PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Stefan Olsson (SD)

2016-11-08 16:05

Stefan Olsson har en uppfattning att facket inte ska ha något inflytande och därför vidhåller vi att SD är ett fackföreningsfientligt parti. Stefan har rätt att Facket är en intresseorganisation och de förtroendevalda väljs av dess medlemmar, precis som med oss politiker.  Stefan Olsson (SD) har inte utsetts av ”folket” utan av det parti som han tillhör.

Facket har haft en avgörande roll för att vanliga löntagare fått det bättre.
Krav på 8 timmars arbetsdag, 8 timmars vila och 8 timmars fritid, rätt till semester, inflytande för de anställda, A-kassan med mera är viktiga och tydliga förbättringar som aldrig hade kommit till stånd utan facket.

Gemensamt kommer vi ta strid för bättre villkor för vanligt ”folk”

Regeringens förslag om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har Stefan Olsson (SD) fått helt om bakfoten om vilka konsekvenser detta skulle få. Kollektivavtal skulle utesluta både svenska och utländska företag att försämra villkoren för arbetstagare. Företagen skulle konkurrera på lika villkor med kollektivavtal.

Stefan säger att Svenska regler ska gälla och han vill ha skydd för den svenska modellen? Stefan Olsson(SD) påstår att lagen skulle medföra krångel vilket visar på tydlig okunskap. Genom kollektivavtal så får arbetsgivaren den hjälp av sin organisation som den är med. Arbetstagaren får en större trygghet när det gäller skydd vid arbetsbrist, pension m.m.
Varför flaggar ditt parti för att man ska göra tvärt emot? Jo för att SD är ett parti som är fackföreningsfientlig!

Nu gäller det att förbättra arbetsmiljön och kravet om kollektivavtal vid offentlig upphandling. Varför har Stefan Olssons parti (SD) röstat emot en nollvision om dödsolyckor i arbetslivet?

Regeringen har även sett till att skärpa lagen för att undvika stapling av visstidsanställningar och detta ökar tryggheten för de anställda och framföra allt för ungdomarna. Utöka undantagen i turordningen som SD vill visar att SD inte vet hur arbetsmarknadens parter förhandlar.

Stefan Olsson (SD) är tydlig i sin uppfattning att facket inte ska ha sina fingrar med i varenda syltburk. SD kan inte se vad facket har för roll förutom att förhandla löner. För upplysningens skull vill vi informera att det är fack tillsammans med arbetsgivarorganisationer som har utvecklat Industriteknik Bas som handlar om kompetensutveckling. Detta gör arbetsmarknadens parter tillsammans för att stärka den svenska industrins position.

Underskatta aldrig fackets roll och betydelse i samhället.

Jenny Tillander vice ordförande Landskrona Arbetarkommun
Anna Fernebro ordförande IF Metall Nordvästra Skåne


Försäkringskassan svarar Irene Norberg

2016-11-08 15:44

Hej Irene,

Det låter verkligen som om din brukare och du hamnat i en svår situation och det finns ingenting som jag kan säga som kan förändra det men jag vill ändå passa på att förklara några saker:

Jag känner inte till varför den person du beskriver fick mindre antal timmar med assistansersättning än tidigare men Försäkringskassan ska enligt lag ompröva beslutet om assistansersättning vartannat år. Att ompröva innebär att utreda personens hjälpbehov och bedöma rätten till assistansersättning utifrån rådande praxis. När praxis ändras kan även beslutet om rätten till assistansersättningen ändras.

Eftersom din brukare beviljats den statliga assistansersättningen från Försäkringskassan innebär det att det funnits ett hjälpbehov som överstiger 20 timmar per vecka för grundläggande behov. Om man har mindre än 20 timmars grundläggande behov kan man ansöka om personlig assistans från kommunen.

Vad som kan betraktas som grundläggande behov har ändrats under senare år genom prövningar i Högsta förvaltningsdomstolen. Dessa domar är prejudicerande och bildar ny praxis som får betydelse vid exempelvis en två-årsomprövning som du skriver om.

För att utreda någons hjälpbehov tar Försäkringskassan in läkarutlåtanden, genomför hembesök och kartlägger den assistansberättigades behov utifrån den individuella situationen. Därefter ska vi ta ställning till hur många timmar med assistansersättning som personen kan beviljas utifrån nuvarande regelverk och rättspraxis. Beslutet om hur många timmar med assistansersättning någon har rätt till kvalitetssäkras alltid av en annan tjänsteman än den som genomfört utredningen och gjort bedömningen. Försäkringskassan tar väldigt allvarligt på uppdraget att utreda rätten till assistansersättning, vi ska säkerställa att rätt person får rätt ersättning genom likvärdig och rättssäker handläggning, bedömning och beslut.

Avslutningsvis vill jag tillägga att alla har rätt att ansöka om att få sitt ärende omprövat om man känner att det finns saker som inte framkommit under utredningen och som man vill komplettera.

Områdeschef
Birgitta Lindgren
Avdelningen för funktionsnedsättning
Försäkringskassan

 

 


Öppet brev till Försäkringskassan

2016-11-07 08:59

Detta brevet har jag skickat till Försäkringskassan i förhoppning att dom ska förstå konsekvenserna av deras beslut.

 * * *

Jag skriver till er för jag vill berätta för er konsekvenserna av att ni tar bort assistenstimmar för en brukare.

Mitt namn är Irene Nordberg och jag har känt min brukare i cirka tjugo år och de senaste fyra åren har jag arbetat som en av hennes assistenter.

Jag har följt hennes utveckling på nära håll även innan jag började arbeta hos henne, hur hon växte sen hon fick assistans. Allt förbättrades gällande hennes sociala utveckling och hon accepterade efter en tid att det inte bara var hennes mamma som kunde ta hand om henne.

Men nu har allt rasat och hon är tillbaka på ruta ett. Allt som assistansen har förbättrat för henne finns inte längre kvar. Efter två års prövningen där dubbelassistansen och vaken natt försvann så har allt gått bakåt. Hennes sociala liv har så gott som helt försvunnit. Man måste nämligen vara två när man går ut med henne , så är det även i många andra dagliga situationer som t ex dusch, toalettbesök osv. Hon har blivit mycket inbunden och så gott som all kommunikation som vi tidigare hade är borta. Hon är också ofta arg och frustrerad och då är hon utagerande mot oss, vilket för oss är en helt ny situation, det har vi inte varit med om tidigare. All trygghet och tillit som byggts upp är raserad. Det går dagar i sträck när hon bara sitter i sin fåtölj utan att komma ut p g a att dubbelassistansen är borttagen, det är en katastrof för hela hennes tillvaro.

Jag kan inte förstå ert beslut, ingenting i hennes tillstånd har blivit bättre utan tvärtom så blir hennes tillstånd sämre. Biverkningarna av hennes medicin som t ex skakningar och viktökning gör inte hennes liv lättare. Hon har dålig balans och hon har svårt med avståndsbedömning vilket gör att hon lätt ramlar och vi måste vara två för att få upp henne. Ingen assistent vågar därför gå ut med henne ensam, vi måste vara två. Det är så många situationer vi inte kan klara eftersom vi nu måste vara ensamma med henne.

På natten är hon mycket aktiv, det sitter personal sidan om sängen hela natten. Hon sover enbart korta stunder åt gången så personalen är vakna hela natten. Hon har också epelepsi vilket vi också måste vara mycket uppmärksamma på eftersom hon inte påkallar hjälp när något händer hon sätter ofta i halsen och har hicka av sina mediciner. Hon påkallar ingen hjälp. Det gör hon inte på dagen heller.

Det pratas mycket om att det kostar mycket och att fusket måste bort, ja givetvis måste ni stävja fusket men det kan inte brukare som verkligen behöver hjälp betala. Hon och andra i hennes situation kan inte få sämre levnadsvillkor för att det finns fuskare det är inte rimligt. Det måste ju vara en mänsklig rättighet att t ex kunna duscha varje dag, att kunna komma ut och handla så att det finns mat i ens hem osv. Det finns ingen rättvisa i att brukare som har behovet av assistans ska ta smällen för att det finns mindre seriösa människor.

Jag hoppas att ni förstår att hela situationen är ohållbar och att hennes situation försämras för varje dag som går och det kan inte vara meningen. Förr gick jag med glädje till mitt arbete nu är det med sorg i hjärtat.

Irene Nordberg
assistent Landskrona 20161106


Svar till Anna Fernebro och Jenny Tillander

2016-11-04 13:54

Nej, varken jag eller SD är fackföreningsfientliga. Undertecknad är själv medlem i ett fackförbund.

Jag förstår att Ni båda tycker att fackets roll är stor, speciellt för ert parti Socialdemokraterna som till stor del är beroende av LO-medlemmarnas pengar för att kunna driva politik. Facket är en intresseorganisation, fackpamparna är inte valda av folket och bör således därför inte få allt för stort inflytande över de folkvaldas maktutövning. Trots detta kommer fackföreningarna påfallande ofta nära statusen av en myndighet med sanktionerad maktutövning i kommuner och på områden där Socialdemokraterna styr eller försöker styra. De täta banden mellan s-partiet och fackförbunden gör att gränserna för deras officiella makt många gånger går över en lämplighetsgräns.
 
Tydligen måste jag påpeka för Er att ni måste läsa hela budgetdokumentet, inte bara sista raden som Er partiledare gör. Vi röstade inte nej till höjd A-kassa, vi röstade på vår egen budget. I vår budget förordar SD en höjning av a-kassetaket till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst. 

Gällande LAS: De svenska turordningsreglerna kom till under en tid då arbetsmarknadens rörlighet var betydligt mindre än i dag. Arbetsmarknadens funktionssätt har förändrats och i takt med det, måste även turordningsreglerna förändras. För att säkerställa trygghet för arbetstagare är det viktigt att LAS finns kvar men undantagen i turordningsreglerna behöver utökas. Dagens undantag är helt enkelt för små och leder till att framförallt ungdomar diskrimineras genom “sist in – först ut”-systemet. Arbetsgivarna kan enkelt reglera storleken men det är däremot svårt att reglera sammansättningen på sin personalstyrka.

När det gäller kravet på kollektivavtal vid offentlig upphandling så är det brukligt att en minoritet söker stöd för att få majoritet för sitt förslag. Regeringen vill inte ha med SD att göra överhuvudtaget, men när ni inte får stöd från oss gnäller ni. Med regeringens lagförslag om offentlig upphandling kommer kraven på svenska företag att bli betydligt strängare än på utländska företag. Detta möjliggör att utländska företag kan dumpa priserna, genom att erbjuda sämre villkor för anställda och på så sätt vinna upphandlingar, vilket i sin tur leder till att svenska arbetstagare konkurreras ut. Detta framgår om man läser det finstilta i regeringens lagförslag, så det råder jag Fernebro och Tillander att göra. Lagen medför krångel som leder till att svenska småföretag som inte kan anlita omfattande juridisk hjälp blir chanslösa vid upphandlingar. Det skulle bland annat leda till att skolor, äldreboenden och liknande inte kan servera närproducerad mat. Med regeringens lagförslag kommer man att kunna ställa krav på svenska företag att ha upp till 30 % utlandsfödda i arbetsstyrkan. Sådan diskriminering av svenska arbetstagare kommer vi aldrig att gå med på.

I Sverige ska svenska regler gälla! Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda för att kunna vinna en upphandling. Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar, framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

Vad Tillander och Fernebro inte förstår är att EU har i dag ett betydande inflytande över villkoren på den svenska arbetsmarknaden och regelverket har bidragit till lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Kommissionen arbetar också ständigt för att försöka föra in nya områden under överstatlig kontroll. Vi kräver ett stopp för all överstatlig kontroll över den svenska arbetsmarknaden och en juridiskt bindande garanti till skydd för den svenska modellen.

Slutligen: Rotary är mer jobbskapande än facket, då de har ett världsomfattande yrkesnätverk i olika yrkesgrupper, och de har ingen politisk koppling och använder inte medlemmarnas pengar för att gå på strippklubbar. 

Som jag skrev ovan är varken jag eller SD fackföreningsfientliga, däremot tycker jag inte att facket ska ha fingrarna med i varenda syltburk. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

 

 


SD ett fackföreningsfientligt parti

2016-11-03 11:39

Sverigedemokraternas avsky mot arbetarrörelsen är varken någon hemlighet eller nyhet. Deras antifackliga hållning blev vi vittne till på kommunfullmäktiges sammanträde 31/10 på rådhuset i Landskrona.

Vi Socialdemokrater ställde oss positiva till att bilda kommunalt bolag för kompetensförsörjning tillsammans med privata näringslivet och arbetsförmedlingen.

Men… Vi hade dock ett tilläggsyrkande att adjungera in en facklig representant från LO kollektivet.

Detta fick Sverigedemokraternas Stefan Olsson att rasa:
– Facket kommer in när man ska förhandla löner och då behöver de inte sitta med i styrelserummet överhuvudtaget!

Vad Stefan Olsson inte förstår är att fackets roll är större än så!
Varför är Stefan Olsson rädd för att facket ska få inflytande i bolaget med föreslagen plats som adjungerande?

Sverigedemokraterna har på riksnivå motionerat om försämringar i lagen om anställningsskyddet (LAS) och för begränsad strejkrätt. Stefans vänner röstade även emot höjd A-kassa. De har till och med röstat emot en nollvision om dödsolyckor i arbetslivet!!                              

Nu flaggar SD även för att rösta emot kravet på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Stefan Olsson som representerar SD visade tydligt sin löntagarfientlighet genom att rösta emot Socialdemokraternas tilläggsyrkande.

Facken tillsammans med arbetsgivarorganisationer bedriver idag Teknikcollege med framgång i Landskrona.

IF Metall har gemensamt med arbetsgivarna tagit fram ett avtal om yrkesintroduktion, syftet är att säkerställa industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov och erbjuda särskilda introduktionsanställningar åt ungdomar för att underlätta för dem att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.

Stefan Olsson säger att han inte är emot fackligt arbete och är för den svenska modellen men det Stefan Olsson inte begriper är att den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter samarbetar.

Slutligen, Stefan Olsson, Rotary är inget fackförbund!

Jenny Tillander vice ordförande Landskrona Arbetarkommun
Anna Fernebro ordförande IF Metall Nordvästra Skåne


Svar till Leif Olin

2016-11-03 09:19

Världen förändras i rask takt. Agerar vi i tid och med kraft så är förändringen en möjlighet. Om vi inte agerar eller agerar sent går Landskrona en dyster framtid till mötes. Vad det vill säga vet vi alla med 25 år av stagnation och håglöshet i färskt minne.

Vi har pekat ut tre områden där framtiden ställer krav på förändring och nytänkande

Det första gäller tillväxten. För att välfärd av hög kvalitet ska fortsätta att vara möjlig krävs att ekonomin växer. Det behövs investeringar i företag, boende och handel. Även om trenden har vänt för Landskrona måste vi som stad på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills agera för att dessa investeringar ska ske hos oss och inte hos andra. Detta är utgångspunkten för de förändringar som präglar stadens centrala organisation.

Det andra gäller klimatförändringarna, som vi alla vet kommer. Landskronas geografiska läge vid vattnet är en av stadens stora fördelar. Många uppger just havet och kustlinjen som det de uppskattar mest med Landskrona. Men havsnära innebär också ett stort ansvar. Vi är kraftigt exponerade för den höjning av havsnivån som forskare kollektivet anser kommer att äga rum inom en snar framtid. Det är därför dags att vi börjar förbereda vår stad för de förändringar vi står inför vad gäller en höjd havsnivå och klimatets påverkan på Landskrona.
Att påbörja arbetet redan nu med att förebygga klimatförändringarnas konsekvenser är helt nödvändigt. Därför avsätter vi hela 300 miljoner kronor för att klimat- och framtidssäkra Landskrona. Bildandet av en struktur- och klimatfond är ett första steg mot att framtidssäkra Landskrona mot dessa förändringar. Så att Landskrona kan finnas kvar även för nästa generation.

Det tredje gäller de kommunala bolagen. Alltför länge har stadens styrning av bolagen varit för svag. Vi skaffar nu ett redskap för att se till att de kommunala bolagens utveckling gagnar hela Landskrona och alla Landskronabor. Vi ställer dessutom tydliga krav på att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt i skattebetalarnas tjänst.

Leif Olin orkar inte ens förhålla sig till dessa utmaningar. Vi förväntar oss inte att Leif Olin och hans parti ska dela våra lösningsförslag i varje del. Men inte ens ett ord om hur han ser på klimatfrågan i ett Landskronaperspektiv. Inte ett ord om synen på tillväxt och inte en tanke om hur bolagens arbete kan förstärkas och förbättras. Detta är inget annat än beklämmande, men inte förvånande. När vi för ett år sedan beslöt oss för att låta utreda dessa tre framtidsutmaningar, för att skaffa redskap att framtidssäkra vår stad sa Leif Olins och hans partikamrater nej. Även till utredningen. Detta duger inte, men förklarar på ett tydligt sätt Landskronas kräftgång under (s)-styret. De strukturella, avgörande utvecklingsfrågorna fick stå tillbaka för ren passivitet och rent taktiserande. Det är med beklagande vi konstaterar att dagens socialdemokrati i Landskrona inte förmår att ens förhålla sig till dagens och morgondagens stora frågor.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Birgitta Persson, Moderaterna
Mikael Fahlcrantz, Miljöpartiet


Ord om nattetid...

2016-11-03 09:02

Hej på er Landskrona Direkt-läsare!
Det var länge sedan jag skrev till er.
Här kommer några ord som ligger nära mitt hjärta.

Ord om nattetid…
Hösten kom till oss, bara på några dagar.
Även vintern håller på att anlända.
Vad har vi att vänta på?
Jo, mörker och sämre väder.
Men, vadå?
Lycklig lottade över att bo i ett land, som människor vill flytta till, och inte ett land där människor vill fly ifrån.
Vi bor i en underbar stad: Landskrona stad.
Den gröna staden som ligger på vägen.
En stad under en ständig utveckling framåt. Vi har kommit en bit och flera positiva bitar är på gång.
Klaga att vi är morgontrötta, jobbar långa arbetsdagar och att det är trist. Detta får vi inte glömma.
Vi är så lyckligt lottade vi som förmån att bo i Sverige och Landskrona.
Glöm aldrig det!
Försök att se en ljus framtid igen!

Må väl!
Geula Viola Lesén

P.s kom ihåg att ha reflex på er.
Syns vi
Finns vi.


Med dokumenterad kompetens

2016-11-01 09:42

Så tog kommunfullmäktige beslut om en ny organisation, vilken skall revolutionera Landskrona, enligt beslutande majoritet – ”Organisation för tillväxt och effektivare välfärd”. Nu skall vi få en ny stadsdirektör igen. Denna gång med ”dokumenterad kompetens och erfarenhet”, till skillnad från de fyra som haft Prao-liknande anställningar de senaste åren men som inte varit bra nog. De har på löpande band fått sparken eller lämnat frivilligt. Ni skall vi få en biträdande stadsdirektör också. Med samma ”dokumenterade kompetens och erfarenhet inom det externa perspektivet.” Vän av ordning måste rimligen fråga sig hur dokumentationen skall se ut, för att vederbörande inte skall riskera samma öde som de fyra första. In och ut igen. Svaret är självklart. Den risken finns inte eftersom personer nära relaterade sittande makt redan har dokumenterat sin duglighet. Som redan är påtänkta och klara och som alldeles tydligt själva varit med att forma organisationen. Så praktiskt.   PRAO-tiden är redan avklarad. Nu blir det fast anställning på uppdrag som de själv har hittat på. Ett exempel på effektivitet.

De nya (?) och välbeprövade cheferna skall nu se till öka tillväxten och skapa en effektivare välfärd. Hur och vad detta innebär är oklart och nu börjar det svaja och kommunalrådet blir svaret skyldig. Ena stunden handlar förslaget ”bara” om bolagen i staden och att de skall samlas under en hatt – en bolagskoncern. (Därför behövs en överbolagsdirektör också. Men om denne behöver beprövad kompetens framgår inte). Men hur välfärdseffektiviseringen skall gå till är inte lika klart. Trots att välfärdsfrågorna är den kommunala kärnverksamheten, som det skrivs i förslaget.( d.v.s. det som i andra debatter handlar om skola, omsorg, socialtjänst mm) En stadsdirektör, en biträdande stadsdirektör med hjälp av en överdirektör skall se till att göra kärnverksamheten effektivare. Efter lite liberalt slingrande tillstår ändå kommunalrådet att han vet, att där finns massor fortfarande att hämta och säger att vi skall få ”mer välfärd för varje krona”.

Frågan som ändå skaver och förblir obesvarad är – varför får inte detta förslag diskuteras ute i de verksamheter som faktiskt berörs. Varför beslutar majoriteten, att köra över hela sin egen organisation och stoltsera med att ”det har vi rätt till enligt kommunallagen”. – ”Det är så demokrati fungerar”, skroderade Sverigedemokraten i talarstolen. Vårt sätt att tolka demokratin, borde han tillagt.

Ännu en gång manifesteras maktutövande som förvånar. Att de fyra borgerliga partierna tycker att det viktigaste för dem är att stoppa S och V från inflytande vet vi sedan tio år. Men att de kör över hela sin egen organisation är ofattbart. Vi bryr oss inte om vad ni tycker, är deras budskap för alla anställda i kärnverksamheterna idag att vakna upp till.

Den som arbetar i välfärden i Landskrona. Som lärare, socialarbetare, inom äldrevården etc. har idag anledning att känna sig orolig. Verksamheterna jobbar redan hårt och stressat för kunna uppnå de mål som majoriteten i Landskrona har satt och att klara att de besparingar – effektiviseringar – som redan genomförts. Ca 50 miljoner som plockats bort. Och nu – nu skall det bli ännu värre. Ännu mer effektivitet. Hela välfärdsområdet har i det tagna förslaget marginaliserats till en liten ruta på en organisationslinje kallad ”förvaltningar”. Medan resten är beskrivet i en utförlig organisationsskiss.  Prioriteringen är tydlig och sannolikt bara en början, och det är inte så konstigt med tanke på att konstruktörerna till förslaget har dokumenterad kompetens och erfarenhet om bolagisering, vinstmaximering och effektivisering. Men intresse för välfärdsfrågor – finns det?

Leif Olin (S)


RSMH i Landskrona

2016-11-01 09:34

Har du varit i kontakt med psykiatrin någon gång i ditt liv?

Kanske har du fått en diagnos, eller bara behövt stöd i din vardag.

Kanske har du behov av social stimulans. Kanske vill du få möjlighet till att gå kurser om bland annat vilka rättigheter man har i sin kontakt med såväl psykiatrin som olika myndigheter till exempel Socialförvaltningen och Försäkringskassan. Kanske vill du delta i studiecirklar med inriktning på olika former av kreativitet, språk, datorkunskap, eller kanske någonting som du själv vill dela med dig av.

Kanske vill du bara stödja arbetet för en ökad social och mental hälsa i ett sönderstressat Sverige.

Då är kanske RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Landskrona och Svalöv någonting för dig. Vi finns tillgängliga på Norra Långgatan 6 på vardagar mellan 12-17.

Nicklas Ekström,
Sekreterare i RSMH Landskrona-Svalöv.


Bäste Laurin

2016-10-20 14:21

Bäste Johan Laurin! 

Jag tackar för dina synpunkter ang. pendling (dat. 2016-10-18) som jag avser att kommentera när “Stadshuset” besvarat mina frågor. 

Jag väntar med spänning!
Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt, Lund universitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser