PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Det finns värre saker att oroa sig för

2017-03-21 14:26

Läste Björn Linds insändare om det spektakel som kallas Europaspåret och som kostat landskronaborna ett ansenligt antal miljoner på idéstadiet. Antar att du med din insändare vill slå ett slag för dina partivänner och få en chans att lovorda dem?

Du avslutar med att tycka att det är tråkigt att du kommer att vara för gammal för att få uppleva dess genomförande. Men Björn Lind du ska inte vara ledsen över att inte få uppleva detta. Det du ska vara rädd och ledsen över är att bli gammal i Landskrona kommun. För vi ser visst visioner om byggande av tunnel, bassänger och massor av fina bostäder, helst åt de sk kapitalstarka.

Men har man upplevt anhöriga i Landskronas åldringsvård då blir man rädd. Där kan man som sjuk åldring inte få tillagad mat hemskickad och annan hjälp med vardagen kommer från en hemtjänst som går på knäna.

För du hör aldrig Torkild Strandberg och hans vänner i kommunhuset prata om att förbättra för hemtjänstens personal eller bygga servicehus för äldre, de icke kapitalstarka.
Så bekymra dig inte för Europaspåret Björn Lind. Det finns värre saker att bekymra sig om.

Lena Nilsson


Svar till Torkild Strandberg (L)

2017-03-21 14:10

Vi socialdemokrater ville utreda möjligheten att lägga de kommunala fastigheterna i ett bolag men inte i Landskronahem det sa ni nej till. För oss har Landskronahem ett annat syfte än att vara förvaltare av kommunala fastigheter. Vi tycker att allmännyttan ska vara en nytta för alla landskronabor och för dem som förväntas att flytta hit.

Här skiljer sig vi ifrån Torkild Strandberg och SD som har en annan syn på hur bostadspolitiken ska bedrivas.

September 2018 är det landskronaborna som avgör vilket håll Landskrona ska gå. Mer privatiseringar, mer utförsäljning av våra gemensamma tillgångar, mer besparingar i välfärden?

Eller åt ett håll där Landskronahem har i uppdrag att bygga nya bostäder, ge en möjlighet till att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, satsningar på vår gemensamma välfärd, där barn, sjuka och äldre får en bra morgondag och att Landskrona är en stad för oss som bor här och för dem som förväntas flytta hit.

Tillsammans kan vi bygga hela Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Svar till Jonas Esbjörnsson

2017-03-21 10:16

Landskrona stad har bestämt sig för att försöka få ut mer av varje skattekrona, som vi lägger på fastighetsunderhåll. Idag är denna verksamhet splittrad på flera, och drivs därför på ett sätt som kan utvecklas ordentligt. Till detta säger (s) nej, med en lång rad både märkliga och felaktiga argument.

Fakta i målet är följande:

1.     Att kommunala bostadsbolag har ett helhetsansvar för kommunens fastighetsförvaltning är inget unikt utan är tvärtom ganska vanligt. Svalöv är ett näraliggande exempel på att man gjort så.

2.     ”Allmännyttan måste ha en annan uppgift än att förvalta kommunala fastigheter”, skriver Jonas Esbjörnsson. Fakta: AB Landskronahem äger redan idag, och hyr ut lokaler till Landskrona stad. Närmare bestämt över 20 000 kvadratmeter. Det är allt från stadsbiblioteket till förskolor, äldreomsorg och kulturlokaler. Stadshuset byggdes en gång av Landskronahem, på uppdrag av dåvarande s-ledningen.

3.     Möjligheterna att skapa en effektiv fastighetsförvaltning och drift hänger samman med storleken på fastighetsbeståndet. Att detta görs av en, istället för av flera, ökar möjligheterna att få ut mer av varje krona.

4.     En kostnadseffektivare och mer kvalificerad fastighetsförvaltning gynnar Landskronahems bostadshyresgäster. Tvärtemot vad Esbjörnsson påstår.

5.     Och så kommer det igen. Skrämselpropagandan – ”höjda hyror”, blir det enligt Esbjörnsson. Bostadshyror beslutas efter förhandlingar mellan bolaget och hyresgästernas företrädare. Inte av om bolaget förvaltar stadens skolor och äldreboenden. Är det av okunskap eller illvilja denna myt sprids gång på gång?

6.     Esbjörnsson säger att ”några ekonomiska eller riskanalys av detta” inte finns. Man tar sig för pannan. Det beslut som just fattats, och som Esbjörnsson motsätter sig, är att just detta ska göras.

I fråga efter fråga säger (s) nej till en både nödvändig och önskad förändring och utveckling av Landskrona. Förutom att detta nej-sägande är både tråkigt och märkligt, är det direkt farligt. Man spelar aktivt på, och bygger till och med upp, en oro och en rädsla för förändringen. Resultatet av ett sådant agerande känner vi alltför väl – stagnation, bidragsberoende och alla de sociala effekter som är förknippade med detta.

Torkild Strandberg
Ordförande Kommunstyrelsen (L)


Svar till Stefan Olsson (SD)

2017-03-20 13:49

Likt en borgerlig Don Quijote går Stefan Olsson (SD) till försvar för den borgerliga politiken i Landskrona.

För i varje fråga som avgörs är det Sverigedemokraterna som avgör. Så har det varit med utförsäljningen av Sandvången, privatiseringarna i äldreomsorgen eller att säga nej till en ny idrottshall till Häljarp, det är SD som avgör.

Stefan Olsson gör det gällande att det är skrämselpropaganda ifrån Socialdemokraterna om vad som nu håller på att hända med allmännyttan, Landskronahem.
Likadant lät det när vi ställde frågor om vilka områden som skulle säljas ut. Det svarade Stefan Olsson med att det är skrämselpropaganda för det skulle inte säljas ut något.

Men nu till frågan Vad vill den borgerliga kommunledningen med stöd av SD med allmännyttan?
Från Socialdemokraterna är svaret: Landskronahem ska välja vägen mot att bygga och utveckla bra bostäder för alla, inte bara till några få.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Du glömde en sak Esbjörnsson

2017-03-20 11:31

Som vanligt går Jonas Esbjörnsson ut och skrämmer upp invånare och människor som bor i Landskronahems fastigheter.
Jonas skriver följande: “Det finns i dag inte några ekonomiska eller riskanalys av detta. Den kommunala bostad- och fastighetspolitiken är inte något monopolspel av Landskronabornas pengar och tillgångar.”

Om nu Jonas Esbjörnsson läst handlingarna och att-satserna eller förstått innebörden av dem, så hade han sett vad kommunstyrelsen tog beslut om.

l. att ge AB Landskronahem i uppdrag att förbereda ett övertagande av förvaltningsansvaret för samtliga av Landskrona stads teknik- och servicenämnds fastighetsavdelning förvaltade fastigheter, inklusive externt inhyrda lokaler i den mån dessa förvaltas av fastighetsavdelningen, samt av stadsbyggnadsnämndens mark- och exploateringsavdelning förvaltade byggnader och bostadsrätter och i samband med detta ta över de personella och maskinella resurser som fastighetsavdelning förfogar över för uppdragets utförande.  Av fritidsnämnden förvaltade fastigheter berörs inte av detta förslag.

2. att ge KS förvaltning i uppdrag att definiera omfattningen av, avtalstidens längd och priset för förvaltningsuppdraget.

3. att ge teknik- och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring enligt punkt l

4. att i samband med att AB Landskronahem tar över förvaltningsansvaret enligt punkt l överföra ägandet av berörda egendomar från teknik- och servicenämnden respektive stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

5. att ge KS förvaltning i uppdrag att utveckla ägarrollen i samarbete med AB Landskronahem enligt punkt 4 genom att dimensionera lokalförsörjningsenheten och säkerställa nödvändig kompetens inom denna.

6. att ge KS förvaltning i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett framtida överförande av stadens fastigheter till AB Landskronahem eller annat av staden helägt bolag.

7. att senast 2017-05-0 I återkomma med förslag till beslut enligt

Läs att-sats 3 Jonas, vi kommer att göra en risk- och konsekvensanalys av förslaget. Staden spelar inte monopol med Landskronabornas pengar och tillgångar, som du påstår, utan staden och Sverigedemokraterna försöker nu ta ett helhetsgrepp om stadens kommunala fastigheter som tyvärr förfallit under år av van(s)tyre.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Har inte sjuka och funktionshindrade någon betydelse i Landskrona?

2017-03-20 09:52

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17/3-17 behandlades en motion från Sverigedemokraterna kallad ”Föreningsbidrag”.
Motionen som jag skrev är en del i en längre satsning från Sverigedemokraterna för sjuka och funktionshindrade i Landskrona.
Satsningen gäller att på flera olika ”fronter” skapa en jämlikhet för de som har haft oturen att på ett eller annat sätt drabbats av sjukdom eller olycka vilket medför att man får det jobbigt i tillvaron.
”En sjuk eller funktionshindrad person har inga speciella behov utan vanliga behov som kräver speciella sätt för att kunna fungera” kloka ord som jag tyvärr inte vet ursprunget till.
Åter till motionen som i sin kärna syftar till att jämställa ett antal föreningar som sysslar med råd, stöd och gemenskap för sina respektive drabbade medlemmar att kunna få lokalbidrag.
Dessa föreningar dras ofta med en tung ekonomisk situation då deras medlemsunderlag endast finns bland de som drabbats.
Det är ju inte så precis att man en vacker dag som helt frisk får iden att gå med i t.ex. RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) t.ex.
Men som det visade sig efter votering i kommunstyrelsen så röstade både treklövern och Socialdemokraterna helt emot att ge dessa organisationer den hjälp de behöver och helt klart förtjänar.

Jag skulle gärna höra ifrån t.ex. Torkild Strandberg eller Jonas Esbjörnsson om vad de har emot sjuka, funktionshindrade och deras föreningar!

Lars Ekvall (SD)
Kommunstyrelseledamot


Landskronahem för vem?

2017-03-20 09:31

På kommunstyrelsen behandlades ärendet att låta föra över förvaltningen av alla kommunala fastigheter till Landskronahem.

Det finns i dag inte några ekonomiska eller riskanalys av detta. Den kommunala bostad- och fastighetspolitiken är inte något monopolspel av Landskronabornas pengar och tillgångar.

Allmännyttan måste ha en annan uppgift än att förvalta kommunala fastigheter och det är att bygga och utveckla  goda bostäder för alla. För vad är annars nyttan med allmännyttan?

Först säljs stora bestånd ut ifrån Landskronahem till privata aktörer och efter det försöker man nu göra om Landskronahem till ett renodlat förvaltningsbolag av verksamhetslokaler.

Vad vill den borgerliga kommunledningen med stöd av SD med allmännyttan? Om man menar allvar med att minska klyftorna behövs en inkluderande bostadspolitik. Med denna politik står Landskronas bostadspolitik inför en återvändsgränd.

Landskronahem står inför ett vägskäl. Vi Socialdemokrater vill välja vägen mot att upprätthålla den ursprungliga generella uppdraget, att bygga och utveckla bra bostäder till alla.

I dag riskerar den borgerliga kommunledningen tillsammans med SD att driva Landskronahem mot en mer selektiv karaktär, där bostäderna vänder sig mot inkomstfattiga hushåll, det som i resten av Europa kallas för social housing. De höga kraven på bostadsmarknaden drabbar framför allt ungdomar som debutanter på bostadsmarknaden. Om inte allmännyttan släpper in denna grupp, vem ska då göra det? Landskronahem ska välja vägen mot goda bostäder för alla om Socialdemokraterna hade styrt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Ska vi alla bli elitfotbollsspelare?

2017-03-20 09:07

Jag har spelat i lagen IK Wormo och Bois, där handlade allt om att vinna. Jag mådde alltid dåligt efter träningar och matcher. Det kändes som om att jag inte hade någon glädje kvar. Jag vill inte att andra ska behöva känna det jag kände. Och därför undrar jag, varför kan man inte spela fotboll för skojs skull. Behöver allt handla om att vinna?

Vi vet ju att det är viktigt att röra på sig och därför anser jag att alla idrottsklubbar ska vara öppna för alla och inte bara tänka på att vinna.

Om man är med i ett lag eller i en klubb är det viktigaste gemenskapen. – Om allt handlar om att vinna, kommer många att hamna utanför den gemenskapen.

Det är därför jag tycker man borde få spela fotboll för skojs skull.

Fatjon Fetaj 12 år


Svar till Lena Nilsson

2017-03-17 16:38

Som svar till Lena Nilssons reaktion till min insändare angående torget.
Jag ville bara få igång en debatt om det tuffa klimatet för många butiker
i stan,inte minst de i city med höga hyror och internet-handeln som gör
att många har svårt att klara det framöver.
Hoppas att jag har fel såklart.

Alexander Halldén


Europaspåret

2017-03-15 10:21

Första gången jag hörde talas om stadens planer på en Öresundstunnel till Köpenhamn från Landskrona så trodde jag att ledningen i Stadshuset drabbats av hybris. Men ju fler gånger jag mött företrädare för stadens ledning och hört deras argument för Europaspåret, ju mer blir jag övertygad om logiken i deras argumentering.

Svårigheten ligger inte i trovärdigheten för projektet utan i att få politikerna i Malmö och Helsingborg, framför allt, att inse att detta är fullt genomförbart. Jag tycker att Landskronas agerande i denna fråga är ytterligare ett tecken på det självförtroende, som i dag genomsyrar hela Landskrona. Staden är progressiv och har visioner för framtiden. Det som hänt i Landskrona de senaste fyra, fem åren gör mig stolt över att vara Landskronit. Det är bara tråkigt att jag kanske är för gammal för att få uppleva Europaspårets genomförande!

Björn LindFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser