 10:55

Tackar för ditt svar och dina offensiva ställningstagande!
Här helt överens med dig om dessa eventuella IS-återvändare som kanske begått mycket grova brott i Syrien. De bör om de nu återkommer ställas 
under uppsikt och beivras för sina eventuella brott. Det är skrämmande att dessa återkommer till Sverige, alla dessa som är både traumatiserade och grovt  indoktrinerade.
Vad gäller övriga partier i Landskrona skulle stadens invånare säkert  uppskatta samma klargörande synpunkter som SD och Stefan Olsson här framfört..
Terrorister och deras anhängare hör inte hemma i vårt samhälle, det  hoppas jag alla kan ställa sig bakom?!
Ställningstagande från övriga partier ser  jag fram emot.

Kjell Andersson


Ställningstagande kring IS-återvändare

2019-04-11 15:58

Svar till Kjell Andersson

IS-resenärer har börjat återvända till Sverige. I dagarna har debatten tagit fart på allvar. Hur Sverige ska hantera denna situation borde ha klargjorts för länge sedan.

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Landskrona stads område och våra invånare. Enligt Säpo har tolv kända män som är IS-återvändare återvänt till Sydsverige sedan 2012, varav minst en har återvänt till Landskrona. Landskrona är en av 41 svenska kommuner som måste förbereda sig på en situation med ett ökat antal IS-återvändare. Landskrona stad kommer inom kort att bjudas in till ett möte med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att diskutera gemensamma strategier.

 Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen och regeringen.

Landskrona stad bör därför tillskriva regeringen i frågan. Vi bör påtala att hanteringen av återvändande IS-terrorister ytterst är ett statligt ansvar. Det är inte rimligt att landets kommuner med sina begränsade förutsättningar ska hantera människor som gjort sig skyldiga till fruktansvärda brott. Detta måste åvila staten. Därför föreslår vi att Landskrona stad snarast tillskriver regeringen angående statens ansvar för återvändande IS-terrorister. 

Undertecknad har dessutom lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande Torbjörn Brorsson, om att Landskrona stad ska implementera samma arbetssätt som Stockholm stad. Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin kring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


IS-återvändare

2019-04-11 10:09

IS är i stort sätt besegrade i Syrien och nu väntas många tillbaka till Sverige för att åter ta del av vår välfärd. Säpo har bl.a. nämnt Landskrona som presumtiv mottagare av  dessa personer.
Skulle gärna vilja veta hur bra Landskrona har koll på hur många som  lämnade staden för Syrien och sedan eventuellt återvänt. Har Ni någon som helst beredskap eller  strategi för dessa?
Skulle vara intressant för många i Landskrona att få info och åsikter  från någon av de styrande i staden, kanske Stefan Olsson eller Torkild Strandberg känner sig manade!

Kjell Andersson


Fartkameror

2019-04-08 09:39

Stort tack till Socialdemokraterna för att ni tar tag i det där med fortkörning och trafiksäkerhet. Fartkameror är en bra början!

Lena Nilsson
Håkan Lans


Oinskränkt makt i Landskrona

2019-04-04 12:30

Bravo – Håkan Lans, Lena Nilsson, Lennart Larsson och Örjan Kärrsgård !
 
Så sant så sant. Men grunden till att Landskrona nu tydligen skall styras som ett företag av en kommersiell, kamratutnämnd och falsk Odysseus är främst att den inre fienden lyckas dölja sig bakom diverse politiskt trams av avsevärt lägre dignitet..
Uttryckt i lokala partitermer – enbart därför att det i princip bara är L som accepterar SD (och dess relativa storlek) – kommer nu mer eller mindre all demokrati på lokal nivå ersättas av AUTOKRATI dolt av ett s.k. liberalt skynke.
 
Utan minsta önskan om att stänga ännu fler kaféer och pubar – Heja BoIS !

Pontus Eriksson


Sprängningarna i Landskrona

2019-04-04 11:23

För tredje natten i rad, denna gång 04.30, skallrade våra fönsterrutor här hemma. De sprängningar som görs på olika ställen i vår stad, men företrädesvis i de centrala delarna, har pågått under lång tid och nu börjar konsekvenserna visa sig.
Vi har grannar som valt att flytta eftersom deras barn inte kunnat somna på kvällen av rädsla för nästa smäll. Landskronas rykte, som stadigt blivit bättre, är i fara när mäklare får frågor om sprängningarna under lägenhetsvisningar och vanliga hyggliga människor bara går och väntar på nästa smäll.

Jag inser förstås att kommunens möjligheter att lösa problemet är begränsade. Polisen är, tyvärr, förstatligad och förefaller lida svårt av sina interna problem. Men när medborgarna börjar känna vanmakt inför ett problem som samhället inte kan skydda dem från eroderar grunden för det samhällskontrakt som man trodde fanns. Hade vi bott i en stad i USA har jag svårt att tro att sheriffen skulle bli omvald nästa gång

Vi betalar skatt för skydd, vård, skola, och omsorg och när detta eller delar av det inte fungerar spiller missnöjet över på alla aktörer, till och med på dem som inte har jurisdiktion i saken. Olika aktörer kan säga att det är “oacceptabelt” hur många gånger som helst men när det smäller nästa gång kommer tio medborgare av tio att önska sig konkreta åtgärder istället för tomma ord.

Jag förstår att alltså att vi på kommunal nivå har högst begränsade möjligheter att påverka polisens arbetssätt och prioriteringar, men vilka löften och avsiktsförklaringar vi än får så kan konstateras att; Det fungerar inte! Givetvis skall vi arbeta förebyggande, ingen tycker något annat, men jag får för mig att det är lite för sent när det handlar om den eller de individer som spränger just nu. Trygghet, ordning och reda får inte bli ljumma förhoppningar, att förebygga brott är bra, att beivra brott och lagföra brottslingar är nödvändigt.

Lars Lindblad
LandskronaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser